Головна

Математичні моделі об'єкта діагнозу.

  1. II. При господарському способі будівництва об'єкта виробничого призначення
  2. III. Психотерапія в моделі КТИ.
  3. N У цих випадках довжина хвилі електромагнітного сигналу порівнянна або багато менше розмірів досліджуваного об'єкта.
  4. N Важливою вимогою є чутливість моделі.
  5. N Основна вимога до моделей технологічних процесів - точність відповідності моделі реальному ТП.
  6. V. Математичні методи вирішення наукових завдань
  7. V2: Тема 3.2. Особливості нерухомості як об'єкта інвестування

Математичні моделі елементарної системи - це сукупність диференціальних і алгебраїчних рівнянь, емпіричних формул, таблиць, графіків, що описують характеристики елемента (агрегату, вузла), тобто зв'язку між внутрішнім і зовнішнім управлінням і обурюють параметрами:

 , (3)

де - вектор параметрів об'єкта;

 - Вектор управління впливів;

 - Вектор вихідних параметрів.

Для задач функціональної діагностики математичні моделі застосовують при моделюванні (чисельному, експериментальному) розвитку тієї чи іншої несправності з метою виявлення діагностичних ознак і перевірки ефективної роботи технічних засобів діагностики. Існують математичні моделі нормально функціонуючого елемента і математичні моделі, в яких закладені дані розвитку тієї чи іншої несправності. Остання математична модель визначає зв'язку між змінами конструктивних параметрів, що викликають ненормальну роботу об'єкта, і вимірюваними параметрами.

Ці два типи математичної моделі можуть істотно відрізнятися, так як поява несправності може змінювати структуру об'єкта, а також призводить до появи нової змінної, що характеризує ступінь розвитку несправності.

За способом формування математичні моделі можна розділити на аналітичні, емпіричні і напівемпіричні. За формою запису, а точніше за глибиною опису процесу, все математичні моделі діляться на лінійні і нелінійні. Крім того, в залежності від характеру вихідних даних, методів їх обробки при формуванні математичної моделі, напівемпіричні та емпіричні математичні моделі діляться на детерміновані і стохастичні
Функціональна схема системи функціонального діагнозу | Основні положення, включені в цей документ.

Завдання технічної діагностики, мета діагностики. | ГОСТ 20911. Технічна діагностика. Терміни та визначення. | Технічна діагностика та прогнозування | Зв'язок технічної діагностики з надійністю і якістю продукції. | Предмет технічної діагностики. | Сучасні напрямки технічної діагностики. | Характеристики об'єктів. | Методи діагностики, їх особливості, переваги та недоліки. | Місце і роль імовірнісного аналізу для забезпечення безпеки | Основи регламентації (нормування) ризику |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати