Стандартні додатки Windows 98 | Використання текстового редактора WordPad | Графічний редактор Paint | Засіб перегляду буфера обміну Windows | Підвищення ефективності і комфортності роботи за допомогою настроювань робочого середовища | Засоби зміни робочого середовища | Додаткові позасистемні засоби | Настроювання звичайного Рабочего стола | Настроювання властивостей Панели задач | Настроювання змісту Панели задач |

загрузка...
загрузка...
На головну

Арифметичні обчислення з використанням програми Калькулятор

  1. Арифметичні дії з великими числами
  2. Арифметичні дії з негативними числами
  3. Арифметичні дії над числами
  4. Арифметичні операції
  5. Види відносних величин та способи їх обчислення
  6. Визначення вартості урожаю, обчислення і порядок оплати страхових премій

Калькулятор-програмна імітація настільного електронного калькулятора. Призначена для виконання найпростіших арифметичних, інженерних і статистичних розрахунків. Має один регістр пам'яті, дає змогу використовувати основні та зворотні алгебраїчні й тригонометричні функції, а також гіперболічні функції; проводити обчислення з числами, представленими у двійковій, вісімковій, десятковій і шістнадцятковій системах, а також виконувати деякі логічні операції. Має два режими роботи:Стандартный -для арифметичних розрахунків іИнженерный-для математичних, інженерних і статистичних обчислень.

Найпростіші арифметичні розрахунки виконуються в режиміСтандартный(рис. 5.27). Для переходу в цей режим у рядку меню вибираємо командуВид, у меню, що відкривається, - пунктСтандартный. Дії в ньому виконуються в стандартній послідовності:

Рис. 5.27

1) ввести перше число, що бере участь в операції (перший операнд). Для введення можна скористатися мишею чи клавішами додаткової панелі клавіатури (якщо попередньо ввімкнуто режим NumLock). Неправильно введені знаки видаляються клацанням по кнопціBackspace. Неправильно введене число видаляємо, клацнувши по кнопціСЕ. Кнопка С скидає не тільки введене число, а й уведений знак операції;

2) закінчивши введення першого операнда, клацаємо по кнопці зі знаком арифметичної операції;

3) вводимо другий операнд;

4) клацаємо по кнопці зі знаком «дорівнює» - і на панелі індикації з'являється результат.

Отриманий результат можна використовувати в подальших обчисленнях як перший операнд наступної операції.

ПрограмаКалькулятор підтримує перенесення даних між додатками Windows за допомогою буфера обміну.

1. Увести число чи відобразити на панелі індикації результат арифметичної операції.

2. В рядку меню клацнути по кнопціПравка. В меню, що відкриється, вибрати пунктКопировать - значення буде скопійовано в буфер обміну Windows.

3. У документі, відкритому в одному з додатків Windows, установити покажчик миші в точці вставки числа і клацнути правою кнопкою миші. В контекстному меню, що відкриється, вибрати пунктВставить. Число буде вставлено в документ.

Аналогічно виконується і зворотна операція розміщення числа з буфера обміну на панелі індикаціїКалькулятора. Якщо в буфері обміну міститься число, потрібно клацнути в рядку меню програмиКалькулятор на командіПравка й у меню, що відкриється, вибрати пунктВставить. Число з буфера обміну буде введено наПанель индикации.

Калькулятор має один регістр пам'яті, що може бути використаний для збереження проміжних результатів обчислень. Про те, що пам'ять калькулятора зберігає число, свідчить індикатор у лівому верхньому куті кнопкової панелі - на ньому загоряється літера «М».

Для операцій з пам'яттю використовуються такі кнопки:

· МС - очищення пам'яті;

· MR - запит до пам'яті (виведення числа, що зберігається в пам'яті, на Панель індикації);

· MS - завантаження в пам'ять (збереження в пам'яті числа, що знаходиться на Панели индикации);

· М+ - нагромадження в пам'яті (число, що знаходиться на Панели индикации, додається до того числа, що міститься в пам'яті; результат вводиться в пам'ять).

Особливості інженерного режиму роботи

Калькулятор має спеціальний інженерний режим роботи для проведення інженерних, статистичних і математичних розрахунків (рис. 5.28).

Рис. 5.28

1. Інженерний режим роботи калькулятора включається командою:Вид/Инженерный.

2. У цьому режимі калькулятор має три додаткові панелі:

- панель статистичних функцій;

- панель математичних функцій;

- панель логічних операторів.

3. Режим статистичних розрахунків включаємо, клацнувши по кнопціSta, після чого

- відкривається додаткове вікноСтатистика;

- дані в цьому вікні обробляються масивами;

- окремі елементи засилаємо в масив, клацнувши по кнопціDat;

- масив обробляється командами Ave (обчислення середнього арифметичного елементів масиву); Sum (сума значень елементів масиву); s(середньоквадратичне відхилення).

4. Дія математичних функцій змінюється на протилежну ввімкненням прапорцяInv.

5. Для тригонометричних функцій увімкнення прапорцяHyp спричинює виконання відповідних гіперболічних функцій.

6. Під час виконання тригонометричних розрахунків величина кута може задаватися в таких виглядах: Degrees (Градуси),Radians (Радіани),Gradients(Градієнти).

7. Під час виконання багатоступінчастих операцій порядок дій визначається прийнятим у математиці пріоритетом. Порядок дій можна змінити за допомогою дужок.

8. Розрахунки виконуються в чотирьох системах числення:

· шістнадцятковій (перемикачHex);

· десятковій (перемикачDec);

· вісімковій (перемикачOct);

· двійковій (перемикачBin).

9. Логічні операції є бітовими - вони належать до бітового представлення цілих чисел у двійковій системі, хоча застосовуються до чисел, представлених у будь-якій системі.

 Типи додатків Windows 98 | Використання текстового редактора Блокнот
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати