Головна

Приклад 16.10

  1. A) Прикладным программам
  2. Cп Прикладная геология
  3. Алгоритм та числовий приклад розв'язування прямої геодезичної задачі на поверхні еліпсоїда на основі методу допоміжної точки (формул Шрейбера).
  4. Алгоритми та числові приклади розв'язування головних геодезичних задач.
  5. Б) числовий приклад
  6. Б) числовий приклад
  7. Блок 6. Прикладная политология

Виконати операцію складання A = 37,5 та B = 16,6 у форматі з плаваючою точкою. Точність двійкового подання A і B - п'ять знаків після коми. Очікуване десяткове значення суми - число 54,1.

Подамо A2 = 100101.10000 та B2 = 10000.10011 у форматі з плаваючою точкою. Оскільки ці числа позитивні, то у знаковому розряді чисел А та В ставимо 0.

Ціла частина числа А займає 6 бітів, тому порядок ра = 610 = 1102.

Ціла частина числа В займає 5 бітів, тому порядок рb = 510 = 1012.

Знак порядків позитивний.

Мантиси чисел дорівнюють значенням інформаційних бітів цілої та дробової частин.

Таким чином, числа A і B у форматі з плаваючою комою виглядають так:

A2пл = 0 110 0 10010110000

B2пл = 0 101 0 1000010011.

Порядки доданків різні, тому необхідно вирівняти розрядні сітки мантис. Для цього мантису числа з меншим порядком зсуваємо лінійно вправо на різницю порядків, а порядок цього числа збільшуємо на цю різницю. Для нашого випадку різниця порядків дорівнює 1, тому мантису числа В зсуваємо на 1 біт вправо, а порядок числа B збільшуємо на 1 і маємо:

B2пл = 0 110 0 01000010011.

Записуємо значення мантис доданків у додатковому коді:

[ma]дк = 0 10010110000 [mb]дк = 0 01000010011.

Тепер порядки у доданків однакові і, отже, порядок суми дорівнює порядку доданків.

Складаємо значення мантис:

[ma]дк = 0 10010110000

+

[mb]дк = 0 01000010011

[mf]дк = 0 11011000011

[mf]дк = 0 11011000011

Нуль у знаковому розряді результату вказує на те, що число позитивне.

Запишемо значення суми у форматі з плаваючою комою:

F2пл = 0 110 0 11011000011.

Таким чином, маємо F2 = 110110.00011.

Зробимо перевірку, для цього переведемо число F2 в десятковий код:

F10 = 1·25+1·24+0·23+1·22+1·21+0·20+0·2-1+0·2-2+0·2-3+1·2-4+1·2-5 = 32+16+4+2+0,0625+0,0313 = 54,09375.

Оскільки під дробову частину було відведено тільки 5 бітів, наш результат містить похибку. Відносна похибка складає приблизно 6 %.

16.7. Варіанти завдання (частина 2)

Дано десяткове число А:

А = №+К+15, №< = 10

А = №+К , 10<№<20

А = №+К-10, №> = 20,

де - номер за списком у журналі групи; К - код спеціальності (1, 2 або 3).

Число В = А - 5.

1. Подати числа А і В у прямому і додатковому кодах.

2. Знайти добуток чисел: А·В, (-А)·В, А· (-В), (-А)·(-В).

Операцію множення виконувати в додатковому коді у форматі з фіксованою та плаваючою точкою. Результат подати в прямому коді, потім перевести в двійковий код і виконати перевірку.

3. Знайти частку від ділення А/В. Операцію ділення виконувати з відновленням і без відновлення залишку у форматі з фіксованою комою. Результат подати в прямому коді, потім перевести в двійковий код і виконати перевірку.

 Приклад 16.9 | Множення чисел в ЕОМ

Розділ 16. РОЗРАХУКОВЕ ЗАВДАННЯ | Форми подання чисел у різних системах числення | Приклад 16.1 | Побітові логічні операції | Приклад 16.2 | Машинні коди | Арифметичні дії над числами | Приклад 16.10 | Діленння чисел в ЕОМ | Приклад 16.13 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати