Головна

V. КЕРІВНИЦТВО дипломних проектів

  1. NetStar. Короткий посібник
  2. VIII. ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ пастиря
  3. Антиколоніальний і антіханское повстання в Букеевской Орді під керівництвом Ісатая Тайманова і Махамбета Утемісова.
  4. Верховне керівництво збройними силами здійснюють вищі представницькі органи державної влади, глава держави або глава уряду.
  5. Повстання під керівництвом І. Тайманова і М. Утемісова в молодшому Жузе.
  6. Вибір теми та керівництво

Керівниками дипломних проектів можуть бути професори, доценти, викладачі і наукові співробітники вузу, а також наукові співробітники і висококваліфіковані фахівці організацій страхування.

Науковий керівник складає для студента завдання на переддипломну практику і дипломне проектування, уточнює составляемую студентом бібліографію, консультує, здійснює перевірку і контролює рівень виконання етапів роботи, передбачених календарним графіком, а при його порушенні повідомляє завідувачу кафедри про причини порушення і рекомендованих їм заходи впливу.

Закінчений дипломний проект і ілюстративні матеріали (роздаткові матеріали) підписує студент і консультанти, після чого роботу підписує науковий керівник і пише відгук відповідно до Додатку 10, в якому характеризується актуальність і практична значущість теми роботи, оцінюється рівень самостійності студента, якість розрахунків, наведених в записці, професійна грамотність дипломанта, його вміння працювати з літературними джерелами. Відгук завершується оцінкою роботи в цілому за чотирибальною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно).

VI. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ
 дипломного ПРОЕКТУВАННЯ

Контроль за ходом дипломного проектування здійснює випускає кафедра. Безпосередній контроль за роботою студента в період дипломного проектування здійснює керівник. У календарному графіку ходу дипломного проектування, що ведуться на кафедрі, керівник відображає ступінь готовності проекту (у відсотках). Стан дипломного проектування один раз в місяць обговорюється на засіданні випускової кафедри. Виписка з протоколів засідання кафедри по відстаючим студентам направляється в дирекцію інституту для прийняття відповідних дисциплінарних заходів.

 IV. ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ | VIII. ЗАХИСТ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ | Санкт-Петербурзький державний університет сервісу та економіки | I. Загальні положення | II. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати