На головну

I Розділ Аналіз рядів Динаміки

  1. B. Приклад аналізу.
  2. BAR-код, бо він вважається кpайне складним, неможливим для аналізу і т. Д.
  3. I закон термодинаміки
  4. I СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПО ПРОФІЛЬНИМ РОЗДІЛІВ
  5. I. Аналіз виробництва і реалізації продукції
  6. I. Загальні заходи пожежної безпеки у військових частинах і підрозділах

Завдання 1.

Є такі умовні дані про розподіл населення по середньому грошового доходу:

 Середньодушовий грошовий дохід в місяць рублів  Населення тисяч людей %
 до 5000  
 5000 - 8000  
 8000 - 11000  
 11000 - 14000  
 14000 - 17000  
 17000 - 20000  
 20000 - 23000  
 23000 - 26000  
 26000 - 29000  
 29000 - 32000  
 понад 32000  
 Разом  

завдання 2. Є такі умовні дані:

 показники  Країна З  Країна А
 1. Очікувана тривалість життя при народженні, років
 2. Рівень грамотності дорослого населення  0,84  0,72
 3. Сукупна частка учнівської молоді (в числі осіб до 25 років)  0,56  0,54
 4. Реальний ВВП на душу населення, дол.

Вкажіть, в якій країні рівень життя населення вище, розрахуйте для цього індекси розвитку людського потенціалу для кожної країни.


Укладач к. Е. н., доцент Н. і. Гришакин

Дисципліна СТАТИСТИКА 2 варіант

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З ОФОРМЛЕННЯ І ВИКОНАННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

В умовах заочного навчання важливим етапом курсу загальної теорії статистики є виконання письмової контрольної роботи.

Контрольна робота з загальної теорії статистики складається з двох розділів, Кожен з яких включає ряд завдань, представлених у шести варіантах. Вибір варіанту залежить від початкової літери прізвища студента:

 Початкова буква прізвища  №варіанта
 А, Б, В, Я
 Г, Д, Е, Ю
 Ж, З, І, ш, Е
 К, Л, М, Ц, Щ
 Н, О, П, Х, Ч
 Р, С, Т, У, Ф

I Розділ Аналіз рядів Динаміки

Контрольна робота виконується на папері формату А4, на титулі якої слід вказати номер варіанта.

Перед рішенням завдання необхідно привести її умова. Саме вирішення завдання має бути представлено повністю з необхідними проміжними розрахунками, формулами і супроводжуватися поясненнями и узагальнюючими висновками.

Необхідно скасувати, що всі розрахунки відносних показників виробляються з прийнятою у статистиці точністю до 0,001, а відсотки до 0,1.

При виконанні контрольної роботи студент повинен користуватися теоретичними положеннями та методичними вказівками.

Варіант 2

За ТЕЦ є такі дані про відпустку теплоенергії (тис. Гкал) за 3 роки по місяцях

 місяць  2009 р  2010 р  2011 р
 січень
 Лютий
 Березень
 Квітень
 Травень
 червень
 Липень
 Серпень
 вересень
 Жовтень
 Листопад
 грудень

II РозділЗавдання 1. | Рішення

Рішення | завдання 3 | Рішення | завдання 4 | Рішення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати