На головну

Модуль 3. Моральні вимоги до співробітників правоохоронних і судових органів

  1. I. Кваліфікаційні вимоги до виконання курсової роботи
  2. I. Вимоги до викладу матеріалу
  3. II модуль
  4. II. Навчання військовослужбовців вимогам безпеки
  5. II. Вимоги до методів вимірювання і контролю показників мікроклімату
  6. II. Вимоги до оформлення роботи
  7. II. Вимоги до проектування, будівництва та введення в експлуатацію об'єктів користування надрами

Тема 8. Морально-психологічні якості судді, слідчого, прокурора. Етичні кодекси.

Питання для самопідготовки:

1. Сутність і завдання морального виховання особистості.

2. Формування духовно-моральної культури співробітника правоохоронних органів.

3. Морально-психологічні якості судді, слідчого.

4. Морально-психологічні якості прокурора, адвоката.

5. Етичні кодекси.

завдання:

1. Конспектирование матеріалів наукової літератури за завданням викладача;

2. Вивчення нормативного матеріалу основної та додаткової літератури з метою самопідготовки;

3. Підготовка до заняття, що проводиться в інтерактивній формі. Мозковий штурм «Моральні типи особистості»

Основна література: см. Розділ 7, п. П. 1-5

Додаткова література: см. Розділ 7, п. П. 1-4

Сайт: Етика. Освітній ресурсний центр. http://www.ethicscenter.ru/

Гусейнов А. Етика. Підручник http://www.domknig.net/book-303.html

Тема 9. Службовий етикет співробітників правоохоронних органів. Судовий етикет.

Питання для самопідготовки:

1. Сутність і зміст етикету. Історія виникнення етикету.
 2. Сутність і зміст службового етикету співробітників правоохоронних органів.

3. Вимоги до поведінки співробітників правоохоронних органів в позаслужбовий час, в побуті.
 4. Культура мови - одна з вимог моральності співробітників правоохоронних органів.

5. Естетична значимість зовнішнього вигляду особового складу органів внутрішніх справ.

6. Судовий етикет.

завдання:

1. Конспектирование матеріалів наукової літератури за завданням викладача;

2. Вивчення нормативного матеріалу основної та додаткової літератури з метою самопідготовки;

3. Підготовка до заняття, що проводиться в інтерактивній формі. Тренінг по службовому етикету «етикетних мінімум»;

4. Підготовка до Рубіжного контролю.

Основна література: см. Розділ 7, п. П. 1-5

Додаткова література: см. Розділ 7, п. П. 1-4

Сайт: Етика. Освітній ресурсний центр. http://www.ethicscenter.ru/

Гусейнов А. Етика. Підручник http://www.domknig.net/book-303.html

Підручники з етики та естетики / Електронна бібліотека підручників. Клопфер М. Основи етики; Гусейнов А. А. Історія етичних навчань. Режим-доступу: http://studentam.net/content/view/881/116/Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів | Контрольно-оціночні матеріали

Місце дисципліни «Професійна етика» в структурі ООП бакалаврату. | Компетенції того, хто навчається, що формуються в результаті освоєння дисципліни | Навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисципліни | За читання лекційного курсу | Щодо проведення практичних занять | Методичні рекомендації для студентів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати