На головну

Веб-ресурси

  1. Веб-ресурси
  2. Веб-ресурси
  3. Веб-ресурси
  4. Веб-ресурси
  5. Веб-ресурси
  6. Веб-ресурси

4. офіційний сайт Мінфіну: http://www.minfin.ru

ТЕМА 2

Облік праці та її оплати

завдання:

В ході занять студенти:

· Досліджують види, форми і системи оплати праці;

· Розглянуть синтетичний облік операцій з нарахування, утримання та виплати заробітної плати;

· Досліджують особливості документарного обліку операцій з оплати праці.

Основні поняття: Рахунок № 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці», розрахункова відомість, нарахування зарплати, утримання, податок на доходи фізичних осіб.

питання

1. Які системи оплати праці передбачає Трудовий кодекс?

2. В якому документі відображається нарахування зарплати і сума утримань?

3. Що показує сальдо рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»?

4. Який порядок обчислення ПДФО?

5. Як проводиться відрахування у позабюджетні фонди?

результат:

В результаті освоєння змісту заняття студенти:

література

Основна:

1. Гусєва Т. м., Шеїна Т. н., Нурмухамедова Х. н. Бухгалтерський облік: навч. практичний посібник М .: Проспект, 2010 року. С. 240-262.

2. Кондраков Н. п. Бухгалтерський (фінансовий, управлінський) облік: Підручник. М .: Проспект, 2009. С.115-141.

3. полякова С. і., Старовойтова Е. в. Бухгалтерський облік: навч. допомога. - М .: Ексмо, 2010. С. 262-274.

Додаткова:

4. Аврова І. а. Організація бухгалтерського і податкового обліку в туризмі СПб .: Питер, 2007. С.44-47.Веб-ресурси | Інтернет ресурси

IX. звітність | X. Бібліографічний список | Вимоги до рівня підготовки студента | Методична новизна курсу. | Тема 1. Облік грошових коштів, розрахункових і кредитних операцій. | Тема 3. Облік основних засобів і нематеріальних активів. | IV. Програма практичних занять | Веб-ресурси | Веб-ресурси | Веб-ресурси |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати