На головну

Заняття №9. - 2 години.

  1. Час - 2 години.
  2. Час - 4 години.
  3. Е заняття Екологічна і біомедична етика
  4. Завдання на майбутнє заняття
  5. заняття
  6. заняття
  7. заняття

Тема:Етичні та моральні основи діяльності представників окремих юридичних професій

1. Етичні та моральні основи діяльності адвоката

2. Етичні та моральні основи діяльності нотаріуса

3. Моральні основи діяльності юриста фірми

Питання для самоперевірки:

1. Яка роль професійної етики в діяльності адвокатів?

2. Які етичні принципи регламентує Федеральний закон «Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації»?

3. У чому суть основних моральних проблем в діяльності адвоката?

4. Чому принцип незалежності вважається одним з основних в професії адвоката?

5. Які вимоги принципу конфіденційності?

6. У чому полягають принципи сумлінності і чесності професійної етики адвоката

7. Що є основним джерелом моральних проблем в діяльності нотаріуса?

8. Який зміст принципу законності в діяльності нотаріуса?

9. У чому полягає принцип конфіденційності?

10. У чому полягає важливість для професії нотаріуса принципів особистої відповідальності?

11. Що входить в зміст принципу неупередженості?

12. Чому законодавство і кодекс професійної етики вимагають від нотаріуса дотримання у своїй діяльності принципу незалежності?

13. Чому кодекс професійної етики регламентує поведінку нотаріуса в особистому житті?

14. За допомогою яких дій і правил нотаріус може проявляти і демонструвати свою повагу до клієнтів і нотаріальному спільноті?

15. У чому полягають чесність і порядність нотаріуса і нотаріату?

16. Чому закон забороняє нотаріусам займатися самостійною підприємницькою діяльністю та надавати посередницькі послуги при укладанні договору?

17. У чому полягає роль корпоративного юриста і його помічників в організації?

18. Які етичні кодекси регулюють діяльність фірми?

19. Яка фірма вважається етичною?

20. Які основні елементи включає в себе кодекс корпоративної етики?

21. З якими етичними проблемами може зіткнутися юрист в організації? Якими особливостями характеризуються етичні проблеми?

Рекомендована література:

1. Барщевський М. Ю. Адвокатська етика. 2-е изд., Испр.и-М .: «профосвіти», 2000. - 312 с.

2. Ничипоренко О. Суд видаляється на нараду // Російська газета, 2000. 25 Жовтня.

3. Кодекс професійної етики нотаріусів Москви. // www.notary.ru

4. Краснікова Е. А. Етика і психологія професійної діяльності: Підручник. - М .: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. (гл.8).

5. Макаренко О. М. Нотаріат в питаннях і відповідях: Практикум. - Ростов-н / Д., 2002..

6. Стешенко Л. А., Шамба Т. М. Нотаріат в Російській Федерації: Підручник. -, 2002.

7. Краснікова Е. А. Етика і психологія професійної діяльності: Підручник. - М .: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. (гл.8).

8. Управління персоналом: Підручник / За ред. Т. Ю. Базарова, Б. Л. Єрьоміна. -, 2002.

9. Фрітц Д. Д. Етика бізнесу. Глобальна та управ-

10. ленческих перспектива. -, 2002

11. Шихару П. Н. Етичні принципи ведення справ у Росії. - М., 1999.

Питання для обговорення.

Пріоритет прав і свобод людини і громадянина.

Політичний нейтралітет.

Державна, службова таємниця.

Бездоганність поведінки в позаслужбовій обстановці.правоохоронної діяльності | Заняття №11. - 2 години.

Навчально-методичний комплекс | Пояснювальна записка | Місце дисципліни Професійна етика в структурі основної освітньої програми. | Програма курсу Професійна етика для очної форми навчання. | Методичні вказівки для викладача | Форми обліку знань | Підготовка до практичних (семінарських) занять | Заняття №1. - 2 години. | Теми рефератів і доповідей на практичні заняття | Технологічна карта з дисципліни Професійна етика |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати