На головну

Викладайте основні положення у логічній послідовності, використовуйте біологічні терміни і поняття, зробіть висновки та узагальнення

  1. E. Поперечне положення, I позиція.
  2. I. Поняття, предмет, метод та система трудового права України
  3. Автобіографія - це документ, у якому особа, що складає його, подає опис свого життя та діяльності в хронологічній послідовності.
  4. Англійська революція XVII ст. Основні етапи та історичне значення
  5. Безпека банківської діяльності: поняття, мета і завдання
  6. Біологічні регулятори метаболізму
  7. Вбивство: поняття, характеристика, класифікація

1. Успадкування при моногібридному схрещуванні. Поняття про гени й алелі. Множинний алелізм та його еволюційне значення.

2. Взаємодія алельних генів ( домунування , неповне домінування, кодомінування, міжалельна комплементація). Гомозиготність і гетерозиготність.

3. Умови, що забезпечують та обмежують прояв закону розщеплення. Статистичний характер розщеплення. Закон Менделя про незалежне успадкування окремих пар ознак. Цитологічні основи незалежного комбінування генів. Закономірності полігенного успадкування ознак.

4. Типи взаємодії неалельних генів: комплементарність, епістаз, полімерія, модифікуюча дія генів. Зміна розщеплення за фенотипом в залежності від типу взаємодії генів.

5. Відмінні особливості успадкування кількісних ознак. Вплив факторів зовнішнього середовища на реалізацію генотипа. Сполучення гібридологічного, онтогенетичного та біохімічного методів як необхідна умова проведення генетичного аналізу взаємодії генів.

6. Специфіка зчепленого із статтю успадкування ознак. Гомо-і гетерогаметна стать. Генетичні та цитологічні особливості статевих хромосом людини.

7. Статевий хроматин. Гемізиготність. Механізми генетичного визначення та диференціація статі в онтогенезі.

8. Особливості зчепленного успадкування генів. Основні положення хромосомної теорії спадковості Т. Моргана. Величина кросинговера та лінійна генетична дискретність хромосом. Визначення груп зчеплення. Генетичні карти хромосом.

9. Нехромосомне ( цитоплазматичне) успадкування.

10. Генеалогічний метод антропогенетики: основна схема методу, методика складання родоводів, загальноовизнана символіка. Генограма. Приклади родоводів.

11. Генеалогічний аналіз, його мета. Типи успадкування моногенних ознак у людини: аутосомно-домінантний, аутосомно-рецесивний, Х - зчеплений домінантний, У - зчеплений цитоплазматичний, їх характеристика.

12. Полігенне успадкування. Плейотропна дія генів. Генокопія.

13.Метод близнюків та його різновиди. Дослідження взаємодії генотипа і середовища у мінливості психологічних ознак. Основна схема методу. Походження монозиготних (МЗ) та дизиготних (ДЗ) близнюків. Конкордантність та дискондартність близнюків. Коефіцієнт успадкованості ознаки Хольцингера.

14.Різновиди методу: розлучених близнюків, сімей близнюків, контрольного близнюка, близнюкової пари. Генетичні та загальнопсихологічні задачі, що розв′язуються цими варіантами метода.

 У завданнях допишіть слова, яких бракує | МУТАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ПОПУЛЯЦІЯХ ЛЮДИНИ

ОСНОВИ БІОЛОГІЇ ТА ГЕНЕТИКИ ЛЮДИНИ | Основи антропогенетики | Скільки і які зони розрізняють у жіночих статевих залозах людини? | Коли відбувається перетворення двохроматидних хромосом в однохроматидні? | Яка структура здійснює контроль за життєдіяльністю клітин під час інтерфази? | У чому сутність процесу транскрипції? | Якою буде послідовність кодових триплетів відповідних ним т-РНК? | Середній рівень | У молекулі ДНК, яка складається з 372 нуклеотидів, міститься 86 нуклеотидів з аденіном. Скількі азотистих основ з тиміном (Т), гуаніном (G), цитозином (С) міститься в цій ДНК? | Правильна послідовність основних стадій біосинтезу білка ... |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати