На головну

Організаційно-економічні умови функціонування підприємства.

  1. Аналіз кредиторської заборгованості підприємства.
  2. Б. Рассел про співвідношення наукового, релігійного і філософського знання. Умови переходу проблеми із філософії в науку і навпаки.
  3. В даний час туристські послуги надають багаточисельні комерційні підприємства. На території України зареєстровано 896 туристських операторів і 1200 туристських агентів [61, с,90].
  4. Взаємозв'язок окремих елементів ресурсного потенціалу підприємства. Критерії оптимізації структури ресурсного потенціалу.
  5. Виробничий менеджмент. Різниця менеджменту виробничого підприємства від інших видів управління обумовлена метою такого підприємства.
  6. Властивості криволінійного інтеграла першого роду. Умови існування.
  7. Геолого-геофізичні умови проведення каротажу.

У ринковій економіці підприємство функціонує як цілісна, єдина і збалансована система, що орієнтована на певну мету. За своєю суттю підприємство - це осередок активної діяльності певного професійно - організованого колективу людей, здатного за допомогою наявних засобів виробництва і сучасних інформаційних ресурсів здійснювати обрані напрями діяльності та виробляти матеріальні блага і послуги для задоволення попиту споживачів в умовах визначеного ризику. Основні організаційно - економічні умови функціонування підприємства: додержання законів і рішень законодавчої та виконавчої влади; матеріальна зацікавленість у результатах господарювання; господарський ризик і відповідальність за результати господарювання; самоокупність, рентабельність, самофінансування; економічна самостійність ( суверенітет підприємства як виробника; суверенітет підприємства як споживача ). В умовах ринку характер функціонування підприємства визначається вільним підприємством господарюючих суб'єктів, з одного боку, і об'єктивними обмеженнями, що існують у будь-якій економічній системі, з другого. Чинники, що обмежують діяльність підприємства: зумовлені попитом на продукцію та послуги; зумовлені ресурсами підприємства; фінансові обмеження; обмеження часом, через інфляцію; вимоги до якості і безпеки продукції.Підприємство як суб'єкт господарювання, його місце в соціально-орієнтованій економіці. 4 страница | Зовнішнє середовище господарювання підприємства.

Підприємство як суб'єкт господарювання, його місце в соціально-орієнтованій економіці. 1 страница | Підприємство як суб'єкт господарювання, його місце в соціально-орієнтованій економіці. 2 страница | Підприємство як суб'єкт господарювання, його місце в соціально-орієнтованій економіці. 3 страница | Види підприємств, їх організаційно-правова форма. | Стандартизація та сертифікація продукції(послуг) підприємства. Державна політика у сфері управління якістю продукції . | Потенціал підприємства: поняття та складові. Особливості ресурсного потенціалу підприємств різних видів економічної діяльності. | Взаємозв'язок окремих елементів ресурсного потенціалу підприємства. Критерії оптимізації структури ресурсного потенціалу. | Характеристика трудових ресурсів підприємства та зміст управління ними. | Оцінка ефективності використання персоналу підприємства. | Системи та форми оплати праці персоналу. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати