Головна

Практична робота № 4

  1. I. Попередня робота.
  2. I. Усна робота.
  3. I. Навчальна робота
  4. I.1.2. Корекційно-розвиваюча робота з дітьми, які мають порушення мовлення
  5. II. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
  6. II. Самостійна робота студентів на практичному клінічному занятті.
  7. II. Самостійна робота студентів на практичному клінічному занятті.

Мета роботи - засвоїти механізми і процеси функціонування Світового океану, визначити його вплив на природу і клімат Землі. Вивчити основні океанічні течії і закономірності їх розподілу.

Видатковий матеріал: контурні карти океанів і світу, атлас за 7 кл., зошит для практичних робіт, підручник з землезнавству, кулькова і гелієва чорна ручки, простий олівець, лінійка, ластик, кольорові олівці. Додаткова навчальна література:

1. Шуба Л. П. Загальне землезнавство. М., 1977.

2. Степанов В. Н. Природа Світового океану. М., 1982.

завдання:

1. Дати аналіз карт температури поверхневих вод океанів, використовуючи шкільний атлас для 7 кл. Відповісти на наступні питання:

а) визначити температуру поверхневих вод океанів в пріекваторіальних, тропічних, помірних і приполярних широтах.

б) які райони Світового океану мають найбільш високі і найбільш низькі температури поверхневих вод? Пояснити причини виявлених закономірностей.

в) чи існують відмінності в нагріванні поверхневих вод океанів на одних і тих же широтах Північної і Південної півкуль?

д) які загальні закономірності в розподілі температур поверхневих вод океанів у західних і східних берегів материків в межах одних і тих же широт?

2. Дати аналіз розподілу солоності поверхневих вод океанів по картах шкільного атласу. Відповісти на питання:

а) яка солоність поверхневих вод океанів в пріекваторіальних, тропічних, помірних і приполярних широтах?

б) які райони Світового океану мають найбільшу і найменшу солоність поверхневих вод?

в) на прикладі північній частині Атлантичного океану виявить вплив морських течій на розподіл солоності поверхневих вод.

3. А) На контурні карти нанести основні океанічні течії, використовуючи атлас і допоміжні таблиці.

Морські течії показувати стрілками. Стрілками червоного кольору позначають теплі течії, синіми - холодні, сірими - нейтральні.

Б) Дати аналіз карти морських течій. Показати особливості циркуляції течій в тропічній зоні, помірних і приполярних широтах Північної і Південної півкуль.

4. Проаналізувати схему взаємодії елементів природи в Світовому океані (результати представити у вигляді географічного твори). Схема і допоміжні таблиці представлені в додатку Б.

 Розділ 2. Основи фізичної географії | Практична робота № 5

Перм 2011 | Розподіл годин за темами та видами навчальної роботи | Кругообіг речовини, енергії та інформації в ГО. | Вказівки щодо їх виконання | Практична робота № 1 | Практична робота № 6 | Практична робота № 7 | Вказівки щодо їх виконання | Розділ 4. Людина і навколишнє його природне середовище. Глобальні проблеми людства. | Навчально-методичне забезпечення дисципліни |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати