Головна

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ЗАЛІК

  1. B. Позалікарняна пневмонія
  2. В процесі обробки шкальних запитань необхідно підрахувати та представити в таблиці одномірного розподілу середні величини.
  3. Документація з кадрово-контрактових питань
  4. Документи з кадрово-контрактових питань.
  5. Загальна характеристика законодавства з питань забезпечення трудових гарантій працівників та стану законності у цій сфері
  6. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ПИТАНЬ ТБ В ПРОЕКТНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ.
  7. Залікове заняття з основ біоетики та біобезпеки.

1. Поняття інтелектуальної власності та її види.

2. Зміст права інтелектуальної власності.

3. Виникнення, становлення і розвиток інтелектуальної власності.

4. Співвідношення права власності та права інтелектуальної власності.

5. Правова природа прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності.

6. Пропрієтарна концепція визначення сутності прав на результати творчості.

7. Теорія виключних прав.

8. Система права інтелектуальної власності.

9. Авторське право та суміжні права.

10. Право промислової власності.

11. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

12. Суб'єкти та об'єкти права інтелектуальної власності.

13. Зміст суб'єктивних прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності.

14. Особисті немайнові права інтелектуальної власності.

15. Майнові права інтелектуальної власності.

16. Строк чинності прав інтелектуальної власності.

17. Використання об'єкта інтелектуальної власності.

18. Передача майнових прав інтелектуальної власності.

19. Особливості судового захисту прав інтелектуальної власності.

20. Законодавство України про інтелектуальну власність.

21. Дезінтеграційний підхід до регулювання інтелектуальної власності та його сутність

22. Конституція України про інтелектуальну власність.

23. Цивільний кодекс України як джерело регулювання права інтелектуальної власності.

24. Закони України у сфері охорони результатів інтелектуальної, творчої діяльності.

25. Законодавство про авторське право та суміжні права.

26. Законодавство про засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

27. Інші джерела права інтелектуальної власності.

28. Всесвітня організація інтелектуальної власності.

29. Міжнародна охорона промислової власності.

30. Паризька конвенція про охорону промислової власності (1883).

31. Договір про патентну кооперацію.

32. Мадридська угода про реєстрацію товарних знаків (1981).

33. Договір про закони на товарні знаки (1994).

34. Міжнародна охорона літературної і художньої власності (авторське право).

35. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (1886).

36. Всесвітня конвенція про авторське право (1952).

37. Римська конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і органів мовлення (1961).

38. Женевська конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фоногорам (1971).

39. Конвенція про утворення Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

40. Угода TRIPS.

41. Поняття авторського права.

42. Авторське право в об'єктивному та суб'єктивному значенні.

43. Види інтелектуальної діяльності, які охороняються авторським правом.

44. Виникнення і здійснення авторського права, межі його чинності.

45. Об'єкти авторського права. Об'єкти, на які авторське право не поширюється.

46. Право на проекти офіційних документів, символів і знаків.

47. Збірники та інші складові твори.

48. Похідні твори.

49. Колективні твори.

50. Авторське право на аудіовізуальні твори.

51. Авторське право на твір, створений за договором найму.

52. Суб'єкти авторського права.

53. Автор та його правонаступники.

54. Юридичні особи як суб'єкти авторського права.

55. Роботодавець як суб'єкт авторського права.

56. Співавторство.

57. Види співавторства.

58. Особисті немайнові права автора.

59. Право на авторське ім'я.

60. Права спадкоємців на захист особистих немайнових прав.

61. Майнові права автора.

62. Виключне право на використання твору.

63. Способи використання твору.

64. Право на доступ до твору образотворчого мистецтва.

65. Право слідування.

66. Строки чинності авторських прав.

67. Наслідки припинення чинності авторських майнових прав.

68. Авторські договори та їх види: видавничі, сценарні, художнього замовлення.

69. Договори про уступку авторського права.

70. Обмеження авторських майнових прав.

71. Вільне використання творів в особистих цілях.

72. Вільне використання творів із зазначенням імені автора.

73. Вільне використання творів без зазначення імені автора.

74. Вільне використання творів для навчання.

75. Використання творів, які постійно розташовані в місцях, відкритих для вільного відтворення)

76. Вільне відтворення комп'ютерних програм.

77. Декомпіляція комп'ютерних програм.

78. Відтворення творів і фонограм в особистих цілях.

79. Поняття та види суміжних прав (право на виконання, право на фонограми, право організацій мовлення на свої передачі).

80. Виникнення і здійснення суміжних прав.

81. Умови охорони суміжних прав.

82. Суб'єкти суміжних прав.

83. Виконавці, виробники фонограм, організації мовлення як суб'єкти суміжних прав.

84. Об'єкти суміжних прав.

85. Використання фонограм, опублікованих з комерційною метою.

86. Строк чинності суміжних прав.

87. Діяльність організацій, що управляють майновими правами авторів на колективній основі.

88. Правовий статус організацій колективного управління майновими правами авторів.

89. Способи цивільно-правового захисту авторського і суміжних прав.

90. Відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав.ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ ІІ | Лекція10. Патентне право України.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Юридичний факультет | СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ | Суб'єкти, об'єкти та зміст права інтелектуальної власності | Література | Лекція 4. Джерела права інтелектуальної власності | Джерела права інтелектуальної власності | Література | ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ І | Змістовий модуль ІІ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати