На головну

Тема 7. Застосування дохідного підходу до оцінки вартості нерухомості

  1. I. Внесення відомостей в форму ДМВ-1 при використанні методу визначення митної вартості за ціною угоди із ввезених товарів
  2. III. Внесення відомостей у форму ДТС-2 при застосуванні резервного методу визначення митної вартості
  3. IV. Аналіз собівартості та прибутку
  4. N Тому потрібна ретельна промивка плат відразу ж після пайки, іноді із застосуванням речовин, що нейтралізують кислотні флюси.
  5. V2: Тема 1.1. Основи функціонування ринку нерухомості
  6. V2: Тема 1.2. Особливості російського ринку нерухомості
  7. V2: Тема 3.2. Особливості нерухомості як об'єкта інвестування

Економічний зміст, сфера застосування, позитивні і негативні сторони дохідного підходу до оцінки нерухомості. Методи дохідного підходу, необхідні умови для їх використання.

Прогнозування доходів, принесених нерухомістю. Типи договорів оренди, види орендних платежів. Потенційний валовий дохід. Розрахунок поправки на недовикористання нерухомості і втрати в зборі. Дійсний валовий дохід. Склад експлуатаційних витрат. Постійні і змінні витрати. Чистий операційний дохід. Аналіз і нормалізація звітності в процесі оцінки.

Побудова коефіцієнта капіталізації. Ставка доходу на інвестиції та норма повернення капіталу. Методи розрахунку необхідної ставки доходу на інвестиції: метод кумулятивного побудови, метод ринкової екстракції, модель оцінки капітальних активів. Аналіз ризиків при оцінці нерухомості.

Методи визначення норм повернення капіталу: метод лінійного списання капіталу (Рингу), метод рівномірно-аннуитетного списання капіталу (Инвуда), метод повернення капіталу за безризиковою ставкою прибутковості (Хоскальда). Методи визначення коефіцієнта капіталізації для оцінки нерухомості. Метод кумулятивного побудови: визначення безризикової ставки дохідності, премій за ризик, ліквідність, управління, норми повернення капіталу. Метод ринкової екстракції. Метод інвестиційної групи, сфера застосування. Метод коефіцієнта покриття боргу. Метод пов'язаних інвестицій. Особливості побудови коефіцієнта капіталізації при збільшенні (частковому зменшенні) вартості нерухомості в кінці періоду володіння.

Оцінка нерухомості методом техніки залишку. Техніка залишку для оцінки землі. Техніка залишку для оцінки будівель.

Метод дисконтування грошових потоків, сфера застосування, етапи оцінки. Визначення тривалості прогнозного періоду, чинники її визначають. Прогнозування потоку доходів. Методи розрахунку вартості нерухомості на кінець аналізованого періоду. Аналіз інвестиційних ризиків. Розрахунок ставки дисконту. Види ставок дисконту, їх взаємозв'язок з типом грошового потоку. Розрахунок сумарної поточної вартості доходів від нерухомості за аналізований період.

 Тема 6. Застосування витратного підходу до оцінки нерухомості | Інформаційне забезпечення семінару

РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ МАЙНА | Тема 5. Принципи оцінки нерухомості. Принцип найкращого і найбільш ефективного використання нерухомості | Інформаційне забезпечення практичного заняття | Тема 10. Аналіз ризику інвестицій в нерухомість | приклад 3 | ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ | КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ | ОНЛАЙН З ДИСЦИПЛІНИ | Основні підручники та навчальні посібники |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати