На головну

Статистика населення

  1. D) & підготовка кадрів колоніальної адміністрації з середовища корінного населення
  2. III. прийом населення
  3. Quot; Природний закон народонаселення "і відтворення культури
  4. А) щоб поліпшити оборонне становище країни за рахунок основної маси населення
  5. АНАЛІЗ ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ
  6. Аналіз річної динаміки захворюваності сукупного населення.
  7. Аналіз динаміки загальної чисельності населення республіки Саха

У усл-ях ринкової економіки статистика цін має важливе значення. Важливою частиною статистичного вивчення ціноутворення явл-ся аналіз структури цін визна-х товарів. Аналіз окремих елементів ціни дозволяє виявити сформовані ум-я вироб-ва і звернення конкретного товару, економічні зв'язки м / у галузями економіки.

Основним призначенням індексу споживчих цін явл-ся оцінка динаміки цін на споживчі товари. Для розрахунку ІСЦ використовується інформація про ціни. Набір товарів і послуг, за якими реєструються ціни, складається з трьох груп: продовольчі товари, непродовольчі товари та платні послуги. Набір формую-ся за принципом важливості товарів-представників і стійкості наявності в продажу з метою забезпечення порівнянності цінової інформації.

Порядок розрахунку ІСЦ: Спочатку визначають індивідуальні індекси цін товару (послуги) по місту або району:

 , І - середні порівнянні ціни звітного і попереднього періоду, розраховані по конкретному товару (послуги) за формулою простої середньої арифметичної:

 , P- зарегистр-ні ціни в різних торгових точках; n- число зарегистр-х торгових точок.

На основі індивід-х індексів цін по містах і територіальних ваг визна-ся агрегатні індекси цін окремих товарів, товарних груп і послуг в цілому по регіону, економічному району, РФ. Як территор-х ваг использ-ся питома вага числ-ти населення обстежується території в загальній чисельності населення Росії на початок року. Виходячи з агрегатних індексів по товарах і послугах в цілому і частки витрат на їх придбання в споживчих витратах населення, визна-ся зведені індекси цін в цілому по групах споживчих товарів і послуг, а також ІСЦ по регіону, економічному району, РФ в цілому.

Як формули для розрахунку зведеного ІСЦ використовується формула Ласпейреса:

 , І - ціна товару j відповід-но в базисному і n-му періоді; - К-ть товару j в базовому періоді.

Розрахунок ІСЦ осущ-ся щомісяця до попереднього місяця; до відповід-щему місяця попереднього року; до грудня попереднього року, а також наростаючим підсумком з початку року до відпо-щему періоду попереднього року. Для отримання ІСЦ за тривалі періоди із збереженням характеристик цих товарів (за квартал, півріччя, період з початку року) використовується ланцюгової метод.

Індекс купівельної спосіб-ти рубля - величина, зворотна ІСЦ. ІПСР показує, у скільки разів знецінилися гроші.

2) Індекс споживчих цін (ІСЦ) хар-ет інфляційні процеси на споживчому ринку товарів і послуг.

Рівень життя населення. Статистика доходів і витрат населення.

Рівень життя населення - - це забезпеченість населення матер. благами і послугами, достатнім рівнем їх споживання і ступенем задоволення раціональним потребам. Вартість життя-грошова оцінка матеріальних благ і послуг, фактичних споживаних в домогосподарствах.

Рівні життя: 1. Достаток - споживання благ і послуг, що забезпечують чол. всебічний розвиток. 2. Нормальний рівень - це раціональне. споживання за науково обгрунтованими нормами, обеспечівающ. чол. відновлення його фіз. інтелектуальних сил. 3. Бідність - це споживання благ і послуг, необхідний для підтримки працездатності чол. 4. ніщіта - споживання благ і послуг, забезпечивши. тільки підтримання життєздатності чол. Аналіз вивчення рівня життя: а) До всього населенню, б) до окремих соц. групам, в) для домогосподарств з різною величиною доходу.

Статистика доходів і витрат населення. Джерела доходів: (з / пл .; дохід від індивід. Праць. Деят-ти .; виплати і пільги з заг. Фондів споживання (пенсія, стипендія); доходи від власності (дивіденди,% від здачі в оренду); доходи від особистого підсобного госп-ва.). Сукупність. заг. дохід населення - сума особистих доходів і вартість бесплатн. або пільг. послуг, що надаються населений. Середовищ. душовою грошова. дохід - рассчит. розподілом заг. суми грошових доходів за рік на чисельність населення. Денеж витрати населення - це використання доходів населення на купівлю товарів і оплати послуг і різного роду платежів. Витрати включно. в себе: 1. витрати за рахунок особистого бюджету на покупку споживе. товарів. 2. споживання продуктів натуральної форми. 3. споживання продуктів та послуг з проживання у власність. житло. Обсяг фактич. споживання домаш. господарств - це реальна величина кінцевого споживання, яка забезпечується як за рахунок реальн. доходу, так і за рахунок соц. трансфертів в натуральній формі. Індивід. рівень. потреб. (ИУП) - це середовищ розмір споживання певних товарів і послуг на душу населення.

Прожитковий мінімум і споживчий кошик.

Споживчий кошик - min набір продуктів харчування, непродовольчих Тіу, необхідних для збереження здоров'я людини і забезпечення його життєдіяльності. Прожитковий min - вартісна оцінка споживчого кошика, а також обов'язкові платежі та збори. Іпользуются-ся для: 1) оцінки і хар-ки рівня життя; 2) надання держ соц виплат; 3) прогнозування бюджетних витрат на соціальне політику; 4) Надання допомоги малозабезпеченим; 5) розробки і реалізації заходів соц захисту. Величина встановлюється щоквартально, на підставі щомісячних даних міських відділів статистики про рівень споживчих цін на продукти харчування, непродовольчі Тіу і витратах про обов'язкові платежі. Встановлюються органами самоврядування. Рівень бідності - питома вага населення з доходами нижче прожиткового min в загальній чисельності населення. Дефіцит доходу - сумарний дохід незаможного, якого бракує до величини прожиткового min. Коефіцієнт глибини бідності - хар-т дефіцит доходу, обстежуваних домохоз-в у вигляді середовищ простого відхилення їх доходу від прожиткового min.

Статистика використання робочого часу.

Раб. вр.- частина календ. часу, которе витрачається на виробництво продукції або виконання потужність. послуг. Це тривалість часу протягом якого працівник виконав або повинен був виконати роботу або інші працю. працю. обов'язки. КАТЕГОРІЇ РАБ. ВР .: 1 - нормативне, т. е. той час яке визначено законом. 2 - факт. відпрацьований время.3 - оплачуване час, яке м. б. одно факт. або не дорівнює, вимірюється раб. вр. в людино годинах (ч / ч). Відпрацьованим ч / ч явл. одну годину роботи працівника на своєму робітники. місці. Отработ. людино - днем ??явл. явка працівника на роботу, і той факт, що він приступив до роботи, незалежно від раб. вр.

1) Календарний фонд часу (К = Тф / Тк. Ф. Ст. * 100%, Тф-факт отраб час) - число днів визна. календ. періоду. приходящ. на першого працівника або сукупність працівників. 1 раб. - 365, 100 36500. 2) Табельний фонд часу (К = Тф / Тт. Ф. В * 100%) - визна. віднімаємо табельної. ч / д, святкових і вихідних. 3) МАХ - але фозможний фонд часу (К = Тф / ТМВ. Ф. Ст. * 100%) - визначається відніманням з табельної. фонду часу ч / д часу щорічних відпусток.

Статистика продуктивності праці. Основні показники, індексний метод.

Продуктивність праці - найважливіший економічний показник характеризує ефективність витрат праці в матеріальному виробництві як окремого працівника, так і колективу підприємства в цілому.

Основні показники:

1) Вироблення - визначається відношенням кількості виробленої продукції до витрат робочого часу.

2) Трудомісткість - величина зворотна вироблення.

.

Залежно від одиниць виміру обсягу продукції, розрізняють 3 методу вимірювання продуктивності праці:

1. Натуральний - характеризує вироблення продукції в натуральній формі в одиницях робочого часу (м, кг, шт, ..). Якщо підприємство випускає кілька видів однорідної продукції, то вироблення обчислюється в умовно натуральних одиницях.

2. Трудовий - характеризує відношення нормативних витрат до фактичних витрат робочого часу. Застосовується для визначення ефективності використання праці, робочих в порівнянні з нормами - рівня виконання норм виробітку або ступеня нормативного часу робітників.

3. Вартісний - отримав більш широке застосування, особливо на підприємствах випускають різнорідну продукцію.

Резерви зростання продуктивності праці:

Підвищення технічного рівня виробництва в результаті механізації і автоматизації виробництва.

Підвищення якості сировини і застосування нових конструктивних матеріалів.

Зменшення числа робочих і спрощення структури управління.

Фактори що впливають на динаміку вироб праці:

чинники позитивно впливають:

хороша організація трудового процесу,

соц обстановка.

негативно впливають:

погані умови організації праці,

важкі кліматичні умови.

Статистика населенняСтатистичне вивчення цін. Індекси споживчих цін та купівельної спроможності рубля. | Показники динаміки чисельності населення.

Показники природного руху населення. | Показники міграції населення. | Показники шлюбів і розлучень. | Основні показники розміщення населення. | Методи розрахунку перспективної чисельності населення. | Таблиці смертності. Найважливіші показники таблиць смертності. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати