На головну

Загальні витрати на створення програмного забезпечення.

  1. I Загальні аспекти сексології
  2. I. Загальні заходи пожежної безпеки у військових частинах і підрозділах
  3. I. Загальні положення
  4. I. Загальні положення
  5. I. Загальні положення
  6. I. Загальні відомості
  7. I. Загальні відомості

Загальні витрати на створення програмного забезпечення визначаються за формулою 3:

Зсп = Зрп + Нсп + Зоф + Зми = 74422,24 руб., Де: (3)

· Зсп - Загальні витрати на створення програмного забезпечення;

· Зрп - Витрати на розробку програмного забезпечення;

· Нсп - Податки, що включаються у витрати по створенню програмного
 забезпечення;

· Зоф - Витрати на оформлення програмного забезпечення і
 підготовку його до продажу;

· Зми - Витрати на маркетингові дослідження.

Величину податків, що включаються у витрати по створенню програмного забезпечення, в умовах курсового проекту точно визначити не представляється можливим, тому вони визначаються за формулою 4:

 = 2911,68 руб., Де: (4)

· ФОПпро - Загальний фонд оплати праці працівників, які беруть участь в
 створення програмного забезпечення;

· Зн - Загальна ставка податків, що включаються у витрати по створенню
 програмного забезпечення.

Загальний фонд оплати праці працівників, які беруть участь у створенні програмного забезпечення, визначається за формулою 5:

 = 29116,83 руб., Де: (5)

· Впо - Час участі фахівця певної кваліфікації в
 створення програмного забезпечення, в годину (див. таб. 2 або
 таб. 3);

· Р - число фахівців певної кваліфікації,
 що беруть участь у створенні програмного забезпечення;

· Пром - Місячний оклад працівника відповідно до його категорією
 або тарифним розрядом ЄТС виробничої сфери;

· ds - Тривалість зміни;

· Др - Середнє число робочих днів у місяці;

· П - премія, передбачена для працівників, що беруть участь в
 створення програмного забезпечення;

· Врк - Виплати по районному коефіцієнту;

Витрати на розробку програмного забезпечення розраховуються за формулою 6:

Зрп = Змо + Зкому + Зпр = 57208,45 руб., Де: (6)

· Змо - Витрати на створення математичного забезпечення і
 написання програми;

· Зкому - Витрати, пов'язані з роботою комп'ютера при розробці
 програмного забезпечення (введення програми в ЕОМ, її
 трансляція і редагування, налагодження, тестування,
 коригування та виконання програмного забезпечення);

· Зпр - Інші витрати, пов'язані з розробкою програмного
 забезпечення (вивчення завдання, літератури, патентів,
 аналіз проблеми та існуючих алгоритмів, проведення
 економічних розрахунків та ін.);

Витрати на створення математичного забезпечення і написання програми визначаються за формулою 7:

Змо = ЗПмо + П + Врк + ЗЕСН • ФОПмо + Нр = 41356,65 руб., Де: (7)

· ЗПмо - Витрати на виплату заробітної плати працівникам,
 які беруть участь у створенні математичного забезпечення і
 написанні програми;

· ЗЕСН - Ставка єдиного соціального податку;

· ФОПмо - Фонд оплати праці працівників, які беруть участь в
 створення математичного забезпечення і написанні
 програми;

· Нр - Накладні витрати організації фундаментальних і прикладних розробок
 програмне забезпечення (витрати на опалення,
 освітлення, на утримання адміністративно
 управлінського персоналу та ін.).

Витрати на заробітну плату працівників, що беруть участь у створенні математичного забезпечення і написанні програми, визначаються за формулою 8:

ЗПмо = ЗПпр + ЗПін= 13434,75 руб., Де: (8)

· ЗПпр - Заробітна плата програмістів, що бере участь в
 створення математичного забезпечення і написанні
 програми;

· ЗПін - Заробітна плата інших працівників тимчасової
 творчої групи, які беруть участь в розробці
 математичного забезпечення і написанні програми.

Витрати на виплату зарплати програмістів та інших працівників тимчасової творчої групи, що беруть участь в розробці математичного забезпечення і написанні програми, визначаються за формулою 9:

 = 13434,75 руб., Де: (9)

· Р - число працівників певної кваліфікації, які беруть участь
 в розробці математичного забезпечення і написанні
 програми;

· Вмо - Час участі працівника певної кваліфікації в
 розробці математичного забезпечення і написанні
 програми, годину.

Витрати, пов'язані з роботою комп'ютера при розробці програмного забезпечення, можна розрахувати за формулою 10:

Зкому = Вм • Зм = 5512,64 руб., Де: (10)

· Вм - Машинний час, необхідний для введення програми в
 комп'ютер, її трансляцію, редагування, налагодження,
 тестування, коригування та виконання, год .;

См - Вартість однієї години експлуатації комп'ютера
 певної моделі. Вона залежить від конкретних умов
 роботи організації (фірми), де розробляється
 програмний продукт.
 Вартість однієї години експлуатації комп'ютера
 визначається за формулою 11:

 = 64,40 руб., Де: (11)

1. Tci - Місячна тарифна ставка 1го розряду ЄТС бюджетної
 сфери;
 2. Тк - Тарифний коефіцієнт;
 3. Донр - Коефіцієнт, що враховує накладні та інші
 витрати, пов'язані з роботою комп'ютера.

Для наочності розрахунки витрат на створення програмного забезпечення вказані в таблиці 4:

Таб. 4: Розрахунок витрат на створення програмного забезпечення.

 Найменування статті витрат  літерне позначення  Сума, руб.
 1.  Зарплата програмістів  ЗПпр  9869,83
 2.  Зарплата інших фахівців  ЗПін  3564,92
 3.  Разом витрати, витрачені на створення математичного забезпечення і написання програми  ЗПмо  13434,75
 4.  премія П  3358,69
 5.  Виплати по районному коефіцієнту Врк  2519,02
 6.  Відрахування на соціальні потреби Осн  7330,53
 7.  Накладні витрати Нр  13434,75
 8.  Разом витрат на створення ПО і написання програми Змо  40077,74
 9.  Витрати, пов'язані з роботою комп'ютера при розробці ПО Зкому  5512,64
 10.  Інші витрати, пов'язані з розробкою ПЗ Зпр  10339,16
 11.  Разом витрат на розробку ПЗ Зрп  55929,54
 12.  Податки, що включаються до витрат на створення програми Нсп  2911,68
 13.  Витрати на оформлення ПО Зоф  8581,27
 14.  Витрати на маркетингові дослідження Зми  5720,84
 15.  Всього витрат на створення ПО Зсп  73143,33


Економічна і маркетингова характеристика програмного продукту. | Проектна ціна створення і реалізація програмного забезпечення.

Передбачувана виручка і прибуток від реалізації програмного продукту. | Одноразові капітальні витрати на придбання і впровадження програми. | Експлуатаційні витрати користувача. | Термін окупності капітальних витрат. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати