На головну

Показники природного руху населення.

  1. D) стадія розпаду руху
  2. I. Спеціальні показники відтворення
  3. II. Спеціальні показники смертності
  4. III. Історія і психологія природного символу
  5. III. Показники діяльності людей Ч-О в транспортних ерготіческіх системах (126-127, 252-263 Спб)
  6. Абсолютні показники варіації (варіаційний розмах, середнє лінійне відхилення, дисперсія, середньоквадратичне відхилення).
  7. Абсолютні показники.

Природний рух населення - це зміни чисельності населення тільки за рахунок демографічних чинників (народжуваність і смертність).

До абсолютних показників, що характеризують природний рух населення, відносяться:

1. N - кількість народжених;

2. M - число померлих;

3. (N-M) - абсолютний природний приріст

.

Відносні показники природного руху населення:

1. Загальний коефіцієнт народжуваності:

2. Коефіцієнт плодючості (фертильності) відображає рівень народжуваності на кожну тисячу жінок репродуктивного віку:

Між загальним коефіцієнтом народжуваності і коефіцієнтом плодючості існує взаємозв'язок:

,

де d - це частка жінок репродуктивного віку в загальній чисельності населення.

3. Коефіцієнт шлюбної народжуваності - характеризує рівень народжуваності у заміжніх жінок репродуктивного віку:

 ‰,

де - середньорічна чисельність жінок репродуктивного віку, які перебувають у шлюбі.

4. Коефіцієнт позашлюбної народжуваності характеризує рівень народжуваності у незаміжніх жінок репродуктивного віку:

 ‰,

де - середньорічна чисельність жінок репродуктивного віку, які не перебувають у шлюбі.

5. Загальний коефіцієнт смертності:

Коефіцієнт природного приросту:

Коефіцієнт життєздатності (коеф. Покровського):

6. Повіковий коефіцієнти смертності характеризують число померлих в певних статевих, соціальних, професійних та інших групах населення:

,

де - це число померлих досліджуваної вікової групи,

 середньорічна чисельність населення даної вікової групи.

7. Коефіцієнт дитячої смертності (до 1 року):

 число дітей, померлих до року,

 кількість народжених дітей за рік,

 число дітей, померлих у віці до 1 року, з народжених в минулому році,

 число народжених в даному році.

8. Коефіцієнт дитячої смертності (до 1 року):

 число дітей, померлих у віці до 1 рік з народжених в даному році.

9. Коефіцієнт дитячої смертності до 14 років:

 число померлих.

 Показники динаміки чисельності населення. | Показники міграції населення.

Статистика населення | Показники шлюбів і розлучень. | Основні показники розміщення населення. | Методи розрахунку перспективної чисельності населення. | Таблиці смертності. Найважливіші показники таблиць смертності. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати