Головна

Волгоградського ФІЛІЯ

  1. БРЯНСЬКИЙ ФІЛІЯ
  2. Брянського філії Російського університету кооперації
  3. Бузулукский фінансово-економічний коледж »- філія Фінуніверсітета
  4. У філія (відділення зв'язку) АТ №Казпочта »№ ___
  5. Волгоградський філія
  6. Волгодонский інженерно-технічний інститут - філія НІЯУ МІФІ

Кафедра соціології та менеджменту

СХВАЛЕНО

Навчально-методичною радою філії

«___» ___ 2011 р

голова

___ Н. А. Кустова

РОБОЧА ПРОГРАМА

Назва дисципліни ВВЕДЕННЯ У СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Рекомендується для напряму підготовки 080200 МЕНЕДЖМЕНТ

профіль: «МЕНЕДЖМЕНТ НА ??ПІДПРИЄМСТВО РЕСТОРАННО -готельний БІЗНЕСУ»

Кваліфікація (ступеня) випускника БАКАЛАВР

Форма навчання: очна, заочна, заочна скорочена (за профілем)

Погоджено: Рекомендовано кафедрою:

Навчальним відділом Протокол № ___

Тернопільської філії РГТЕУ від «___» ___ 20__р.

від «___» ___ 20__р. Зав. кафедрою ___

___

м Волгоград 2011

зміст

1. Цілі і завдання дисципліни ... ... 3

2. Місце дисципліни в структурі ООП ... 3

3. Вимоги до результатів освоєння дисципліни ... 4

4. Обсяг дисципліни і види навчальної роботи ... 5

5. Зміст дисципліни ... ... 6

5.1 Зміст розділів і тем дисципліни ... 6

5.2 Розділи дисципліни і міждисциплінарні зв'язку з забезпечуваними (наступними) дисциплінами ... ... 7

5.3 Розділи (модулі) і теми дисциплін і види занять ... 8

5.3.1. Денна форма навчання... ... 8

5.3.2. Заочна форма навчання... ... 8

5.3.3. Заочна скорочена форма навчання ... 8

6. Перелік семінарських занять ... ... 9

7. Завдання для контрольних робіт і методичні вказівки щодо їх виконання ... ... 9

8. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисципліни ... 11

а) федеральні закони і нормативні документи (при наявності);

б) основна література;

в) додаткова література;

г) програмне забезпечення;

д) бази даних, пошуково-довідкові та інформаційні системи

9. Матеріально-технічне забезпечення дисципліни ... 12

10. Освітні технології ... ... 12

11. Оціночні кошти (ОС) ... ... 12


1. Цілі і завдання дисципліни:

-ознайомити студентів зі змістом роботи менеджера на підприємствах ресторанно-готельного бізнесу, а також з вимогами, які до них пред'являються;

- підготувати студентів до освоєння навчальної програми бакалаврату з урахуванням професійної орієнтації;

- Ознайомити студентів з системою підготовки менеджерів і сформувати уявлення про зміст, форми, методи та засоби роботи менеджерів на підприємствах ресторанно-готельного бізнесу.

2. Місце дисципліни в структурі ООП:

Дисципліна «Вступ до спеціальності» відноситься до варіативної частини професійного циклу.

Дисципліна «Вступ до спеціальності» формує у студентів стійкий інтерес до обраним напрямом навчання «Менеджмент на підприємствах ресторанно - готельного бізнесу».

Дисципліна «Вступ до спеціальності» є вступної в професійний цикл і вхідний контроль не передбачається.

Дисципліна «Вступ до спеціальності» є вихідною для вивчення наступних дисциплін:

1. Професійного циклу:

-Теорія менеджменту (історія управлінської думки, організації, організаційна поведінка);

- стратегічний менеджмент;

- фінансовий менеджмент;

- Облік і аналіз (фінансовий облік, фінансовий аналіз, управлінський облік);

-інвестиційний аналіз;

- бізнес планування;

- Маркетинг;

- Управління людськими ресурсами;

- Ділові комунікації.

2. Варіативної частини:

- Фінансовий менеджмент на підприємствах ресторанно-готельного бізнесу;

- Інвестиційний менеджмент на підприємствах ресторанно - готельного бізнесу;

- Стратегічний і інноваційний менеджмент на підприємствах ресторанно - готельного бізнесу;

- Менеджмент якості послуг на підприємствах ресторанно - готельного бізнесу;

- Менеджмент взаємодії готельний і туристських підприємств;

- Готельний і ресторанний менеджмент;

- Економіка підприємств ресторанно - готельного бізнесу;

- Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства ресторанно-готельного бізнесу;

- Планування діяльності підприємств ресторанно-готельного бізнесу;

- Технологія і організація готельної діяльності;

- Організація виробництва і технологія продукції на підприємствах харчування;

- Інформаційні системи і технології управління на підприємствах ресторанно-готельного бізнесу;

- підприємницьке право;

- Професійний іноземну мову.

3. Вимоги до результатів освоєння дисципліни:

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування наступних компетенцій:

а) загальнокультурні компетенції (ОК):

· Прагненням до особистісного і професійного саморозвитку (ОК-10);

· Усвідомленням соціальної значимості своєї майбутньої професії, володінням високою мотивацією до виконання професійної діяльності (ОК-12).

б) професійні компетенції (ПК):

· Здатністю до економічного образу мислення (ПК-26);

· Знанням економічних основ поведінки організацій, мати уявлення про різні структурах ринків і здатністю проводити аналіз конкурентного середовища галузі (ПК-30).

знати:

- Поняття сервісної діяльності в ресторанно-готельному бізнесі.

- Основні тенденції розвитку ресторанно-готельного бізнесу в РФ і за кордоном.

- Основи управління економічними процесами на підприємствах ресторанно-готельного бізнесу.

-общуюкваліфікаціонную характеристику менеджера в ресторанно-готельному бізнесі, об'єкти і предмет майбутньої професійної діяльності.

вміти:

- Розрізняти специфіку ресторанно-готельного бізнесу;

- Планувати і грамотно організовувати час самостійної навчальної роботи;

- Оформляти реферати та курсові роботи, списки літератури;

володіти:

- Використання довідкових, бібліографічних, інформаційних систем для пошуку інформації з професійної орієнтації;

- Застосування отриманих знань для самостійної творчої роботи при написанні планових навчальних робіт.РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | Розділи дисципліни і міждисциплінарні зв'язку з забезпечуваними (наступними) дисциплінами

Розділи (модулі) і теми дисциплін і види занять | Завдання для контрольних робіт і методичні вказівки щодо їх виконання | Теми контрольних робіт | освітні технології |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати