На головну

Навчальна програма дисципліни

  1. A) ОЖ, программали? ?аби?шалар, утіліттер, сервістік программалар
  2. A) Прикладним програмами
  3. Air Alert III - програма для розвитку стрибка
  4. I. Загальна характеристика ДИСЦИПЛІНИ
  5. I. Загальна характеристика ДИСЦИПЛІНИ
  6. I. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
  7. I. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни

Теорії навчання і виховання

 Рівень основної освітньої програми  бакалаврат
 Навчальний план за напрямом підготовки  050100 Педагогічна освіта *
 Профіль ...................................  
 Форма навчання ...........................................  очна
 Кафедра................................................. ......  педагогіки
 Семестр (и) .............................................. .....
   
   

Автор-розробник програми: Т. В. Сафонова

Глазов 2011

Анотація до програми «Теорії навчання і виховання»

напрямок:педагогічну освіту.

Кваліфікація: бакалавр

обсяг трудомісткості: 2 залікових одиниці (години, з них: 36 годин аудиторного навантаження, годин самостійної роботи, години КСР).

Цілі дисципліни:

розвитку:сприяти розвитку професійної компетентності бакалавра через формування навчально-пізнавальних та інформаційних компетенцій в галузі педагогічної освіти через формування цілісного уявлення про сучасні проблеми педагогічної реальності, їх осмислення, на основі розуміння сутності педагогічного процесу, вміння його проектувати і здійснювати при вирішенні професійних завдань,

навчання: освоєння бакалаврами теоретичних основ педагогіки, формування цілісного наукового уявлення про базові процеси та явища, що вивчаються педагогікою, що забезпечують творчий підхід до вирішення педагогічних завдань; формування здатності проектування і практичної реалізації різних моделей навчання і виховання дітей, вироблення умінь і навичок застосування отриманих знань.

виховання: Формування педагогічної та методологічної культури; сприяння формуванню ціннісно-смислового ставлення до підготовки бакалавра педагогічної освіти.

завдання дисципліни:

1. Стимулювати формування загальнокультурної компетенції через розвиток здатності враховувати етнокультурні та конфесійні відмінності учасників освітнього процесу при побудові соціальних взаємодій.

2. Сприяти формуванню загально компетенцій бакалавра на основі розуміння соціальної значущості професії, відповідального і якісного виконання професійних завдань, готовність використовувати знання різних теорій навчання, виховання і розвитку, основних освітніх програм, здатності вести професійну діяльність в полікультурному середовищі.

3. Сформувати цілісне уявлення про різні системи навчання і виховання дітей та дорослих;

4. Озброїти знаннями сучасних технологій навчання та виховання дітей і дорослих;

5. Розвинути вміння конструювати зміст виховання і навчання дітей;

6. Сформувати вміння здійснювати індивідуальний і диференційований підхід до різних категорій дітей в процесі виховання і навчання.

2. Місце дисципліни в структурі ООП:

Дисципліна «Теорії навчання і виховання» відноситься до базової частини професійного циклу дисциплін.

Дисципліна «Теорії навчання і виховання» має міжпредметні зв'язки з філософією, історією педагогіки і освіти, соціальної педагогікою, з курсом «Теоретичні та експериментальні основи психолого-педагогічної діяльності».З Про Д Е Р Ж А Н І Е | Компетенції того, хто навчається, що формуються в результаті освоєння дисципліни

В результаті вивчення дисципліни студент повинен | Тема 1. Законодавче забезпечення освітньої діяльності в РФ. | Семінари з теорії навчання (дидактика) | Тема 5. Педагогічний контроль | Поняття авторської виховної системи, її поняття. | Тема 3. | Тема 5. | глосарій | Контрольно-вимірювальні матеріали | Теми курсових робіт з теорії навчання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати