На головну

I. Загальна характеристика

  1. I Загальна характеристика роботи
  2. I. Загальна довжина грифа не повинна перевищувати 2.4м, за винятком спеціального грифа для присідань і станової тяги.
  3. I. Загальна характеристика ДИСЦИПЛІНИ
  4. I. Загальна характеристика ДИСЦИПЛІНИ
  5. I. Загальна характеристика роботи 1 сторінка
  6. I. Загальна характеристика роботи 2 сторінка

ДИСЦИПЛІНИ

1. Вимоги до рівня підготовки студентів

Для успішного вивчення дисципліни студенти повинні спиратися на вхідні знання, вміння і навички, сформовані в рамках шкільної програми:

- Володінням культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановці мети і вибору шляхів її досягнення;

- Здатністю логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну та письмову мову;

- Прагнення до саморозвитку, підвищення своєї кваліфікації і майстерності.

Вимоги до результатів освоєння дисципліни

В ході вивчення дисципліни студенти освоюють наступні компетенції:

общепрофессіональние:

- Знання основ розробки і реалізації концепції управління персоналом, кадрової політики організації та вмінням застосовувати їх на практиці (ПК-1).

В результаті освоєння компетенцій студенти:

знають

- Соціальну значимість майбутньої професії, мають високу мотивацію до виконання професійної діяльності.

уміють

- Розставляти пріоритети, ставити особисті цілі, вчитися на власному досвіді і досвіді інших, прагнути до особистісного і професійного саморозвитку.

 

володіють

- Етичними цінностями, повагою людського і професійної гідності.НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ | Очної форми навчання

ДИСЦИПЛІНИ | Рекомендації з написання реферату | Правилами конспектування. | Очної та заочної форм навчання | Конспекти статей (на вибір). | очної форми навчання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати