Головна

E) проведення принципу націоналізму в державному устрої

  1. I. Порядок проведення профілактичних медичних оглядів
  2. II. Порядок проведення профілактичних заходів щодо попередження захворювань опорно-рухового апарату
  3. III. Порядок проведення профілактичних заходів з оздоровлення учнів, які перенесли гострі респіраторні вірусні інфекції
  4. O немає традиції проведення таких досліджень і мало професіоналів, всі експерти знають один одного і їх дуже мало.
  5. PR-заходи, їх види та способи проведення
  6. Аудит проведення Факторингових операції.

109. За масштабом проведення соціологічні дослідження можуть бути:

A) міжнародні

B) загальнонаціональні

C) регіональні

D) галузеві

E) все перераховане вище

110. Програма соціологічного дослідження включає:

A) виклад основних принципів, теорії та методології дослідження

B) визначення наукової проблеми, цілей і завдань дослідження

c) розробку загального логічного плану дослідження

D) поділ соціологічного праці, контроль за проведенням основних етапів дослідження

E) все перераховане вище

111. Гіпотези можуть бути:

A) науковими та робочими

B) первинними і вторинними

C) пояснювальними

D) описовими

E) все перераховане вище

112. Які статистичні групи (гнізда) входять в квотну (гніздову) вибірку?

A) навчальні групи

B) класи

C) бригади

D) відділи

E) все перераховане вище

113. Які етапи здійснюються після проведення польового дослідження?

A) обробка, аналіз, узагальнення

B) пошук, ідентифікація, відбір

C) зіставлення, аналіз

D) коригування

E) підтасовування

114. Первинна соціологічна інформація повинна бути:

A) повної

B) представницької (репрезентативною)

C) надійної

D) прийнятної суми

E) все перераховане вище

115. При аналізі документів використовується інформація, зафіксована в:

A) рукописному або друкованому текстіE) Г. Файоль | питання 1

Пояснювальна записка | Тема 1. Передісторія і соціально-філософські передумови соціології як науки. Соціологічний проект О. Конта. | Тема 2. Класичний період у розвитку соціології другої половини XIX - початку XX століть. | Тема 3. Історія російської соціології (до 1917 г.). | Тема 5. Товариство і соціальні інститути. | Тема 6. Соціальні групи і спільності. | Тема 7. Соціальна нерівність, стратифікація і соціальна мобільність. | Тема 8. Соціальна взаємодія і соціальні відносини. | Тема 9. Поняття і форми існування культури. | Тема 10. Особистість як соціальний тип. Соціальний контроль і девіація |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати