На головну

Тема 1. Облік грошових коштів, розрахункових і кредитних операцій.

  1. v Порушення нормальних кредитно грошових відносин в промисловості і зниження частки грошових коштів надходять від продажу продукції.
  2. V1: Облік грошових коштів і розрахунків 1 сторінка
  3. V1: Облік грошових коштів і розрахунків 2 сторінка
  4. V1: Облік грошових коштів і розрахунків 3 сторінка
  5. V1: Облік грошових коштів і розрахунків 4 сторінка
  6. V1: Облік грошових коштів і розрахунків 5 сторінка
  7. А) Розрахунок потужностей на провідних колесах, на всіх передачах і розрахункових частотах.

Облік касових операцій. Документальне оформлення касових операцій. Синтетичний і аналітичний облік на рахунку «Каса». Інвентаризація грошових коштів в касі. Облік грошових документів і перекладів в дорозі.

Облік операцій по розрахункових та інших рахунках в банку. Документальне оформлення банківських операцій. Порядок відкриття розрахункового рахунку. Синтетичний і аналітичний облік на розрахункових і спеціальних рахунках в банках. Особливості обліку грошових коштів на валютних рахунках. Характеристика безготівкових форм розрахунків.

Облік розрахунків з постачальниками і покупцями, розрахунків за претензіями, за авансами, виданими та отриманими. Синтетичний і аналітичний облік за рах. «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» і «Розрахунки з покупцями і замовниками».

Облік розрахунків з підзвітними особами, різними дебіторами і кредиторами, з персоналом за іншими операціями, з бюджетом по податках і зборах.

Облік кредиторів і позик. Поняття кредиторів і позик, їх відмінні риси. Порядок відображення в обліку відсотків за позиковими коштами. ПБО 15/01 «Облік кредиторів і позик і витрат з їх обслуговування». Відображення операцій за договором позики на балансі позичальника і позикодавця. Поняття договору позики.

література:

Основна:

1. Гусєва Т. м., Шеїна Т. н., Нурмухамедова Х. н. Бухгалтерський облік: навч. практичний посібник М .: Проспект, 2010 року. С.182-238.

2. Кондраков Н. п. Бухгалтерський (фінансовий, управлінський) облік: Підручник. М .: Проспект, 2009. С.171-217.

Додаткова:

3. Аврова І. а. Організація бухгалтерського і податкового обліку в туризмі СПб .: Питер, 2007. С.33-47.Методична новизна курсу. | Тема 3. Облік основних засобів і нематеріальних активів.

IX. звітність | X. Бібліографічний список | Вимоги до рівня підготовки студента | IV. Програма практичних занять | Веб-ресурси | Веб-ресурси | Веб-ресурси | Веб-ресурси | Веб-ресурси | Веб-ресурси |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати