На головну

Рішення

  1. Мережа під Win9x - найпоширеніше і само собою напрошується рішення. До того ж надзвичайно просте.
  2. I. Рішення логічних задач засобами алгебри логіки
  3. II стадія - Дозвіл справи
  4. II. Рішення логічних задач табличним способом
  5. III. Рішення логічних задач за допомогою міркувань
  6. O Завдання секретаря - ведення документації, вирішення організаційних задач.
  7. O ініціатива повинна виходити від керівництва, що в подальшому забезпечить успішне вирішення організаційних та фінансових проблем.

1. Індивідуальні індекси собівартості продукції визначимо як:

де - собівартість продукції звітного і базисного періодів,

а) по ДСК-1

б) по ДСК-2

Позитивні тенденції зниження собівартості виробництва спостерігаються на ДСК-1 (11,1%), в той час як собівартість цегли на другому комбінаті зросла на 16,7%.

2. В цілому, для визначення загальної зміни рівня собівартості продукції, що випускається домобудівними комбінатами, розрахуємо зведений індекс собівартості виробництва ():

де - загальні витрати на виробництво звітного періоду;

 - Умовні витрати при собівартості базисного періоду.

Ми отримали, що собівартість зросла в середньому на 4,3%.

Різниця чисельника і знаменника показує суму перевитрати підприємств від зростання собівартості виробництва на 4,3%:

 тис. руб.

3. Зведений індекс фізичного обсягу продукції (), має наступний вигляд:

,

де - загальні витрати на виробництво базисного періоду;

Отже, обсяг випуску продукції на ДСК міста зріс більш ніж в 2 рази.

4.Визначивши, що становлять загальних витрат на виробництво обчислимо зведений індекс витрат ():

Таким чином, подученний результат ще раз підтверджує, що зростання собівартості (104,3%) і обсягу виробництва (201%) спричинили збільшення витрат більш ніж в 2 рази, т. Е. На 109,8%.

В абсолютному розмірі

5. Перевіримо правильність проведених обчислень, скориставшись взаємозв'язком індексів.

6. Визначимо індекс собівартості змінного складу, який дорівнює співвідношенню середньої собівартості продукції за двома комбінатам:

Індекс показує, що середня собівартість цегли по двом ДСК збільшилася на 1,9%. Це збільшення обумовлене зміною собівартості продукції по кожному комбінату і зміною структури (питомої ваги продукції комбінатів).

7. Виявимо вплив кожного з цих факторів на динаміку середньої собівартості, визначивши індекси собівартості фіксованого складу і впливу структурних зрушень.

а) індекс собівартості фіксованого складу:

Собівартість продукції в середньому зросла на 4,3%.

б) індекс впливу структурних зрушень.

Середня собівартість вироби в звітному періоді знизилася додатково на 2,3% за рахунок зміни структури, т. Е. За рахунок зростання питомої ваги продукції ДСК-2 з 55% до 60% (тут рівень собівартості продукції був нижче в порівнянні з ДСК-1 ).

8. Обчислені індекси можна визначити за питомими вагами продукції комбінатів, вираженим в коефіцієнтах:

а),

де - питомі ваги продукції в звітному і базисному періодах;

Таким чином, в цілому по комбінатам собівартість цегли зросла на 1,9%. Абсолютна зміна (зростання) собівартості виробництва дорівнює:

б)

Отже, за рахунок зміни собівартості продукції по кожному ДСК собівартість в середньому по комбінатам зросла на 4,3%, що в абсолютному розмірі склало:

в)

За рахунок змін у розподілі продукції по комбінатам собівартість виробництва цегли в середньому знизилася на 2,3%, що в абсолютному розмірі склало:

Між обчисленими індексами визначимо взаємозв'язок:

Таким чином, абсолютна зміна собівартості виробництва цегли на комбінатах міста за рахунок зростання собівартості на кожному ДСК і за рахунок поліпшення в розподілі продукції (питомої ваги) склало:

 Рішення | завдання 3

I Розділ Аналіз рядів Динаміки | Рішення | завдання 4 | Рішення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати