Головна

Собівартість продукції.

  1. v Порушення нормальних кредитно грошових відносин в промисловості і зниження частки грошових коштів надходять від продажу продукції.
  2. Аналіз виробництва і реалізації продукції.
  3. Аналіз рентабельності продукції.
  4. Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції.
  5. В цьому періоді було збільшено обсяг продажів і знижена ціна, що дозволило збути велику частину продукції.
  6. Питання 2 Показники якості партії (сукупності) продукції.

З / ст-ть - це все ден. витрати підприємства на пр-во і реалізацію продукції; це частина ст-ти продукції.

 Розрізняють 3 види с / ст-ти:

1. Цехова - підраховується для того, щоб знати грошові витрати пр-ва в кожному цеху на пр-во і реалізацію будь-якого виду продукції, робіт, послуг, а також по цехової с / ст-ти ведуть передачу продукції з цеху в цех всередині даного підприємства для повторного використання або переробки.

2. Виробнича - це все ден. витрати підприємства, пов'язані тільки з пр-вом продукції, робіт, послуг.

3. Повна - враховує всі ден. витрати, пов'язані не тільки з пр-вом, а й реалізацією продукції та іншими невиробничими витратами.

З / ст-ть тому явл-ся основним зведеним показником загальних результатів госп. деят-ти підприємства. Від рівня с / ст-ти прямо залежить розмір прибутку і рентабельності, т. Е. Основні кінцеві фінансові результати роботи підприємства.

Чим нижче с / ст-ть, тим вище прибуток і рентабельність.

 З / ст-ть вимірюється за допомогою 2 показників:

1.витрати, що припадають на одиницю кожного виду продукції - калькуляція 2. витрати на 1 руб. товарної продукції

Собівартість складається з витрат, пов'язаних з исп-ем осн-х фондів, сировини, матеріалів, палива і енергії, праці, а також інших витрат, необхідних для виробництва і реалізації продукції. У собівартість включаються, наприклад, витрати на підготовку виробництва (освоєння виробництва нових видів продукції і т. П.); витрати на управління; витрати, пов'язані з соверш технології та орг-ції пр-ва, улучш кач-ва прод-ції, покращення її надійності, довговічності та інших експлуатаційних св-в; витрати на поліпшення умов праці і техніки безпеки, підвищення кваліфікації працівників; збутові витрати.
Статистика силового і вироб-го обладнання | Склад витрат на виробництво продукції

Основні завдання стат-ки продукції. Склад і система показників продукції пром-ти. | Значення показника валової випуск (ВВ). | Валовий і внутризаводской обертів. | Середня спискова чисельність працівників. | Показники наявності та руху кадрів | Показники продуктивності праці | Фонд оплати праці (ЗП) | Переоцінка осн. коштів. | Значення фондовіддачі та фондоем-ти. | Порядок нарахування і обліку амор-ції ОФ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати