На головну

Людина майбутнього: футурологія та філософська антропологія

  1. АНТРОПОЛОГІЯ І ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ
  2. Антропологія - це наука про ?
  3. В соціально-економічній системі центральною є людина, наділена реальними можливостями прийняття різних рішень.
  4. Відношення «людина-світ» як основоположна проблема світогляду
  5. До якого підотряду належить людина ?
  6. Еротичне кохання - це вибіркова любов. Роблячи вибір, людина в іншій людині любить усе людство, весь світ.
  7. Кохання як філософська проблема

Головні напрямки філософського передбачення майбутнього стану людини. Проблема футурошоку. Порушення очікувань на певне майбутнє людства. Філософсько-антропологічні аспекти проблеми виживання людства. Нові реальності світу та проблема людини. Філософські аспекти проблеми акселерації. Різноманіття гіпотез походження акселерації. Соціокультурна теорія акселерації. Психоаналітичне тлумачення акселерації. Філософські аспекти проблеми нових репродуктивних технологій. Проблеми сучасної євгеніки. Релігійний погляд на проблему штучного запліднення. Клонування як трансцендування природнього начала людини. Етична проблематичність клонування. Клонування та нова дискусія щодо визначення поняття «людська істота». Життєвий сенс вибору смерті: проблема евтаназії. Проблематичність раціонального самогубства. Аборт як етична, юридична та моральна проблема. Біоетика в психіатрії.

Поняття постлюдини та його специфіка. Види надлюдини в постсучасній культурі: користувач комп'ютерної віртуальної реальності, співавтор літературного гіпертексту та той, хто усвідомив трансперсональний досвід як такий. Людина на новій постіндустріальній хвилі. Сучасна техніка як психопротез. Філософія віртуальної тілесності. Кіберсекс та кібервійна як специфічні втілення еросу та танатосу. Смерть та реінкарнація в комп'ютерній віртуалістиці. Постлюдина як текстуальний феномен. Постлюдина у просторі текстуальної гри. Логіка можливості та філософія віртуальності. Голографічна парадигма та гуманітарні проблеми. Психічний світ майбутнього. Різноманіття «смертей людини». Постлюдина як найбільш адекватний спосіб самореалізації людини.

Надлюдина та постлюдина. Від нової архаїки до нової щирості: Вічне Повернення Нетотожного. Воля до влади та воля до творчості. Реабілітація «надто людського». Гіперлюдина як межова людина. Потенційність гіперлюдини. Сфери проявів гіперлюдства. Квантова фізика та кластерна теорія інтеграції. Лабораторна література та спроба подолання проблематичності особистісного висловлювання. Цитата як дискурсивна гра та як спосіб самовираження. Гіперекзистенція та транссентименталізм як культурне явище. Гіперсексуальність та унісекс. Камп: постсучасний дендізм.

Псевдолюдина: симулянт як мешканець світу симулякрів. Гіперреальність псевдолюдини. Роль як спосіб вираження внутрішнього світу людини та уникнення її визначеності. Розвтілення людини майбутнього. Життєтворчість та життєтворення у постпостмодерному контексті. Металюдина як постлюдина. Одушевління геніальності та одухотворення святості. Металюдина та транслюдина.

Людина в ситуації постпостмодерну. Стомлення та порив постпостсучасної людини. Критика політичної коректності. Людина майбутнього: мешканець «глобального села» або «глобального міста»? Віртуальні «мікрорайони» «глобального міста». Теорія та практика «економічної алхімії». Постінтелектуалізм: постпостмодерна спроба критики раціо. Особливості творчості майбутнього: постконцептуалізм. Антіглобаліст як різновид постлюдини. Від «смерті автора» до «смерті користувача». Трансгресор vs. симулякр. Людина в ситуації постмодерн-фундаменталізму. Проблема співвідношення «свого» та «іншого» у суспільстві майбутнього.
Доля гуманістичних цінностей в сучасній культурі | Роль та значення людини як суб'єкта та об'єкта творчості

Комплекс навчально-методичних | Мета та завдання курсу | РОЗДІЛ ІІ | Філософська антропологія як специфічний напрямок в історії філософії | Дуальність природи людини | Філософські аспекти людської сексуальності | Філософська антропологія розуму | Соціальні аспекти філософської антропології | Поняття тілесності в філософії | Кохання як філософська проблема |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати