Головна

Соціологія

  1. L соціологія є наукою про суспільство в цілому, його явищах і процесах;
  2. Квиток 47. Аналіз роботи Р. Міхельса «Соціологія політичної партії в умовах демократії».
  3. По-третє, соціологія повинна бути «об'єктивною дисципліною», т. Е. Вивчати реальні взаємодії людей, доступні об'єктивного виміру й вивчення.
  4. Глава 3 СОЦІОЛОГІЯ В РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД
  5. Демографія і соціологія.
  6. Драматургічна соціологія І. Гофмана
  7. Компетенції того, хто навчається, що формуються в результаті освоєння дисципліни (модуля) «Соціологія територій».

Методичні вказівки для студентів заочної форми

Навчання всіх спеціальностей

Тюмень-2007

Соціологія. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей.

Затверджено на засіданні кафедри гуманітарних та соціальних наук ТГАСУ

26 травня 2007 Протокол №9

Автори-упорядники: Соколов А. Р., доцент, к. Ф. М., (відп. Редактор)

Муратова І. А., асистент

Халецька Е. А., асистент

Рецензент: Л. Н. Захарова, д. Ф. М., професор, ТГАК.

Соціологія. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей.// Тюмень: Видавництво Тюменського державного архітектурно-будівельного університету, 2007. - 36 с.

· Тюменський державний архітектурно-будівельний університет

· Кафедра гуманітарних і соціальних наук

зміст

ПРЕДИСЛОВИЕ... 4

Цілі і завдання курса... 5

Вимоги ГОСТ до змісту курсу ... ... 5

Тематичний план курсу ... ... 6

короткий зміст курсу ... ... 7

Загальні вимоги до контрольних робіт ... ... 9

перша частина контрольної роботи. теми рефератів ... 9

друга частина контрольної роботи. завдання ... 14

Контрольні питання по курсу «Соціологія» ... 34

перелік литературы... 35

...


Передмова

Даний посібник включає в себе як загальний тематичний план курсу соціології, так і докладні вказівки по кожній темі. Це допоможе студенту скласти перші загальні уявлення про дану науці, познайомитися з колом навчальної літератури, самостійно вибрати тему контрольної роботи і починати систематичне вивчення предмета.

Вибір контрольної роботи, виконання її, мають велике значення на першому етапі вивчення соціології. Тому в посібнику подані детальні вказівки по методиці цієї роботи, її структуру, представлений коло навчальної та додаткової літератури.

Зміст програми курсу розподілено за темами можливих семінарських занять, що дозволяє успішніше готуватися до роботи на навчальній сесії дистанційного і заочного навчання.

Тематика семінарів та зміст її складені так, що можуть бути використані для роботи зі студентами очної форми навчання.

Загальні рекомендації до вивчення курсу соціології

1. Перш за все потрібно засвоїти, що соціологія не є чисто умоглядним знанням. По-перше, тому, що вона спирається на потужний фундамент фактів, а по-друге тому, що служить надійною опорою соціальної практики. Приступаю до вивчення цієї науки, слід виробляти у себе установку не так на просте заучування визначень і формулювань, а на вдумливе вивчення тексту, звертаючи особливу увагу також і на запропонований фактичний матеріал. Корисно навчитися зіставляти «книжкові» соціальні факти і свій особистий соціальний опеньків, робити з цього все корисні для себе висновки.

2. Соціологія - молода наука, в півтора століття укладається історія більшості її відкриттів і досягнень. І це - наука про найскладніше об'екте- людському суспільстві. Тож не дивно, що таке суспільство, яке постійно змінюється, які його елементи, підструктури і закони: поле концепцій продовжує розширюватися. І все ж в міжнародній і російській практиці викладання склалася система навчання цій науці, вона відображена в державному стандарті, затвердженому Міносвіти РФ. Даний посібник написаний відповідно до цього стандарту, які мають певну логіку розгортання навчальних тем.

Але як бути студенту - заочника, який працює на свою тему, обраної відповідно до обумовленої штучної методі? Допомога можуть надати методичні посібники для студентів, що дає популярне і дуже стислий викладу курсу, наприклад: Мостова І. В. Залік по соціології в кишені. - Ростов н / Д, 1999, а також ряд інших. Вони допоможуть отримати досить повне уявлення про логіку і структуру всього курсу.

Велику допомогу при першому знайомстві з предметом можуть надати словники (в тому числі і тлумачні).

Крім того, теми контрольних робіт узгоджені з тематикою семінарів. А кожна тема семінарів розроблена так, що специфіка соціології представлена ??в кожній темі своїми принципами і методами. Тому, працюючи над своєю темою, студент отримує уявлення про специфіку всього предмета, його складності і значенні для сучасного фахівця.Кафедра гуманітарних і соціальних наук | Цілі і завдання курсу

Вимоги ГОСТ до змісту курсу | Перша частина контрольної роботи. теми рефератів | Завдання №2. Тест. | Завдання №2. Тест. | Завдання №2. Тест. | Завдання №2. Тест. | Завдання №2. Тест. | Завдання №2. Тест. | Завдання №2. Тест. | Заданіе№3. кросворд |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати