На головну

Графік А Графік В

  1. Автоматизована система розробки графіка руху поїздів
  2. Алфавіт. Букви і діакритичні знаки. Буквена діакрітіка. Графіка і орфографія. Принцип орфографії.
  3. Аналіз мережевого графіка
  4. Асимптоти графіка функції
  5. Введення тексту, формул, функцій і побудова графіка.
  6. Векторна графіка
  7. Векторна графіка
 AD!

малюнок

А) На графіку А крива сукупного попиту АD перемістилася вліво - в положення АD1.

Визначте: 1) фазу циклу;

2) характер динаміки ВНП;

3) характер динаміки інфляції.

Б) На графіку У крива сукупного попиту перемістилася вправо - в положення АD1.

Визначте: 1) фазу циклу;

2) характер динаміки ВНП;

3) характер динаміки інфляції.

4. Заощадження домашніх господарств описується наступним чином: S = 0,4y - 200, попит на інвестиції I = 500. Визначити національний дохід, величину індукованого збільшення національного доходу при зростанні інвестицій на 20%

5. Кількість грошей, створене банківською системою, дорівнює 128 млд. дол. Граничний попит на реальну касу для угод і через обережності ly = 0,4. Максимальна ставка відсотка iмах = 20%. Гранична схильність до переваги ліквідності як майна li = 6 млд. дол. Знайти рівень лінії LM

ВАРІАНТ 24

1. Граничні витрати при збільшенні обсягу виробництва:

а) не змінюються

б) зменшуються

в) зростають

г) можуть вести себе по-різному.

Поясніть свій вибір відповіді

2. Вищим органом управління акціонерного товариства є:

а) рада директорів

б) збори уповноважених

в) загальні збори акціонерів

г) збори власників привілейованих акцій.

Поясніть свій вибір відповіді

3. Товар споживається всього двома споживачами, попит першого q1 = 90 - p, Попит другого q2 = 240 - 2p. Знайти значення ціни при величині ринкового попиту в обсязі 60 одиниць.

4. Функція корисності має вигляд U = 3x1 + 4x2. Перший товар споживається в кількості 5 одиниць, другий в кількості 8 одиниць. Знайти номінальний дохід необхідний для покупки благ в такій кількості, якщо ціна першого товару 30 дол. Другого - 40 дол. Наскільки збільшиться корисність споживчого кошика при зростанні споживання другого товару на дві одиниці.

5. Пропозиція грошей здійснюється за формулою М = 150 + 5i. Швидкість їх звернення v = 25 оборотів за період, протягом якого створюється національний реальний дохід y в розмірі 2900 машин. Попит домашніх господарств на гроші по мотиві обережності становить ly = 1% національного доходу, а реальний попит на гроші як майна характеризується формулою 47 - 2i. Визначити рівноважну ставку відсотка і рівняння лінії LM.

ВАРІАНТ 25

1. Що включається в поняття основного капіталу:

а) верстати, машини, устаткування

б) готова продукція

в) сировину, матеріали

г) будівлі, споруди

д) заробітна плата

е) земля

ж) цінні папери

Поясніть свій вибір відповіді

2. Яка конкурентна стратегія передбачає ставку на унікальність товару

а) Лідерство за ціною

б) Диференціація

в) Економія на витратах

г) Сфокусована диференціація

д) Управління знаннями

Поясніть свій вибір відповіді

3. Знайти еластичність попиту за ціною, якщо при зміні ціни з 99 до 100 дол., Попит підвищується з 30 до 60 одиниць.

4. Функція корисності споживача має вигляд U = Х ? У, де Х и У кількість двох товарів. Дохід споживача 18 грошових одиниць ціна за товари: 3 і 6 відповідно. Ціна товару Х виростає до 6. Знайти для товара Х розподіл зростання ціни на ефекти заміщення та доходу.

5. Є 8 домогосподарств. Дохід i-го домогосподарства дорівнює 20 + 3i. Знайти квартальний коефіцієнтПриклад оформлення титульного аркуша | меркантелізм

Білоруський державний університет | МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ | ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати