Головна

Лекція № 7. Правова характеристика окремих видів договору підряду.

  1. I Загальна характеристика роботи
  2. I Предмет договору
  3. I. Вступні положення І ПРАВОВА ОСНОВА
  4. I. Загальна характеристика
  5. I. Загальна характеристика ДИСЦИПЛІНИ
  6. I. Загальна характеристика ДИСЦИПЛІНИ
  7. I. Загальна характеристика роботи 1 сторінка

План лекції:

1. Поняття та особливості договору побутового підряду.

2. Поняття і елементи договору будівельного підряду.

Питання 1.

Відповідно до ст. 730 ГК РФ договір побутового підряду - Це цивільно-правовий договір, за яким одна сторона-підрядник, що здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується виконати за завданням фізичної особи-замовника певну роботу, призначену задовольнити побутові чи інші особисті потреби замовника, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Правова характеристика ідентична загальними правилами плюс публічний договір і договір приєднання.

Елементи договору побутового підряду:

a сторони: Підрядник за договором побутового підряду - підприємець, який займається підприємницькою діяльністю з виконання робіт; замовник - фізична особа або громадянин;

a предмет- Ідентичний загальними правилами, але він повинен використовуватися громадянином виключно в споживчих цілях;

a Ціна- Може встановлюватися за угодою сторін, але не може бути вищою за ціну, встановленої нормативно-правовими актами; в договорі побутового підряду передбачено державне регулювання цін на виконання робіт;

a термін- Є істотною умовою і встановлюється за згодою сторін; за порушення термінів за договором побутового підряду, якщо інше не передбачено в договорі, застосовується законна неустойка в розмірі 3% ціни виконуваної роботи за кожну одиницю часу прострочення (п.5 ст. 28 закону «Про захист прав споживачів»).

Особливості змісту договору побутового підряду:

a Замовнику надано право в будь-який час до здачі йому роботи відмовитися від виконання договору побутового підряду, виплатити підряднику частину встановленої ціни, пропорційно частині виконаної роботи;

a Відповідно до ст.738 ЦК України, якщо замовник ухиляється від прийняття виконаної роботи, підрядник може в письмовій формі попередити замовника і після закінчення двох місяців з моменту такого попередження продати результат роботи, а виручену суму, за вирахуванням належних йому платежів внести в депозит .

Питання 2.

Договір будівельного підряду - це цивільно-правовий договір, за яким підрядник (підприємець) зобов'язується у встановлений договором термін побудувати за завданням замовника певний об'єкт або виконати інші будівельні роботи, а замовник зобов'язується створити підряднику необхідні умови для виконання робіт, прийняти їх результат і сплатити встановлену договором ціну (ст. 740 ЦК України).

Правова характеристика ідентична загальними правилами.

Елементи договору будівельного підряду:

a сторони - Замовником можуть виступати будь-які суб'єкти права, але на практиці функції замовника, як правило, виконують спеціальні організації, які діють в якості представників тих осіб (інвесторів), для яких призначений споруджуваний об'єкт; підрядником виступають будівельні організації, а також індивідуальні підприємці, які мають ліцензію на будівельну діяльність; в будівництві часто застосовується система генерального підряду, при якій функції генеральних підрядників беруть на себе організації загальнобудівельного профілю, а для виконання спеціальних робіт залучаються субпідрядники в особі спеціалізованих організацій;

a предмет-

o Об'єкт нового будівництва

o Ремонт будівлі або споруди

o Реконструкція

o Монтаж обладнання

o Виконання пуско-налагоджувальних робіт

a Ціна- Є істотною умовою; на увазі великого обсягу будівельних робіт ціна визначається шляхом складання кошторису; разом з технічною документацією, яка визначає обсяг і зміст робіт, кошторис утворює проектно-кошторисну документацію, яка в свою чергу є невід'ємним елементом договору будівельного підряду;

a термін- Є істотною умовою;

a форма- Застосовуються загальні правила.

Особливості змісту договору будівельного підряду:

a Підрядник повинен здійснювати будівництво відповідно до технічної документації та складеного кошторису;

a Виявивши необхідність проведення додаткових робіт, не врахованих в документації, підрядник повинен негайно сповістити про це замовника і чекати його вказівок; якщо замовник згоден на проведення і оплату додаткових робіт, підрядник не має права відмовитися від їх виконання; з цього правила відповідно до п. 5 ст. 743 ГК РФ є два винятки:

o Підрядник може відмовитися від проведення додаткових робіт, якщо ці роботи не входять до сфери його професійної діяльності;

o Підрядник може бути звільнений від виконання додаткових робіт, якщо доведе, що він не може їх виконати з незалежних від нього причин;

a Підрядник має право вимагати зміни кошторису, але не технічної документації; в технічну документацію підрядник без узгодження з замовником не може вносити ніяких змін;

a Право замовника здійснювати контроль та нагляд за ходом і якістю виконуваних робіт є одночасно і його обов'язком; здійснюючи вищевказаний контроль, замовник не може втручатися в господарську діяльність підрядника;

a Замовник, який знайшов відступу від умов договору, які можуть погіршити якість робіт, повинен негайно повідомити про це підрядника;

a Обов'язок по організації і проведенню приймання результатів робіт покладається на замовника, якщо інше не передбачено договором; замовник повинен забезпечити участь в приймальній комісії представників відповідних органів, забезпечити об'єкт енергією, виділити відповідний персонал - все за свій рахунок.

Після прийому результату роботи замовник зобов'язаний оплатити підрядникові встановлену в договорі ціну. Порядок оплати виконаних робіт визначається за згодою сторін, тобто, наприклад, оплата може проводитися поетапно.Лекція № 6. Правова характеристика договору підряду. | Лекція № 8. Договори позики і кредиту.

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА. 1 сторінка | ОСОБЛИВА ЧАСТИНА. 2 сторінка | ОСОБЛИВА ЧАСТИНА. 3 сторінка | ОСОБЛИВА ЧАСТИНА. 4 сторінка | ОСОБЛИВА ЧАСТИНА. 5 сторінка | Лекція № 1. Договір купівлі-продажу. | Лекція № 2. Договір міни. Договір дарування. | Лекція № 4. Правова характеристика окремих видів договору оренди. | Лекція № 9. Договір банківського вкладу та банківського рахунку. | Лекція № 10. Договір страхування. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати