На головну

ДСТУ 3008-95

При збільшенні частоти f зменшується коефіцієнт К і виникає зсув по фазі f між напруженнями uдиф и uвих (Передбачається, що ці напруги сінусоідаль-ні). Для обліку цього зручно використовувати комплексний коефіцієнт посилення по напрузі До:

де - відповідно комплексні діючі значення змінних напруг uдиф и uвих.

На практиці широко використовують графіки амплітудно

частотної і фазочастотной характеристик для До. кожну

окрему характеристику або пару цих характеристик

називають діаграмою Боде.

На практиці модуль | До | часто вимірюють в децибелах, позначаючи його при цьому через | До |дБ.

За визначенням


Зобразимо схематично амплітудно-частотну і фа-зочастотную характеристики для операційного підсилювача типу К140УД8 (рис. 1.144, а, б).

По осі ординат будемо відкладати як значення | До |, так і значення | До | дБ.

Звернемо увагу на той факт, що для осі абсцис кожного графіка використовується логарифмічний масштаб.

Дуже важливо відзначити, що незважаючи на те, що модуль

| К | і зсув по фазі починають зменшуватися вже при дуже малих частотах (близько 10 Гц), подібні операційні підсилювачі можуть цілком успішно працювати на значно більш високих частотах (в десятки і сотні кілогерц).


Справа в тому, що в практичних схемах, як ми вже відзначали
 лось, зазвичай використовується негативний зворотний зв'язок, а вона, як буде показано нижче, значно покращує частотні властивості схем на основі операційних усілітелёй!

У деяких операційних підсилювачів частотні характеристики такі, що можливо самозбудження (при цьому підсилювач на основі операційного підсилювача перетворюється в генератор). Для необхідного зміни частотних характеристик використовують коригуючі
 пристрою (конденсатори або RС-ланцюжка). висновки опе-
Раціон підсилювача, призначені для під'єднання
 ня коригувальних ланцюгів, позначають через FC (від
англ. frequency correction). Операційний посилювач
 К140УД8 не вимагає використання зовнішніх коригуються
 чих ланцюгів.

Найпростіша еквівалентна схема операційного уси-
 літеля зображена на рис. 1.145. Вона може використовува-
 ся тільки на низьких частотах (або на постійному струмі).
 функція f (uдиф) відображає особливості передавальної характеристики операційного підсилювача. часто принима-
 ють, що Rвх= Оо (i- = i+ = 0), Rвих = 0, К ® ?. : |

ДСТУ 3008-95

видання офіційне

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ

Київ
еквівалентна схема | Передмова

Вступна частина | Додатки | Титульний аркуш | реферат | Передмова | Висновки | Виноску | Титульний аркуш | Додатки | Додаток А |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати