На головну

Передбачувана виручка і прибуток від реалізації програмного продукту.

  1. I. Аналіз виробництва і реалізації продукції
  2. III. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ, СИСТЕМА ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ ФАХІВЦІВ ЗМІ
  3. III. Терміни і етапи реалізації Програми
  4. IV. Вимоги до умов реалізації основної освітньої програми
  5. IV. Вимоги до умов реалізації основної освітньої програми початкової загальної освіти
  6. IV. Вимоги до умов реалізації основної освітньої програми основної загальної освіти
  7. O вибір інвестиційних проектів для реалізації серед представлених, і т.д.

Після розрахунку витрат і цін проводиться розрахунок передбачуваної суми виручки і прибутку від продажу програмного продукту.

Валова виручка від реалізації програмного забезпечення за ринковою ціною (без урахування торговельної націнки) обчислюється за формулою 19:

ВРбр = Црп • Nкоп = 117132,70 руб., Де: (19)

· ВРбр - Валова виручка від реалізації програмного забезпечення
 за ринковою ціною (виручка брутто);

· Црп - Ціна реалізації розробленого програмного забезпечення
 (Без урахування торговельної націнки)

· Nкоп - Кількість копій програмного забезпечення, які
 передбачається реалізувати.

Обсяг виручки від продажу програмного забезпечення за ціною створення розраховується за формулою 20:

ВРн = Цс • Nкоп = 99265,00 руб., Де: (20)

· ВРн - Величина виручки від реалізації програмного
 забезпечення за ціною створення (виручка нетто).

ПДВ визначається за формулою 21:

ПДВ = ВРбр - ВРн = 17867,70 руб. (21)

Величина прибутку від продажу всіх копій програмного продукту визначається за формулою 22:

 = 22907,30 руб. (22)

Балансовий прибуток, яку отримає тимчасова творча група, яка розробить і реалізує програмне забезпечення, розраховується за формулою 23:

Пб = Пр + Vд - Vр - Нм = 22686,49 руб., Де: (23)

· Пб - Балансовий прибуток;

· Vд - Доходи від позареалізаційних операцій (з цінних
 паперів, від дольової участі в спільних проектах та ін.);

· Vр - Витрати від позареалізаційних операцій (виплати по
 економічних санкцій та ін.);

· Нм - Обласні та місцеві податки і збори, що сплачуються і
 зараховують на фінансові результати підприємницької
 діяльності.

Величину обласних і місцевих зборів, що відносяться на фінансові результати підприємницької діяльності, визначають за формулою 24:

Нм = (Смилий + Зпр) • ФОПм = 1022,56 руб., Де: (24)

· Змилий - Ставка збору на утримання міліції та благоустрій
 території;

· Зпр - Загальна ставка інших податків, що відносяться на фінансові
 результати роботи (податок на майно, на рекламу та ін.);

· ФОПм - Фонд оплати праці працівників творчої групи,
 розрахований по мінімальному рівню заробітної
 плати.

Мінімальний фонд оплати праці працівників групи обчислюється таким чином за формулою 25:

 = 3652,00 руб., Де: (25)

1. ЗПм - Розмір мінімальної місячної заробітної плати,
 діючий на момент виконання економічного
 розділу проекту.

У підприємницької практиці розподіл балансового прибутку йде за такими основними напрямками:

Сплата податку на прибуток:

Нпр = Пб • Знп = 6805,95 руб., Де: (26)

? Знп - Ставка податку на прибуток.

Виплата економічних санкцій (Ес), що накладаються на фірму державними структурами (податковою інспекцією та ін.) Визначається за формулою 27:

Эс = 0,01 • Пб = 226,86 руб. (27)

Відрахування до резервного капіталу. Прибуток, що залишився після сплати податку та інших платежів називається «чистої» прибутком. Отже, «чисту» прибуток (Пч) визначають за формулою 28:

Пч = Пб - Ес = 22459,63 руб. (28)

«Чистий» прибуток витрачається фірмою за наступними напрямками:

i. доходи засновників;

ii. фонд соціальної сфери;

iii. Резервний капітал;

iv. нерозподілений прибуток.

Підсумковий розрахунок формування та використання виручки та прибутку показаний в таблиці 7:

Таб. 7: Формування та використання виручки та прибутку.

 найменування показника  позначення  сума
 Валова виручка  ВРбр  117132,70
 Податок на додану вартість  ПДВ  17867,70
 Виручка від продажу ПО за ціною створення  ВРн  99265,00
 Загальні витрати на створення і копіювання всіх реалізованих ПО Зпро  76357,73
 Прибуток від продажу всіх копій ПЗ Пр  22907,30
 Доходи від позареалізаційних операцій Vд  916,29
 Витрати від позареалізаційних операцій Vр  114,54
 Обласні та місцеві податки Нм  1022,56
 балансовий прибуток Пб  22686,49
 Виплати по економічних санкцій Эс  226,86
 "Чистий прибуток" Пч  22459,63
 доходи засновників - -
 Фонд соціальної сфери - -
 Резервний капітал - -
 Нерозподілений прибуток - -

3. Розрахунок витрат, пов'язаних з купівлею, впровадженням та використанням програмного забезпечення і його окупності.Проектна ціна створення і реалізація програмного забезпечення. | Одноразові капітальні витрати на придбання і впровадження програми.

Економічна і маркетингова характеристика програмного продукту. | Загальні витрати на створення програмного забезпечення. | Експлуатаційні витрати користувача. | Термін окупності капітальних витрат. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати