На головну

Завдання для самостійної роботи і самоаттестации студентів (тестовий матеріал для контролю знання)

  1. FDDI. Кадр. Процедури управління доступом до кільця і ??ініціалізації роботи кільця.
  2. I Загальна характеристика роботи
  3. I частина завдання
  4. I. Завдання для самостійної роботи
  5. I. Кваліфікаційні вимоги до виконання курсової роботи
  6. I. МАТЕРІАЛИ з досліджуваних тем
  7. I. Загальна характеристика роботи 1 сторінка

Варіант № 1

1. Екологія це:

а) навколишнє середовище

б) гідросфера

в) взаємодія гідросфери та атмосфери

г) взаємозв'язок живих організмів і навколишнього середовища

2. Біосфера - це:

а) шар грунту

б) стратосфера

в) шар земної поверхні, атмосфери та гідросфери, в якій живуть всі організми

3. Причина загострення проблем природокористування

а) зміна клімату

б) розвиток промисловості

в) зростання народонаселення

г) нераціональне використання навколишнього середовища при зростанні народонаселення

4. Забруднення - це:

а) залишки невикористаної їжі

б) надходження будь-якої речовини в навколишнє середовище в кількостях, що перевищують допустимий рівень

в) надлишок тепла

г) радіоактивність

5. Раціональний спосіб використання та утилізації відходів

а) спалювання

б) видалення на спеціальні полігони

в) поховання в відпрацьованих шахтах

г) сортування з подальшим використанням і утилізацією

6. ГДК - це:

а) концентрація певної речовини

б) гранична концентрація шкідливої ??речовини в їжі

в) надмірна концентрація токсинів у воді

г) вміст речовини в%

7. Причина зміни клімату Землі

а) зростання народонаселення

б) знищення лісів

в) зменшення вмісту кисню атмосфері

г) збільшення вмісту діоксиду вуглецю і метану в атмосфері

д) інтенсифікація сільського господарства

8. Інсектициди - це:

а) один з класів пестицидів

б) кошти для боротьби з заростанням водойм

в) речовини для знищення гризунів

г) хімікати для регулювання росту рослин

9. Мікроелементи - це:

а) токсичні елементи їжі

б) елементи, необхідні для обміну речовин в організмі людини в невеликих кількостях

в) важкі метали

г) вітаміни

10. Радон - це:

а) отруйний метал

б) гербіцид

в) радіоактивний газ

г) лікарська речовина

Варіант № 2

1. Перший глобальна криза на Землі як результат:

а) підвищення рівня Світового Океану

б) появи кисню в атмосфері планети

в) зникнення озону в стратосфері

г) вулканічна діяльність

2. Спосіб очищення питної води в побутових умовах:

а) відстоювання протягом декількох годин

б) кип'ятіння

в) застосування спеціальних фільтрів

г) фільтрування через масло

3. У чому загроза зменшення концентрації озону?

а) в підвищенні вологості повітря

б) в забрудненні атмосфери діоксидом вуглецю

в) в збільшенні щільності космічного випромінювання

г) в збільшенні ультрафіолетового випромінювання

4. Гербіциди - це:

а) кошти, призначені для знищення комах

б) отрутохімікати проти гризунів

в) канцерогенні речовини

г) засоби проти бур'янів

5. Доза - це:

а) гранично допустима концентрація шкідливих речовин

б) загальна кількість шкідливої ??речовини, що надійшла в організм

в) вміст токсичних речовин у відсотках

г) ГДК

6. Канцерогенна речовина - це:

а) сахароза

б) бенз-а-пірен

в) сільськогосподарський ядохимикат

г) сажа

7. Хвороба Мінамата в Японії

а) результат забруднення води ртуттю

б) надлишкове надходження в організм міді

в) забруднення їжі миш'яком

г) вірусне захворювання

8. Кислотні дощі - це:

а) результат підвищення в атмосфері концентрації діоксиду вуглецю

б) підвищення в повітрі кількості діоксиду сірки та оксидів азоту

в) забруднення атмосфери викидами атомних електростанцій

г) зниження концентрації озону

9. Сталий розвиток цивілізації передбачає:

а) інтенсифікацію промисловості

б) підвищення тривалості життя людини

в) зниження потреби енергії та ресурсів планети шляхом підвищення їх раціонального використання

г) інтенсифікацію сільського господарства

10. Ксенобіотики - це:

а) шкідливі речовини біологічного походження

б) наркотик штучного походження

в) хлоровані біфеніли

г) токсичні елементи

Варіант № 3

1. Біологічна цінність білка - це:

а) зміст в білку азоту

б) кількість в ньому незамінних амінокислот

в) перевариваемость білка

г) вторинна структура білка

2. Іонізуюче випромінювання - це:

а) ультрафіолетові промені

б) ?, ?, і ? промені

в) інфрачервоні промені

г) сонячне світло

3. У яких харчових продуктах можливо підвищений вміст нітратів?

а) овочах

б) фруктах

в) хлібі

г) молоці

4. Найбільш безпечне застосування інсектицидів в побутових умовах:

а) аерозольні балончики

б) розчин інсектициду

в) спеціальні пастки

г) інсектицид у вигляді олівця

5. В результаті фотосинтезу утворюються:

а) вода і вуглекислий газ

б) глюкоза і азот

в) кисень і глюкоза

г) клітковина і кисень

6. Ферменти - це:

а) білки

б) вуглеці

в) жири

г) мінеральні речовини

7. Де найнебезпечніше присутність азбесту?

а) у воді

б) в їжі

в) в повітрі

г) в рослинах

8. Ймовірні причини виснаження озонового шару в атмосфері:

а) збільшення в атмосфері діоксиду вуглецю

б) підвищення вмісту в стратосфері вологи і пилу

в) потрапляння в атмосферу фторхлоруглеводородов і оксидів азоту

г) викиди вихлопних газів літаків

9. автотрофи - це:

а) комахи

б) рослини

в) домашні тварини

г) людина

10. Основоположник екології як науки є:

а) Ломоносов

б) Коммонер

в) Геккель

г) Лавуазьє

Варіант № 4

1. Найбільш чисте джерело отримання енергії - спалювання ....

а) кам'яного вугілля

б) природного газу

в) деревини

г) мазуту

2. Викиди якої речовини становлять найбільшу екологічну небезпеку для здоров'я людини?

а) свинцю

б) діоксиду вуглецю

в) оксиду сірки

г) парів води

3. Що породжує глобальна екологічна криза:

а) перевиробництво сільськогосподарської продукції

б) антропогенний вплив на навколишнє середовище

в) брак продуктів харчування

г) вичерпання сировинних запасів в країні

4. Моніторинг - це:

а) система збору інформації

б) система зберігання харчових продуктів

в) очищення каналізаційних стоків

г) вплив на навколишню природу

5. Найбільше забруднення повітря в Москві по округах:

а) південний АТ

б) північно-західний АТ

в) східний АТ

г) південно-західний АТ

6. Мікотоксини - це речовини, що виробляються:

а) рослинами

б) бактеріями

в) мікроскопічними грибами

г) вірусами

7. Діоксини і поліхлоровані біфеніли - це:

а) харчові ароматичні добавки

б) токсичні речовини антропогенного походження

в) антибіотики

г) лікарські речовини

8. Які електростанції найменше забруднюють атмосферу?

а) працюють на природному газі

б) використовують кам'яне вугілля

в) атомні електростанції

г) гідроелектростанції

9. Які з елементів є токсичними?

а) залізо

б) кадмій

в) олово

г) калій

10. Хто сформував чотири основних закони екології?

а) Геккель

б) Лібіх

в) Коммонер

г) Пастер

Варіант № 5

1. Назвіть найбільш токсичні речовини, що забруднюють атмосферу автотранспортом

а) діоксид вуглецю

б) оксид вуглецю

в) оксид азоту

г) вуглеводні

2. Екологія - це:

а) навколишнє середовище

б) гідросфера

в) взаємодія гідросфери та атмосфери

г) взаємозв'язок живих організмів і навколишнього середовища

3. Радон - це:

а) отруйний метал

б) гербіцид

в) радіоактивний газ

г) лікарська речовина

4. Перший глобальна криза на Землі - результат:

а) підвищення рівня світового океану

б) появи кисню в атмосфері планети

в) зникнення озону в стратосфері

г) вулканічної діяльності

5. Ксенобіотики - це:

а) шкідливі речовини біологічного походження

б) наркотики штучного походження

в) хлоровані біфеніли

г) токсичні елементи

6. Біологічна цінність білка - це:

а) зміст в білку азоту

б) кількість в ньому незамінних амінокислот

в) перетравність білка

г) вторинна структура білка

7. Основоположник екології як науки:

а) Ломоносов

б) Коммонер

в) Геккель

г) Лавуазьє

8. Найбільш чисте джерело отримання енергії. спалювання:

а) кам'яного вугілля

б) природного газу

в) деревини

г) мазуту

9. Хто сформулював чотири основних закони екології?

а) Геккель

б) Лібіх

в) Коммонер

г) Пастер

10. Ризик захворювання при палінні:

а) на запалення легенів

б) на рак легенів

в) артритом і ревматизмом

г) гепатитом

Варіант № 6

1. Біосфера - це:

а) шар грунту

б) стратосфера

в) шар земної поверхні, атмосфери та гідросфери в якій живуть всі організми

г) літосфера

2. Мікроелементи - це:

а) токсичні елементи їжі

б) елементи, необхідні для обміну речовин в організмі людини в невеликих кількостях

в) рідкісні елементи

3. Спосіб очищення питної води в побутових умовах:

а) відстоювання протягом декількох годин

б) кип'ятіння

в) застосування спеціальних фільтрів

г) фільтрування через марлю

4. Сталий розвиток цивілізації передбачає:

а) інтенсифікацію промисловості

б) підвищення тривалості життя людини

в) зниження потреби енергії та ресурсів планети шляхом підвищення їх раціонального використання

г) інтенсифікацію сільського господарства

5. Іонізуюче випромінювання - це:

а) ультрафіолетові промені

б) ?, ?, і ? промені

в) інфрачервоні промені

г) сонячне світло

6. Автотрофи - це:

а) комахи

б) рослини

в) домашні тварини

г) людина

7. Викиди якої речовини становлять найбільшу небезпеку для людини?

а) свинцю

б) діоксиду вуглецю

в) оксиду сірки

г) парів води

8. Які з елементів є токсичними:

а) залізо

б) кадмій

в) олово

г) калій

9. Гетеротрофи - це:

а) рослини

б) віруси

в) людина

г) вівці

10. Мікотоксини - це речовини, що виробляються:

а) рослинами

б) бактеріями

в) мікроскопічними грибами

г) вірусами

Варіант № 7

1. Які електростанції найменше забруднюють атмосферу?

а) працюють на природному газі

б) використовують кам'яне вугілля

в) атомні електростанції

г) гідроелектростанції

2. Що породжує глобальна екологічна криза?

а) перевиробництво сільськогосподарської продукції

б) антропогенний вплив на навколишнє середовище

в) брак продуктів харчування

г) вичерпання сировинних запасів в країні

3. Імовірні причини виснаження озонового шару в атмосфері:

а) збільшення діоксиду вуглецю

б) підвищення вмісту в стратосфері вологи і пилу

в) потрапляння в атмосферу фторхлоруглеводородов

г) викиди вихлопних газів літаків

4. У яких харчових продуктах можливо підвищений вміст нітратів?

а) в овочах

б) фруктах

в) хлібі

г) молоці

5. Кислотні дощі - це:

а) результат підвищення в атмосфері концентрації діоксиду вуглецю

б) підвищення в повітрі кількості діоксиду сірки та оксидів азоту

в) забруднення атмосфери викидами атомних електростанцій

г) зниження концентрації озону

6. У чому загроза зменшення концентрації озону?

а) в підвищенні вологості повітря

б) в забрудненні атмосфери діоксидом вуглецю

в) в збільшенні щільності космічного випромінювання

г) в збільшенні ультрафіолетового опромінення

7. Інсектициди - це:

а) один з класів пестицидів

б) кошти для боротьби з заростанням водойм

в) речовини для знищення гризунів

г) хімікати для регулювання росту рослин

8. Причини загострення проблем природокористування:

а) зміна клімату

б) розвиток промисловості

в) зростання народонаселення

г) нераціональне використання навколишнього середовища при зростанні народонаселення

9. Радон - це:

а) токсичний метал

б) гербіцид

в) радіоактивний газ

г) дефоліант

10. Забруднення - це:

а) залишки невикористаної їжі

б) надходження будь-якої речовини в навколишнє середовище в кількостях, що перевищують допустимий рівень

в) надлишок тепла

г) радіоактивність

Варіант № 8

1. Раціональний спосіб використання та утилізації відходів:

а) спалювання

б) видалення на спеціальні полігони

в) поховання в шахтах

г) сортування з подальшим використанням і утилізацією

2. Причина зміни клімату Землі

а) зростання народонаселення

б) знищення лісів

в) зменшення вмісту кисню

г) збільшення вмісту діоксиду вуглецю і метану в атмосфері

3. Гербіциди - це:

а) кошти, призначені для знищення комах

б) отрутохімікати проти гризунів

в) канцерогенні речовини

г) кошти для знищення бур'янів

4. Хвороба Мінамата в Японії.

а) результат забруднення води ртуттю

б) надлишкове надходження в організм міді

в) забруднення їжі миш'яком

г) вірусне захворювання

5. Найбільш безпечне застосування інсектицидів в побутових умовах:

а) аерозольні балончики

б) застосування в вигляді розчину

в) спеціальні пастки

г) інсектицид у вигляді олівця

6. Де найнебезпечніше присутність азбесту?

а) у воді

б) в їжі

в) в повітрі

г) в рослинах

7. Моніторинг - це:

а) система збору інформації

б) система зберігання харчових продуктів

в) очищення каналізаційних стоків

г) вплив на навколишнє середовище

8. Діоксини і поліхлоровані біфеніли - це:

а) харчові біологічні добавки

б) токсичні речовини антропогенного походження

в) антибіотики

г) лікарські речовини

9. Мікотоксини - це речовини, що виділяються:

а) бактеріями

б) рослинами

в) вірусами

г) пліснявими грибами

10. Який з елементів може бути присутнім в вихлопних газах автотранспорту?

а) ртуть

б) мідь

в) свинець

г) миш'як

Варіант № 9

1. Найбільше забруднення повітря в Москві по округах:

а) південний АТ

б) північно-західний АТ

в) східний АТ

г) південно-західний АТ

2. Ферменти - це:

а) білки

б) вуглеводи

в) жири

г) мінеральні речовини

3. В результаті фотосинтезу утворюються:

а) вода і вуглекислий газ

б) глюкоза і азот

в) кисень і глюкоза

г) клітковина і водень

4. Канцерогенна речовина - це:

а) сахароза

б) бенз-а-пірен

в) сільськогосподарський ядохимикат

г) сажа

5. Доза це:

а) допустима концентрація токсичних речовин

б) загальна кількість шкідливої ??речовини, що надійшла в організм

в) вміст шкідливих речовин у%

г) концентрація токсинів в повітрі

6. Прості білки - це:

а) протеїни

б) гормони

в) білки, що містять мікроелементи

г) нуклеопротеїни

7. ГДК - це:

а) концентрація певної речовини

б) гранична концентрація шкідливої ??речовини у воді, повітрі та їжі

в) надмірна концентрація токсину в організмі

8. Біосфера - це:

а) верхній шар грунту

б) літосфера

в) шар земної поверхні, атмосфери та гідросфери, в якому живуть всі організми

г) стратосфера

9. Зменшення концентрації озону може привести до:

a) збільшення алергічних захворювань

б) підвищення онкологічних захворювань шкіри

в) зниження в атмосфері вмісту діоксиду вуглецю

г) підвищення радіоактивності грунту

10. Процес дихання - це:

a) окисно-відновний процес в організмі з виділенням енергії

б) процес утворення кисню

в) перетравлення їжі

г) гідроліз білків

Варіант № 10

1. Причини загострення проблем природокористування:

a) розвиток промисловості та сільського господарства

б) зміна клімату на планеті

в) нераціональне використання навколишнього середовища при зростанні народонаселення

г) зменшення кисню в атмосфері

2. Вітаміни - це:

a) білки

б) гормони

в) антибіотики

г) складові частини ферментів

3. Які з елементів є макроелементами:

a) кобальт

б) цинк

в) вуглець

г) молібден

4. Радон - це:

a) токсичний метал

б) інсектицид

в) радіоактивний інертний газ

г) лікарський препарат

5. Кислотні дощі - це:

a) результат викидів в атмосферу діоксиду сірки та оксиду азоту

б) забруднення атмосфери викидами атомних електростанцій

в) зниження концентрації озону

г) результат підвищення в атмосфері концентрації діоксиду вуглецю

6. Ксенобіотики - це:

a) токсичні елементи

б) шкідливі речовини біологічного походження

в) діоксини

г) дезінфікуючі засоби

7. Іонізуюче випромінювання - це:

a) промені, що випускаються радіоактивними ізотопами елементів

б) інфрачервоне випромінювання

в) ультрафіолетові промені

г) сонячне світло

8. Що таке нітрати?

a) фосфорні добрива

б) один з видів органічних добрив

в) азотні добрива

г) види компостів

9. Інсектициди - це:

a) засоби боротьби з бур'янами

б) речовини для знищення комах

в) дефоліанти

г) ензими

10. Первинна структура білка - це:

a) послідовність амінокислотних залишків в білках

б) ферментативні властивості білка

в) вид денатурації білка

г) просторова конфігурація білка

Варіант № 11

1. Які із зазначених елементів є макроелементами?

a) цинк

б) мідь

в) молібден

г) водень

2. Первинна структура білка - це:

a) ферментативні властивості білка

б) вид денатурації білка

в) послідовність амінокислотних залишків в білках

г) просторова конфігурація білка

3. Інсектициди - це:

a) засоби боротьби з бур'янами

б) речовини для знищення комах

в) дефоліанти

г) ферменти

4. Що таке нітрати?

a) фосфорні добрива

б) один з видів органічних добрив

в) азотні добрива

г) калійні добрива

5. Іонізуючі випромінювання - це:

a) інфрачервоне випромінювання

б) промені, що випускаються радіоактивними ізотопами елементів

в) ультрафіолетові промені

г) ультразвук

6. Ксенобіотики - це:

a) токсичні елементи

б) шкідливі речовини біологічного походження

в) діоксини

г) дезинфікуючі речовини

7. Кислотні дощі - це:

a) результат забруднення атмосфери діоксидом сірки та оксидами азоту

б) забруднення повітря атомними електростанціями

в) зниження концентрації озону

г) результат збільшення концентрації в атмосфері діоксиду вуглецю

8. Радон - це:

a) токсичний метал

б) інсектицид

в) радіоактивний інертний газ

г) антибіотик

9. Вітаміни - це:

a) білки

б) гормони

в) антибіотики

г) складові частини багатьох ферментів

10. Причина загострення проблем природокористування в XX столітті:

a) розвиток промисловості і сільськогосподарського виробництва

б) зміна клімату на планеті

в) нераціональне використання навколишнього середовища при зростанні народонаселення

г) зменшення продуктивності морів і океанів

Варіант № 12

1. Процес дихання - це:

a) окисно-відновний процес в організмі з виділенням енергії

б) процес утворення кисню

в) перетравлення їжі

г) гідроліз білків

2. Зменшення концентрації озону може привести до:

a) збільшення алергічних захворювань

б) підвищення онкологічних захворювань шкіри

в) зниження в атмосфері вмісту діоксиду вуглецю

г) підвищення радіоактивності морської води

3. Біосфера - це:

a) верхній шар грунту

б) літосфера

в) шар земної поверхні, атмосфери та гідросфери в яких виявляється життя

г) стратосфера

4. ГДК - це:

a) концентрація певної речовини

б) гранична концентрація шкідливої ??речовини у воді, повітрі або їжі

в) надмірна концентрація токсичної речовини в організмі

5. Прості білки - це:

a) гормони і ферменти

б) протеїни

в) білки, що містять мікроелементи

г) нуклеопротеїни

6. Що таке доза?

a) це допустима концентрація токсичних речовин

б) загальна кількість шкідливої ??речовини, що надійшла в організм

в) зміст шкідливої ??речовини в%

г) концентрація оксиду вуглецю в повітрі

7. Канцерогенна речовина - це:

a) сахароза і мальтоза

б) бенз-а-пірен

в) сільськогосподарський ядохимикат

г) сажа

8. У результаті фотосинтезу утворюються:

a) вода і вуглекислий газ

б) глюкоза і азот

в) кисень і глюкоза

г) клітковина і водень

9. Ферменти - це:

a) білки

б) вуглеводи

в) жири

г) мінеральні речовини

10. У якому окрузі Москви найчастіше повітря забруднене?

a) в південному АТ

б) в східному АТ

в) південно-західному АТ

г) північно-західному АТ

Варіант № 13

1. Який з елементів може бути присутнім в вихлопних газах автотранспорту?

a) ртуть

б) мідь

в) свинець

г) миш'як

2. Мікотоксини - це речовини, що синтезуються:

a) бактеріями

б) рослинами

в) пліснявими грибами

г) вірусами

3. Діоксини і хлоровані біфеніли - це:

a) харчові біологічні добавки

б) токсичні речовини антропогенного походження

в) ксенобіотики

г) лікарські речовини

4. Моніторинг - це:

a) система збору інформації

б) спосіб зберігання харчових продуктів

в) очищення каналізаційних стоків

г) вплив на навколишнє середовище

5. Де найнебезпечніше присутність азбесту?

a) у воді

б) в повітрі

в) в їжі

г) в грунті

6. Найбільш безпечно застосовувати інсектициди в побуті:

a) в аерозольних балончиках

б) у вигляді розчину в воді

в) в спеціальних пастках

г) у вигляді олівця

7. Хвороба Мінамата в Японії - це:

a) результат забруднення води ртуттю

б) надлишкове надходження в організм заліза

в) забруднення їжі кадмієм

г) вірусне захворювання

8. Гербіциди - це:

a) засоби для знищення комах

б) отрутохімікати проти гризунів

в) канцерогенні речовини

г) кошти для знищення бур'янів

9. Причина зміни клімату на планеті:

a) швидке зростання популяції людства

б) знищення лісів

в) збільшення вмісту кисню

г) підвищення вмісту діоксиду вуглецю і метану в атмосфері

10. Раціональний спосіб переробки відходів:

a) спалювання

б) поховання в шахтах

в) видалення на спеціальні полігони

г) сортування з подальшою утилізацією та використанням

Варіант № 14

1. Забруднення - це:

a) залишки невикористаної їжі

б) надходження будь-якої речовини в навколишнє середовище в кількостях, що перевищують допустимий рівень

в) надлишок теплової енергії

г) радіоактивність

2. Радон - це:

a) токсичний метал

б) гербіцид

в) радіоактивний газ

г) дефоліант

3. Причини загострення проблем природокористування:

a) зміна клімату

б) зростання народонаселення

в) розвиток промисловості

г) нераціональне використання навколишнього середовища при зростанні народонаселення

4. Інсектициди - це:

a) один з класів пестицидів

б) кошти для боротьби з заростанням водойм

в) кошти для знищення гризунів

г) хімікати для регулювання росту рослин

5. У чому загроза зменшення концентрації озону в атмосфері?

a) в різкому підвищенні вологості повітря

б) в забрудненні атмосфери оксидом вуглецю

в) в збільшенні щільності космічних променів

г) в збільшенні ультрафіолетового опромінення

6. Кислотні дощі - це:

a) результат підвищення в атмосфері концентрації діоксиду вуглецю

б) підвищення в повітрі кількості діоксиду сірки та оксидів азоту

7. У яких харчових продуктах можливо підвищений вміст нітратів ?:

a) в овочах

б) фруктах

в) хлібі

г) в молоці

8. Ймовірні причини виснаження озонового шару атмосфери:

a) збільшення вмісту діоксиду вуглецю

б) підвищення вмісту вологи і пилу

в) потрапляння в атмосферу фторхлоруглеводородов і оксидів азоту

г) викиди вихлопних газів літаків

9. Що породжує глобальна екологічна криза?

a) перевиробництво сільськогосподарської продукції

б) антропогенний вплив на навколишнє середовище

в) брак продуктів харчування

г) вичерпання сировинних запасів в країні

10. Які електростанції найменше забруднюють атмосферу?

a) працюють на природному газі

б) використовують кам'яне вугілля

в) атомні електростанції

г) гідроелектростанції

Варіант № 15

1. Мікотоксини - це речовини, що виробляються:

a) рослинами

б) бактеріями

в) пліснявими грибами

г) вірусами

2. Гетеротрофи - це:

a) рослини

б) віруси

в) людина

г) вівці

3. Які із зазначених елементів є токсичними?

a) залізо

б) кадмій

в) олово

г) натрій

4. Викиди якої речовини становлять найбільшу небезпеку для людини:

a) діоксиду вуглецю

б) свинцю

в) оксиду сірки

г) азоту

5. автотрофи - це ::

a) комахи

б) рослини

в) домашні тварини

г) людина

6. Іонізуюче випромінювання - це:

a) ультрафіолетові промені

б) промені

в) інфрачервоні промені

г) сонячне світло

7. Сталий розвиток цивілізації передбачає:

a) інтенсифікацію промисловості

б) підвищення тривалості життя людини

в) зниження потреби енергії та ресурсів планети шляхом підвищення їх раціонального використання

г) інтенсифікацію сільського господарства

8. Спосіб очищення води в побутових умовах:

a) відстоювання протягом декількох годин

б) кип'ятіння

в) застосування спеціальних фільтрів

г) фільтрування через марлю

9. Мікроелементи - це:

a) токсичні елементи їжі

б) елементи, необхідні для обміну речовин в організмі людини в невеликих кількостях

в) рідкісні елементи

10. Біосфера - це:

a) верхній шар грунту

б) тропосфера і стратосфера

в) шар земної поверхні, атмосфери та гідросфери, в якій живуть всі організми

г) літосфера планети

Варіант № 16

1. Збільшення ризику захворюванням при палінні:

a) на запалення легенів

б) на рак легенів

в) артритом і ревматизмом

г) гепатитом

2. Хто сформулював чотири основних закони екології?

a) Геккель

б) Лібіх

в) Коммонер

г) Пастер

3. Найбільш чисте джерело отримання енергії при спалюванні:

a) кам'яного вугілля

б) природного газу

в) деревини

г) мазуту

4. Перший глобальна криза на Землі результат:

a) підвищення рівня світового океану

б) появи кисню в атмосфері

в) зникнення озону в стратосфері

г) вулканічної діяльності

5. Ксенобіотики - це:

a) шкідливі речовини біологічного походження

б) наркотики штучного синтезу

в) хлоровані біфеніли

г) токсичні елементи

6. Біологічна цінність білка - це:

a) вміст в білці азоту

б) кількість в ньому незамінних амінокислот

в) перетравність білка

г) вторинна структура білка

7. Радон - це:

a) отруйний метал

б) гербіцид

в) радіоактивний газ

г) лікарська речовина

8. Основоположник екології як науки:

a) Ломоносов

б) Коммонер

в) Лавуазьє

г) Геккель

9. Назвіть найбільш токсична речовина, що забруднює атмосферу автотранспортом:

a) діоксид вуглецю

б) оксид вуглецю

в) оксиди азоту

г) вуглеводні

10. Екологія - це:

a) навколишня природа

б) гідросфера

в) взаємодія гідросфери та атмосфери

г) взаємозв'язок живих організмів і навколишнього середовища

Варіант № 17

1. Які з елементів є токсичними?

a) залізо

б) кадмій

в) калій

г) олово

2. Хто сформулював чотири основних закони екології?

a) Геккель

б) Лібіх

в) Коммонер

г) Пастер

3. Які електростанції найменше забруднюють атмосферу при роботі?

a) працюють на природному газі

б) використовують кам'яне вугілля

в) атомні електростанції

г) гідроелектростанції

4. Діоксини і хлоровані біфеніли - це:

a) харчові біологічні добавки

б) токсичні речовини антропогенного походження

в) антибіотики

г) ксенобіотики

5. Мікотоксини - це речовини синтезуються:

a) рослинами

б) бактеріями

в) мікроскопічними грибами

г) вірусами

6. В якому з округів Москви спостерігається найчастіше забруднення атмосфери:

a) в південному АТ

б) в північно-західному АТ

в) в східному АТ

г) в південно-західному АТ

7. Моніторинг - це:

a) система збору та аналізу інформації

б) система зберігання харчових продуктів

в) очищення каналізаційної системи

г) вплив на навколишнє середовище

8. Що породжує глобальна екологічна криза?

a) перевиробництво сільськогосподарської продукції

б) антропогенний вплив на навколишнє середовище

в) брак продуктів харчування

г) вичерпання сировинних запасів в країні

9. Викиди якої речовини становлять найбільшу екологічну небезпеку для здоров'я людини?

a) діоксиду вуглецю

б) свинцю

в) кальцію

г) парів води

10. Найбільш чисте джерело отримання енергії шляхом спалювання:

a) кам'яного вугілля

б) природного газу

в) деревини

г) мазуту

Варіант № 18

1. Основоположник екології як науки є:

a) Ломоносов

б) Коммонер

в) Геккель

г) Беккерель

2. автотрофи - це:

a) комахи

б) людина

в) рослини

г) домашні тварини

3. Імовірні причини виснаження озонового шару атмосфери:

a) збільшення в атмосфері діоксиду вуглецю

б) підвищення вмісту в стратосфері вологи і пилу

в) потрапляння в атмосферу фторхлоруглеводородов

г) викиди вихлопних газів літаків

4. Де найнебезпечніше присутність азбесту:

a) у воді

б) в їжі

в) в повітрі

г) в рослинах

5. Ферменти - це:

a) білки

б) вуглеводи

в) ліпіди

г) мінеральні речовини

6. В результаті фотосинтезу утворюються:

a) вода і вуглекислий газ

б) азот і глюкоза

в) кисень і глюкоза

г) клітковина і кисень

7. Найбільш безпечно застосовувати інсектициди в побутових умовах:

a) у вигляді аерозолю

б) у вигляді розчину в воді

в) спеціальними пастками

г) у вигляді олівця

8. У яких харчових продуктах можливе підвищення вмісту нітратів?

a) в фруктах

б) овочах

в) хлібі

г) в молоці

9. Іонізуюче випромінювання - це:

a) ультрафіолетові промені

б) промені, що випускаються радіоактивними елементами

в) інфрачервоні промені

г) потік сонячного світла

10. Біологічна цінність білка - це:

a) вміст в білці азоту

б) кількість в ньому незамінних амінокислот

в) перетравність білка

г) вторинна і третинна структура білка

Варіант № 19

1. Сталий розвиток цивілізації передбачає:

a) інтенсифікацію промисловості

б) підвищення тривалості життя людини

в) зниження потреби енергії та ресурсів планети шляхом їх раціонального використання

г) інтенсифікація сільського господарства

2. Ксенобіотики - це:

a) шкідливі речовини біологічного походження

б) наркотики штучного синтезу

в) хлоровані біфеніли

г) токсичні елементи

3. Кислотні дощі - це результат:

a) підвищення в атмосфері концентрації діоксиду вуглецю

б) підвищення в повітрі кількості діоксиду сірки та оксидів азоту

в) забруднення атмосфери викидами атомних електростанцій

г) зниження концентрації озону

4. Хвороба Мінамата в Японії - це:

a) результат забруднення води ртуттю

б) надлишкове надходження в організм селену

в) забруднення їжі миш'яком

г) вірусне захворювання

5. канцерогенна речовина - це:

a) гемицеллюлоза

б) бенз-а-пірен

в) сільськогосподарські отрутохімікати

г) сажа

6. Доза речовини - це:

a) гранично допустима концентрація шкідливої ??речовини

б) загальна кількість шкідливої ??речовини, що надійшов в організм

в) вміст токсичних речовин у відсотках

г) ГДК

7. Гербіциди - це:

a) засоби, призначені для знищення комах

б) отрутохімікати проти гризунів

в) канцерогенні речовини

г) засоби проти бур'янів

8. У чому загроза зменшення концентрації озону?

a) в підвищення вологості повітря

б) в забрудненні атмосфери діоксидом сірки

в) в збільшенні щільності космічного випромінювання

г) в збільшенні ультрафіолетового опромінення

9. Спосіб очищення питної води в побутових умовах:

a) відстоювання протягом декількох годин

б) кип'ятіння

в) застосування спеціальних фільтрів

г) фільтрування через марлю

10. Перший глобальна криза на Землі є результатом:

a) підвищення рівня світового океану

б) появи кисню в атмосфері

в) зникнення озону в стратосфері

г) вулканічної діяльності

Варіант № 20

1. Радон - це:

a) гербіцид

б) отруйний метал

в) радіоактивний газ

г) інсектицид

2. Мікроелементи - це:

a) токсичні речовини в їжі

б) елементи, необхідні для обміну речовин в організмі в невеликих кількостях

в) інертні гази

3. Інсектициди - це:

a) один з класів пестицидів

б) кошти для боротьби з заростанням водойм

в) речовини для знищення гризунів

d) хімікати для регулювання росту рослин

4. Причини зміни клімату на Землі:

a) зростання народонаселення

б) знищення лісів

в) збільшення вмісту діоксиду вуглецю і метану в атмосфері

г) інтенсифікація сільського господарства

5. Гербіциди - це:

a) засоби, призначені для знищення комах

б) отрутохімікати проти гризунів

в) канцерогенні речовини

г) засоби проти бур'янів

6. У чому загроза зменшення концентрації озону?

a) в забрудненні атмосфери вуглекислим газом

б) в збільшенні щільності космічних променів

в) в збільшенні ультрафіолетового випромінювання

г) в підвищенні вологості повітря

7. Екологія - це наука про:

a) навколишньому середовищу

б) гідросфері

в) взаємозв'язку всіх живих організмів між собою і навколишнім середовищем

г) взаємодії атмосфери та гідросфери

8. Забруднення - це:

a) надходження будь-якої речовини в навколишнє середовище в кількостях, що перевищують допустимий рівень

б) надлишок теплової енергії

в) радіоактивність

г) залишок невикористаної їжі

9. Раціональний спосіб використання та утилізації сміття:

a) спалювання

б) видалення на спеціальні полігони

в) поховання в використаних шахтах

г) сортування з подальшим використанням і утилізацією

10. ГДК - це:

a) концентрація певної речовини

б) гранична концентрація шкідливої ??речовини в їжі

в) надмірна концентрація піску в бетоні

г) вміст речовини в%Розділи і теми для самостійного вивчення | Тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання та методичні вказівки щодо їх виконання

Цілі і завдання освоєння навчальної дисципліни | Тема 8. Вплив інтенсифікації сільськогосподарського виробництва | Практичні заняття | Вимоги до змісту та оформлення контрольної роботи | Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи | Контрольна робота | Навчально-методичне забезпечення дисципліни |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати