Головна

Методичні вказівки до практичних занять

  1. I. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт
  2. I. Методичні вказівки з підготовки
  3. I. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  4. I. ЦІЛЬОВА ВСТАНОВЛЕННЯ І ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  5. III МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
  6. III. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ
  7. IV. Методичні засади викладання предмета

Практичні заняття з дисципліни передбачають підготовку студента до доповідей, контрольних питань, виконання тесту. Результати участі студента в зазначених формах аудиторну роботу оцінюється в порядку бально-рейтингової системи оцінки якості знань

Для оцінки якості засвоєння студентом змісту дисципліни «Соціологія» застосовується бально-рейтингова (100-бальна шкала), виходячи з таких норм:

· Доповідь на семінарі (в залежності від якості і ступеня розкриття теми): без опорного конспекту - до 20 балів, з конспектом - до 10 балів;

· Проходження тесту на рівні не менше 50% правильних відповідей - 20 балів;

· Участь в конференції (або опублікування наукової статті) за тематикою дисципліни - 30 балів;

При рейтингу 60 балів студент має право на автоматичне отримання оцінки «залік».

Використовувані навчальні технології: ділова гра, тест.

У структуру самостійної роботи студента входять: підготовка до семінарів (підготовка доповідей і матеріалу для групового обговорення в ході семінарів), до ділових ігор, контрольних робіт і тесту, підсумкового колоквіуму на обрану тему, а також підготовка до заліку; можливо (і враховується при оцінці) участь студентів протягом семестру в студентських конференціях і збірниках за тематикою, яка причетна до соціальних наук.Навчально-методичне забезпечення дисципліни (модуля) | Матеріально-технічне забезпечення дисципліни в Нефтекамськ філії УГАТУ

Цілі і завдання освоєння дисципліни | Вимоги до результатів освоєння змісту дисципліни | Структура дисципліни Соціологія | Самостійне вивчення розділів дисципліни | освітні технології |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати