Головна

питання 13

  1. C. Питання про класифікацію.
  2. I. ПИТАННЯ, виникають у сучасному світі
  3. I. ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ
  4. I. ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ
  5. II. Приблизний перелік питань для співбесіди
  6. IV. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ
  7. IV. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ

Суспільство являє собою системну організацію соціальної взаємодії і соціальних зв'язків, що забезпечує задоволення всіх основних потреб людей, стабільну, саморегулюючу і що самовідтворюються. Суспільство взаємодіє з такими соціальними організаціями, як держава і населення.

1. Товариство і населення. Суспільство відрізняється від населення тим, що населення є суб'єктом, носієм суспільства, але ще не формує суспільства.

2. Суспільство і держава. Між ними можна виділити кілька важливих відмінностей:

1) суспільство є первинним, а держава вдруге;

2) функції суспільства ширше, ніж функції держави;

3) суспільство на основі порівняння, побажаннях, в той час як держава застосовує влада і примус;

4) суспільство орієнтується на природне, неписане право, а для держави характерно формалізоване право;

5) в суспільстві існують як формальні, так і неформальні інститути, в той час як держава передбачає формализованность соціальних інститутів.

Ознаками суспільства є:

1) ім'я, яке часто, але не завжди стає назвою держави;

2) історія, яка зберігається в пам'яті суспільства і може істотно відрізнятися від того, що описують історики;

3) власна культура, яка дозволяє суспільству сформувати норми і цінності, що лежать в основі соціальних зв'язків;

4) суспільство є максимальною одиницею соціальної реальності, т. Е. Не входить в якості складової частини в більш велике суспільство;

5) суспільство відтворює саме себе, в основному за рахунок дітей від шлюбів між визнаними членами суспільства;

6) суспільство є саморегулівної і щодо самодостатньою системою;

7) форми взаємодії людей в рамках суспільства стійкі і цілісні;

8) певна територія, на якій живе населення (суб'єкт суспільства);

9) важливим, але не обов'язковою ознакою є наявність держави;

10) суспільство характеризується соціальною диференціацією, яка представляє собою найважливіший механізм його розвитку.

Будучи багаторівневим утворенням, суспільство включає в себе людей; соціальні дії, взаємодії і відносини, які пов'язують людей; соціальні групи спільності; соціальні інститути; норми і цінності.

Існує кілька підходів до аналізу суспільства.

1. Товариство можна розглядати як соціеталь-ву систему. При такому підході основними компонентами аналізу виявляються сфери життя людини. Для кожної із зазначених сфер характерні особливі відносини між діючими в них суб'єктами, і кожної з них керують певні соціальні інститути.

2. Товариство розглядають також і на рівні функціонування. Тут суспільство виявляє себе в таких явищах, як інституціоналізація та соціалізація, соціальний контроль і соціальна організація, соціальна стратифікація і соціальна мобільність.

3. Суспільство може бути розглянуто і з точки зору особистості. У цьому випадку воно постає як сукупність ролей і статусів, які визначають положення індивіда в соціальній ієрархії.

 питання 11 | питання 14

питання 1 | питання 2 | О. Конт - родоначальник соціології | питання 4 | питання 6 | питання 7 | питання 8 | питання 9 | питання 10 | питання 15 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати