Головна

Літературознавства ХХ століття

  1. Взаємодія літературознавства з іншими науками

Основні поняття: Етногенез, культургенез, психоаналіз, колективне несвідоме, архетип, герменевтика.
Біографічний метод Ш. О.Сент-Бева.

Ритуально-міфологічна школа. Інтерес до міфології і фольклорною символіці. Зародження порівняльно-історичного методу в складі міфологічної школи.

Зближення літературознавства з антропологією й аналітичною психологією. Характер впливу Дж. Фрейзера і К. Г. Юнга на формування школи.

Психологічна школа в літературознавстві. Теорія культури Е. Кассірера і структурна антропологія К. Леві-Стросса - спроба механістичного підходу до культури.

«Аналітична психологія» К. Г. Юнга.Залежність і відштовхування Юнга від Фрейда. Юнг і дебіологізація психоаналізу.

Культурно-історична школа (Друга пол. ХІХ ст.). Вчення І. Тена

Методологія і методика науки про літературу. Продуктивні методи літературознавства і їх відмінність від класово-соціологічних підходів до розуміння творчості.

Методи «динамічної поетики». Типологічний (порівняльно історичний), компаративістський (порівняльний), ідейно-образний; рецептивна естетика, перцептивний і системний методи дослідження світу художньої літератури. Аналіз твору і проблема поетичної мови епохи: історико-функціональний метод дослідження як проблема історичної поетики. Комплексне вивчення літератури.

Співвідношення інтерпретації та аналізу художнього тексту. Читач-інтерпретація - оцінка.

Літературознавство і літературний процес. Взаємодія з природними і гуманітарними науками.

Літературознавство і культурологія. Місце і роль культурології в філософії XX століття. Аксіологічний, семіотичний і нормативний аспекти культури. Склад культури, її форми. Типологія культур за ознакою виразності самосвідомості. Органічна культурологія Ап. Григор'єва, Н. Данилевського. О. Шпенглера, Л. Гумільова. Поняття про фази етногенезу і культургенеза. Проблеми екології культури. Критика культури в XX столітті і досліди її реабілітації. Творчість як філософсько-культурологічна категорія. Міфологічна, культурно-історична, психологічна школи в літературознавстві. Теорія культури Е. Кассірера і структурна антропологія К. Леві-Стросса - спроба механістичного підходу до культури.Вимоги до освоєння змісту дисципліни | Порівняльне літературознавство (оглядова характеристика).

СД. Ф.8. Літературознавство | I. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ РОЗДІЛ | II. Природа і сутність мистецтва | III. Літературний твір як цілісність. Принципи його наукового розгляду | V. Художня форма | Художній образ | VI. Закономірності літературного процесу | Віршові системи, їх еволюція та взаємозв'язок | вивчення | Генезис художніх систем. Історичні типи художньої свідомості в зміні літературних епох. літературний процес |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати