На головну

Організація і використання пам'яті даних

1. МЕТА

Вивчити сторінкову організацію пам'яті даних. Навчитися використовувати режим непрямої адресації комірок пам'яті даних. Вивчити організацію і способи доступу до енергонезалежної пам'яті даних (EEPROM).

2. ЗАВДАННЯ ПО ЛАБОРАТОРНІЙ РОБОТІ

2.1. Використовуючи метод прямої адресації записати в пам'ять даних мікроконтролера PIC16F84 своє прізвище, ім'я та по батькові.

2.2. Використовуючи метод непрямої адресації переписати анкетні дані з пам'яті даних в енергонезалежну пам'ять (EEPROM).

2.3. Виконати запис в комірку енергонезалежної пам'яті даних згідно з варіантом.

2.4. Визначити час запису одного байта в EEPROM.

2.5. Визначити можливість читання даних з EEPROM відразу після початку циклу запису.

Зауваження.Конфігурацію пристроїв мікроконтролера зробити без використання команд TRIS і OPTION, а використовуючи спеціальні регістри банку 1.

3. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ

Варіант 1. В останню комірку EEPROM записати контрольну суму всіх інших комірок пам'яті, що обчислюється шляхом додавання за модулем 2.

Варіант 2. В останню комірку EEPROM записати контрольну суму всіх інших комірок пам'яті, що обчислюється шляхом додавання за модулем 256.

Варіант 3. В останню комірку EEPROM записати максимальне значення з всіх інших комірок пам'яті.

Варіант 4. В останню комірку EEPROM записати мінімальне значення з усіх інших комірок пам'яті.

Варіант 5. В останню комірку EEPROM записати середнє значення з усіх інших комірок пам'яті.

Приклад програми. Очищення 10 байтів пам'яті даних, починаючи з адреси 0x0C, використовуючи метод непрямої адресації:

...

movlw 0x0C ; встановлення початкової адреси

movwf FSR ; ініціалізація покажчика

movlw .10 ; ініціалізація лічильника CTR значенням 10

movwf CTR

m1 clrf INDF ; очищення комірки пам'яті даних

incf FSR ; збільшення значення покажчика

decfsz CTR, 1 ; зменшення значення лічильника

goto m1 ; перехід, якщо не остання комірка

... ; продовження програми

Зауваження.Лічильник CTR не повинен розташовуватися в комірках пам'яті, що очищаються. Імена регістрів FSR (адреса 0x00) і INDF (адреса 0x04) доступні при підключенні заголовного файлу P16F84.INC або повинні бути описані в описовій секції програми.

Приклад програми. Читання даних з комірки пам'яті EEPROM з адресою 0x10 у регістр W:

...

bcf STATUS, RP0 ; вибір банку 0

movlw 0x10 ; визначення адреси комірки пам'яті

; EEPROM

movwf EEADR

bsf STATUS, RP0 ; вибір банку 1

bsf EECON1, RD ; строб читання

bcf STATUS, RP0 ; вибір банку 0

movf EEDATA, W ; запис у регістр W результату

; читання

...

Приклад програми. Запис значення регістру W у комірку пам'яті EEPROM з адресою 0x10:

...

bcf STATUS, RP0 ; вибір банку 0

movwf EEDATA ; дані для запису

movlw 0x10 ; визначення адреси комірки пам'яті

; EEPROM

movwf EEADR

bsf STATUS, RP0 ; вибір банку 1

bsf EECON1, WREN ; дозвіл запису

bcf EECON1, EEIF ;- скидання прапорця закінчення

; запису в EEPROM

bcf INTCON, GIE ;+ заборона переривань

movlw 0x55 ;+ обов'язкова послідовність команд

movwf EECON2 ;+

movlw 0xAA ;+

movwf EECON2 ;+

bsf EECON1, WR ;+ строб запису

m1 btfss EECON1, EEIF ;- очікування закінчення запису в

; EEPROM

goto m1 ;-

bcf STATUS, RP0 ; вибір банку 0

...

Зауваження.Послідовність команд, що відзначені символом "+" є обов'язковою. Команди, що відзначені символом "-" є необов'язковими у випадку однократного запису. Імена регістрів STATUS (адреса 0x03), EEDATA (адреса 0x08), EEADR (адреса 0x09), INTCON (адреса 0x0B), EECON1 (адреса 0x88), EECON2 (адреса 0x89), і біт RP0(5), RD(0), WR(1), WREN(2), EEIF(4), GIE(7) доступні при підключенні заголовного файлу P16F84.INC або повинні бути описані в описовій секції програми.

4. Зміст звіту

4.1. Тема.

4.2. Мета.

4.3. Індивідуальне завдання.

4.4. Алгоритми програм і підпрограм.

4.5. Лістинг програми (файл .lst) із докладним коментуванням виконання програми.

4.6. Короткий опис програми.

4.7. Результати виконання програми.

4.8. Висновки.

Лабораторна робота 5

 Попередній дільник підключений до ; | Власні оброблювачі переривань
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати