На головну

АНТРОПОЛОГИИ 1 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

1.За даними про середню заробітну плату працівників підприємств за місяць визначити середньомісячну заробітну плату по всіх підприємствах (за варіантом, запропонованим викладачем, в табл. 3.6).

Таблиця 3.6 - Середня номінальна заробітна плата, тис. Руб.

 Номерпредпріятія  варіант
 15,816,221,422,520,617,418,921,322,425,8  18,319,417,318,621,216,822,324,519,820,1  21,419,618,315,420,819,319,720,121,424,3  12,314,511,615,813,220,414,613,218,419,5  19,418,616,824,520,118,317,321,222,319,8  16,222,517,421,325,815,821,420,618,922,4

2.За даними про вироблення робочих підприємства визначити середню вироблення на робочого, використовуючи властивості середньої арифметичної (за варіантом, запропонованим викладачем, в табл. 3.7).

Таблиця 3.7 - Розподіл робітників за рівнем годинниковий вироблення

 варіант  Вироблення на одногоработніка, деталей  число працівників  Число працівників в% від виробленого
 до18  27,1
 18-23  35,6
 23-25  25,4
 понад 25  11,9
 Разом  100,0
 Закінчення таблиці 3.7
 варіант  Вироблення на одногоработніка, деталей  число працівників  Число працівників в% від виробленого
 до 25  33,3
 25-30  37,8
 30-40  17,8
 понад 40  11,1
 Разом  100,0
 до 20  25,9
 20-24  32,5
 24-30  35,1
 понад 30  6,5
 Разом  100,0
 до 35  15,6
 35-45  31,1
 45-50  40,0
 понад 50  13,3
 Разом  100,0
 до 40  22,2
 40-50  31,1
 50-60  35,6
 понад 60  11,1
 Разом  100,0
 до 30  37,5
 30-35  41,7
 35-40  14,6
 понад 40  6,2
 Разом

3.Визначте середню кількість працівників основного виробництва на одне підприємство, вироблення продукції на одного працівника в середньому по підприємствах (за варіантом, запропонованим викладачем, в табл. 3.8).

Таблиця 3.8 - Розподіл підприємств за кількістю працівників

 варіант  Групи підприємств за кількістю працівників, чол  число підприємств  Вироблено продукції на одного працівника, тис. Руб. за рік
 150-200  36,5
 200-250  38,4
 250-300  40,1
 понад 300  42,0
 100-150  24,7
 150-170  28,6
 170-190  30,5
 понад 190  31,4
 Закінчення таблиці 3.8
 варіант  Групи підприємств за кількістю працівників, чол  число підприємств  Вироблено продукції на одного працівника, тис. Руб. за рік
 90-100  86,5
 100-110  90,4
 110-120  105,6
 понад 120  107,0
 120-140  21,4
 140-160  28,5
 160-180  30,7
 понад 180  42,5
 80-120  16,3
 120-150  18,4
 150-170  20,5
 понад 170  21,4
 90-110  28,4
 110-120  31,5
 120-140  35,4
 понад 140  40,2

4.Визначте середній відсоток виконання плану по випуску продукції на підприємствах за кожен місяць (за варіантом, запропонованим викладачем, в табл. 3.9).

Таблиця 3.9 - Планові завдання і їх виконання на підприємствах

 варіант  підприємства  січень  Лютий  Березень
 Обсяг продукції за планом, млн. Руб.  Обсяг продукції фактично, млн. Руб.  Обсяг продукції за планом, млн. Руб.  Виконання плану, %  Обсяг продукції фактично, млн. Руб.  Те ж у% до виконання завдання
1 2 3 4 5 6 7 8
 
 

5.Визначте середнє поголів'я корів на господарство, середньорічний удій від однієї корови, середню собівартість, середні витрати праці на 1 ц молока по групі господарств, представлені в табл. 3.10.

Таблиця 3.10 - Вихідні дані

 Номерхозяйства  поголів'я корів  Удій від середньорічної корови, ц  Витрати напроізводствомолока, тис. Руб.  Витрати праці на 1 ц молока, люд.-год
Варіант 1
 28,5  7,9
 30,4  8,1
 31,5  7,3
 35,0  6,2
Варіант 2
 21,5  8,2
 30,7  4,4
 25,6  7,6
 32,5  4,3
варіант 3
 28,6  9,4
 30,5  5,6
 27,4  4,1
 34,8  4,8
варіант 4
 32,5  4,3
 35,1  6,7
 26,9  7,4
 26,8  5,8
варіант 5
 30,1  7,4
 20,4  10,8
 30,8  6,5
 34,5  5,2
варіант 6
 28,4  7,1
 31,4  7,0
 30,3  8,1
 35,2  5,1

6.За трьом підприємствам, що виробляють один і той же вид продукції, визначити:

- Середню собівартість виробництва одиниці продукції, руб.

- Середню вироблення продукції на 1 робітника, тис. Од.

Вихідні дані представлені в табл. 3.11.

Таблиця 3.11 - Вихідні дані

 підприємство  Себестоімостьедініци продукції, руб.  Витрати на виробництво всієї продукції, тис. руб.  число робочих
1 варіант
2 варіант
3 варіант
4 варіант
5 варіант
6 варіант
             

7.За трьом підприємствам, що виробляють один і той же вид продукції, визначити:

- Середню заробітну плату робітників за місяць, тис. Руб.

- Середню вироблення продукції на одного робітника, тис. Руб.

Вихідні дані представлені в табл. 3.12.

Таблиця 3.12 - Вихідні дані

 підприємство  Середня заробітна плата робітників, тис. Руб.  Фонд заробітноїплати робітників, тис. руб.  Середній виробіток продукції на робочу, тис. Руб.
1 варіант
 17,4
 18,1
 15,6  282 0
2 варіант
 13,4
 16,8
 19,7
 Закінчення таблиці 3.12
 підприємство  Середня заробітна плата робітників, тис. Руб.  Фонд заробітноїплати робітників, тис. руб.  Середній виробіток продукції на робочу, тис. Руб.
3 варіант
 15,1
 21,4
 18,5
4 варіант
 33,1
 30,8
 29,4
5 варіант
 29,6
 31,2
 25,4
6 варіант
 26,8
 20,4
 19,6
         

8.Визначте середню кількість угод на одну біржу, середній оборот бірж (в тому числі по споживчим товарам і по продукції виробничо-технічного призначення), середній оборот бірж, що припадають на одну угоду. Вихідні дані в табл. 3.13.

Таблиця 3.13 - Основні показники діяльності товарних бірж по районам області за місяць

 район  Кількість бірж, од.  Укладено угод на одну біржу, од.  Середній оборот однієї біржі, млн. Руб.  В тому числі
 по споживчих товарів  по продукції виробничо-технічного призначення

АНТРОПОЛОГИИ

1. Філософське розуміння людини. Антропологія в буквальному сенсі слова означає «наука про людину» (утворено від грецьких слів «антропосе», людина, і «логос», вчення). Вперше цей термін вжив Аристотель, але в науку антропологія (як наукове дослідження людства і людських культур) стала розвиватися лише в епоху Ренесансу: тоді вона вивчала душу і тіло людини. Пізніше, в епоху Просвітництва, під антропологією розуміли вже всю сукупність знань про людину: не тільки про його фізичної організації, а й про культуру і побут різних народів, їх релігійні вірування і економічних системах. Але науковий підхід став використовуватися антропологією не відразу. Сьогодні антропологія являє собою напрямок, що складається з ряду наукових дисциплін і вивчає соціальні та біологічні характеристики людини, їх становлення і зміна по ходу історії. Отже, антропологія - Міжгалузева наукова дисципліна, що досліджує біологічну, соціальну та культурну еволюцію людини і людського суспільства.

філософська антропологія розглядає природу людини, її еволюцію і майбутнє, екзистенційні проблеми. Це -дісціпліна, що досліджує питання про природу людини, сенс його існування, відміну від інших форм життя. Філософський підхід до людини передбачає, при опорі на відомі наукові дані про людину, виявлення його сутності, його конкретно-історичної активності, розкриття соціальних форм його буття, аналіз місця людини в світі і того, ким він може стати. Філософська антропологія, об'єднуючи наукові дані про людину, не зводиться до них і має власну сферу дослідження, яку наука замінити не може. Перш за все це відноситься до розгляду та аналізу ідеалів і переконань людини, до пошуку сенсу життя, до виявлення закономірностей духовного життя людей. Допомагаючи самопізнання людини, пошуку його життєвого шляху і моральних підстав його життя, філософська антропологія не прагне нав'язати людям готову відповідь, а допомагає самостійно вести духовний пошук, аналізуючи весь досвід людства.

Людина, хоча і підпорядкований законам природи, відрізняється від інших живих істот. Людина - частина природи і залежить від її сил і природних інстинктів; але він у своїй предметній і духовної діяльності виходить за рамки природи і навіть творить «другу природу». Людина має свідомість і активність - тобто змінює світ і себе самого, він створює символи (в тому числі мова), здатний виносити ціннісні судження і здійснювати моральний вибір. Що ж таке людина? Кожен мислитель, кожне філософське напрямок дає своє визначення, але жодне з них не виявилося всеосяжним, жодне не охопило всі відмінні риси людини. Іноді вважають, що проблеми філософії можна звести до центрального питання: що є людина і яке його положення в загальній цілісності світу.

Людина - Це розумне духовно-мате-риальное істота, суб'єкт пізнання, праці і соціальних відносин, що спирається в діях на розум і вільний змінювати світ і себе. Його аспекти розкриваються за допомогою інших понять. індивід - Людина як носій властивостей, загальних для людського роду. Індивід - біологічний організм, носій спадкових властивостей біологічного виду. Він живе тільки заради виду - щоб його продовжити, ним керують біологічні закони. індивідуальність - Людина як носій властивостей і здібностей, які вирізняють їх з маси інших; ті особливості спадкових і набутих властивостей, характеру і розуму, які народжують унікальний спосіб буття. Індивідуальні відмінності людей викликані і генетичною спадковістю, і особистим досвідом. Спадковість допускає широкі рамки для реалізації своїх властивостей, в залежності від факторів зовнішнього середовища. Обмежує можливості індивідуального розвитку соціальна обумовленість, але вона ж надає матеріал для цього. Індивідуальність реалізується тільки в співтоваристві інших людей: вона потрібна суспільству, яке повинно не придушувати унікальні особливості людини, а виступати засобом їх розвитку і цим стимулювати власний розвиток. Людина - єдність загального і особливого, і унікальне за своєю суттю він реалізує, лише включаючись в колективне. особистість - Людина, яка чинить активний вплив на навколишній світ відповідно до своїх індивідуальних здібностей; йому притаманні самосвідомість і контроль за своїми діями. Якщо індивід - продукт антропогенезу, а індивідуальність - засвоєння суспільних норм, то особистість - активне істота, свідомо вибирає неповторний життєвий шлях. Це соціально-психологічна сутність людини, що формується після засвоєння загальнолюдського досвіду (в тому числі громадських форм свідомості і поведінки). Особистість якісно відмінна від тварин: вона єдина і неповторна, несе моральну відповідальність за себе і володіє абсолютною цінністю. Особистість здатна міркувати про себе і вдосконалювати себе, усвідомлювати себе суб'єктом власних вчинків і спілкуватися. Індивідом народжуються, індивідуальністю виховуються, особистістю стають. Особистість - не тільки результат суспільних відносин, а й джерело їх; вона відчуває соціальні впливу і перетворює їх. Одне зовнішній вплив надає різний вплив на різних людей. Отже, людина - суб'єкт біологічний, соціальний (носій соціальних норм і правил) і культурний (самостійно і відповідально вирішує життєві проблеми на основі загальнолюдських принципів). Над біологічно і соціально типовим надбудовується унікальна особистість - система, що самоорганізується, об'єктом якої є не тільки зовнішній світ, але і вона сама (вона здатна до самоаналізу та саморегуляції). Особистість здатна подолати життєву ситуацію і створити нову.

Які ж особливості людського роду - сутнісні якості людини? Це наявність свідомості, трудової діяльності, розвиненої мови, логічного і рефлексивного мислення, свободи у виборі життєвого шляху, в прояві і поглибленні індивідуальності. Поведінка людини відрізняється від поведінки тварин тим, що воно носить свідомий, цілеспрямований характер, а не регулюється інстинктами. інстинкт - Жорстка програма діяльності, що виявляється у відповідь на строго певний подразник. Він є вродженим і не вимагає навчання, передаючись генетично. Кожна тварина видобуває їжу або продовжує рід способами, властивими даному виду. Але тварина не усвідомлює своєї мети: інстинкт позбавлений рефлексії. Людина також має ряд інстинктів, але він здатний відкласти їх реалізацію або навіть відмовитися від їх задоволення, тобто пригнічувати інстинкти. Хоча деякі вчені зводили діяльність людини до одного первинного прагненню (Фрейд - до лібідо, Адлер - до волі до влади), але більшість виділяє кілька інстинктів: вітальні (прагнення до збереження життя і продовження роду) і соціальні (прагнення до спілкування і об'єднання з іншими людьми, до поваги, влади). Вони мають різну інтенсивність у людей. Всі інстинкти можуть приборкувати розумом. Уміння змусити їх служити своїм розвитком - одне з головних. Людина ставить перед собою свідомі цілі і піднімається над інстинктивними діями. Для людини природно підпорядкування інстинктів вищих цінностей. Але протиріччя між інстинктом і свідомістю може стати причиною невідомого тваринам неврозу, розколу внутрішнього світу.

Людина має свідомість. свідомість - Узагальнене цілеспрямоване відображення зовнішнього світу, поєднане з попередніми уявним побудовою дій і передбаченням їх результатів, з регулюванням поведінки людини. Іноді свідомістю називають будь-які форми психічного відображення дійсності, але правильніше зберегти цю назву за вищою з її форм - здатністю суб'єкта до виділення себе з навколишнього світу, до самоспостереженню і самосвідомості. Властивість відображення суб'єктом об'єктивної реальності називається психікою: Вона включає і несвідомі шари. Свідомість дозволяє виявляти стійкі властивості і зв'язку навколишнього світу, прогнозувати тенденції майбутнього, регулювати поведінку людини (з урахуванням його бажань і об'єктивних умов) і аналізувати свою поведінку з боку (рефлексія - Здатність осягати свій внутрішній світ). Самосвідомість - одне з основних властивостей свідомості, і воно обумовлено формами його соціального буття, які є результатами практичної діяльності та творчої енергії інших людей. Але людина має і відносною незалежністю свого внутрішнього світу від соціальних відносин: він здатний змінювати суспільство, творити своє життя. Свідомість - найважливіший компонент психіки: воно дає можливість виробляти узагальнені знання про зв'язки та відносини зовнішнього світу, регулювати свої відносини з ним. Під свідомістю часто розуміють і внутрішній світ - Сукупність думок, почуттів, переконань тощо, не сприймаються органами почуттів. Будучи продуктом культури, свідомість формується в ході оволодіння мовою. Свідомість реалізується в теоретичної і практичної діяльності. Для нього характерне активне ставлення до зовнішнього світу: свідомість вивчає світ і себе, шукає потрібну, цілеспрямовано збирає одні відомості і ігнорує інші, формує план дій і здійснює управління ними. Основні погляди вчених на нього такі.

1. фізикалістськи монізм вважає, що мислення здійснюється в мозку, це - певні біохімічні реакції, що виникають у відповідь на зовнішні стимули. Людина - це біологічна істота.

2. емерджентним матеріалізм стверджує, що думка виникає в мозку, але не є фізіологічною по природі. Матерія породжує те, що відмінно від неї: ознака мозку - духовна активність.

3. Субенергетіческій механіцизм ототожнює мозок з машиною по переробці інформації: людина - той же комп'ютер.

4. интеракционистский дуалізм вважає сосуществующими три світи: матеріальний світ, світ внутрішнього досвіду і світ продуктів людського мислення (соціальних інститутів, наукових теорій, культурних норм), які активні і здатні змінювати фізичну природу через свідомість людей. Свідомість здійснює зв'язок між ними.

Філософи виділяли в людині тіло, душу і дух. тіло матеріально, воно - те, що у нас спільне з тваринами. душа позначає внутрішній світ людини, її психіку. Вона пов'язана з безпосередніми переживаннями і тому мінлива. Іноді володіння зачатками душі визнається за тваринами, але дух притаманний тільки людині. дух - Філософське поняття, яке іноді розуміється як безсмертне ядро ??особистості, але в світському розумінні дух - це найстійкіші основи особистості, сфера ідеалів, що піднімаються над повсякденністю. Дух - вищі здатності людини, що дозволяють йому бути джерелом особистісного самовизначення осмисленого перетворення дійсності. Саме наявність духу відрізняє людину від інших живих істот і дає йому можливість доповнювати біологічне і суспільне буття моральними і культурними цінностями. На відміну від душі, дух відносно незалежний від емоційних переживань.Завдання для самостійного рішення | АНТРОПОЛОГИИ 2 сторінка

АНТРОПОЛОГИИ 3 сторінка | АНТРОПОЛОГИИ 4 сторінка | АНТРОПОЛОГИИ 5 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати