Головна

Завдання для самостійної роботи

  1. FDDI. Кадр. Процедури управління доступом до кільця і ??ініціалізації роботи кільця.
  2. I Загальна характеристика роботи
  3. I частина завдання
  4. I. Завдання для самостійної роботи
  5. I. Кваліфікаційні вимоги до виконання курсової роботи
  6. I. Загальна характеристика роботи 1 сторінка
  7. I. Загальна характеристика роботи 2 сторінка

Завдання № 1.

Партію товару, яка була куплена за 200 тис. Руб., Торгова фірма збирається на майбутніх торгах продати значно дорожче і отримати в результаті цього прибуток.

Однак існує ризик, що занадто висока продажна ціна сповільнить, або взагалі зупинить реалізацію даної партії товару, і фірма замість прибутку отримає одні збитки. На думку експертів фірми, ймовірність продажу товару за ціною вище 400 тис. Руб. взагалі дорівнює нулю.

У той же час зниження продажної ціни заради прискорення процесу реалізації також має мати розумні межі. Продаж даної партії товару за ціною нижче 200 тис. Руб. принесе торговій фірмі прямі збитки.

Збитки від довгого зберігання товарів на складі можуть скласти до 10% від ціни їх придбання.

Який рівень продажної ціни за дану партію товару на майбутніх торгах можна вважати в таких умовах оптимальним?

Завдання № 2.

Товариству з обмеженою відповідальністю «Сатурн» необхідно оцінити ризик того, що покупець не сплатить товар в строк при укладанні договору поставки продукції. Вихідні дані для аналізу зведені в таблицю, при цьому угоди з даними партнерами ТОВ «Сатурн» полягали в протягом 12 місяців.

Таблиця 2.1.

Термін оплати рахунку покупцем

 місяці
 Термін оплати дн.  фірма А
 фірма Б

Перед фірмою стоїть завдання: визначити середній термін оплати рахунку в аналізованому періоді кожним покупцем і ризик несплати рахунку.

Завдання № 3.

Визначте ймовірність банкрутства підприємства виходячи з даних річної звітності фірми.

Таблиця 3.1.

Дані для аналізу балансу підприємства

 показник  Абсолютна величина, тис. руб.
 на початок періоду  на кінець періоду
 Необоротні актівиОборотние актівиЗапасиДебіторская заборгованість більш годаДебіторская заборгованість менш годаКраткосрочние фінансові вложеніяДенежние средстваПрочіе оборотні актівиБаланс
 Капітал і резервиДолгосрочние обязательстваКраткосрочние обязательстваЗаемние средстваКредіторская задолженностьПрочіе Короткострокові зобов'язання
 баланс

Завдання № 4.

Визначте величину ризику банкрутства підприємства на основі аналізу його фінансового стану.

Таблиця 4.1.

 Показник, тис. Руб.  На початок року  На кінець року
 Необоротні актівиНематеріальние актівиОсновние средстваДолгосрочние фінансові вложеніяОборотние актівиЗапасиСирье і матеріалиЗатрати в незавершеному проізводствеГотовая продукціяТовари отгруженниеРасходи майбутніх періодовДругіе затратиДебіторская заборгованість більш годаДебіторская заборгованість менш годаКраткосрочние фінансові вложеніяДенежние средстваПрочіе оборотні актівиБалансКапітал і резервиДолгосрочние обязательстваКраткосрочние обязательстваЗаемние средстваКредіторская задолженностьПрочіе Короткострокові обязательстваБаланс    31000

Таблиця 4.2.

Дані звіту про фінансові результати підприємства

 Показник, тис. руб.  На початок року  На кінець року
 Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) Собівартість продукцііКоммерческіе расходиУправленческіе расходиПрібиль від реалізацііВнереалізаціонние доходиРезультат від іншої реалізацііПрібиль (збиток) звітного періоду    

Завдання № 5.

Спрогнозуйте ймовірність банкрутства підприємства на основі аналізу структури його балансу. Розрахуйте коефіцієнт відновлення (або втрати) його платоспроможності та зробіть відповідні висновки.

Таблиця 5.1.

 Показник, тис. руб.  На початок року  На кінець року  
 
 Необоротні актівиНематеріальние актівиОсновние средстваДолгосрочние фінансові вложеніяОборотние актівиЗапасиСирье і матеріалиЗатрати в незавершеному проізводствеГотовая продукція      
 Товари отгруженниеРасходи майбутніх періодовДругіе затратиДебіторская заборгованість більш годаДебіторская заборгованість менш годаКраткосрочние фінансові вложеніяДенежние средстваПрочіе оборотні актівиБаланс      
 Капітал і резервиДолгосрочние обязательстваКраткосрочние обязательстваЗаемние средстваКредіторская задолженностьПрочіе Короткострокові обязательстваБаланс    
           

Завдання № 6.

Визначте ймовірність банкрутства підприємства виходячи з даних річної звітності фірми.

Таблиця 6.1.

 Показник, тис. руб.  На початок року  На кінець року  
 
 Необоротні актівиНематеріальние актівиОсновние средстваДолгосрочние фінансові вкладення  12400  
 Оборотні актівиЗапасиСирье і матеріалиЗатрати в незавершеному проізводствеГотовая продукціяТовари отгруженниеРасходи майбутніх періодовДругіе затратиДебіторская заборгованість більш годаДебіторская заборгованість менш годаКраткосрочние фінансові вложеніяДенежние средстваПрочіе оборотні актівиБаланс      
 Капітал і резервиДолгосрочние обязательстваКраткосрочние обязательстваЗаемние средстваКредіторская задолженностьПрочіе Короткострокові обязательстваБаланс    
         

Таблиця 6.2.

Дані звіту про фінансові результати підприємства

 Показник, тис. руб.  На початок року  На кінець року
 Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) Собівартість продукції
 Комерційні расходиУправленческіе расходиПрібиль від реалізацііВнереалізаціонние доходиРезультат від іншої реалізацііПрібиль (збиток) звітного періоду

Завдання № 7.

Оцініть ймовірність банкрутства підприємства, використовуючи дані таблиці і агрегованого балансу.

Таблиця 7.1.

Дані звіту про фінансові результати підприємства

 показник  значення
 1. Виручка від реалізації, млн. Крб.2. Відсотки за кредитами і позиками, млн. Руб.3. Оподатковуваний прибуток, млн. Руб.4. Ринкова ціна акції, руб.: ОбикновеннойПрівілегірованной5. Число розміщених звичайних акцій, млн. Шт.6. Число привілейованих акцій, млн. Шт.  25,790,3

Таблиця 7.2.

Агрегований баланс підприємства, млн. Руб.

 актив  на конецгода  пасив  на конецгода
 I. Необоротні активи  IV. Капітал і резерви тому чісленераспределенная прибуток звітного годапрошлих років  
 II. Оборотні активи  V. Довгострокові зобов'язання
 III. збитки -  VI. Короткострокові зобов'язання
 Валюта балансу  Валюта балансу

Завдання № 8.

Виберіть найменш ризиковий варіант вкладення капіталу за критерієм математичного очікування.

 варіант  Результати діяльності (прибуток)
 1 (0,3)  2 (0,5)  3 (0,2)
А
В
С

Завдання № 9.

Підприємству належить вибрати кращий з чотирьох можливих інвестиційних проектів: ІП1, ІП2, ІП3 і ІП4. Для свого здійснення згадані проекти вимагають вкладення коштів в розмірах 300, 480, 560 і 750 млн. Рублів і можуть дати прибуток у розмірі 100, 250 і 320 і 400 млн. Рублів.

Ризик втрати коштів за цими проектами характеризується можливостями на рівні 12, 15, 25 і 20%, а можлива сума збитку становить відповідно 160, 200, 280 і 350 млн. Рублів.

На основі математичного методу аналізу підприємницького ризику та розрахунку трьох необхідних критеріїв, визначте який проект краще і чому?

Завдання № 10.

Виберіть найменш ризиковий варіант вкладення капіталу.

Дані для розрахунку. При вкладенні капіталу в захід А з 200 випадків прибуток 25 тис. Руб. була отримана в 20 випадках, 30 тис. руб. була отримана в 80 випадках, прибуток 40 тис. руб. була отримана в 100 випадках. При вкладенні капіталу в захід Б з 240 випадків прибуток 30 тис. Руб. була отримана в 144 випадках, прибуток 35 тис. руб. була отримана в 72 випадках, прибуток 45 тис. руб. була отримана в 24 випадках.

Завдання № 11.

Розрахувати показники середньозваженої норми доходу і показники ризику по кожному з трьох варіантів, вибираючи найкращий з них.

 Состояніеекономікі  імовірність  Варіанти норми доходу,%
 глибокий спад  0,1  7,7
 невеликий спад  0,15  4,1  7,9
 середній спад  0,4  7,9
 невеликий підйом  0,1
 потужний підйом  0,25  5,5  10,5

Завдання №12.

Визначити комплексну величину ризику інвестування коштів кожного з 3-х окремих регіонів і вибрати більш прийнятний з них, оцінюючи такі дані (в млрд. Руб.):

 Найменування  варіант  2 варіант  3 варіант
1 2 3 4
 Розмір коштів, що інвестуються в будівництво трубопроводу
 Імовірність аварій внаслідок помилок проектування  0,02  0,01  0,01
 Імовірність настання стихійних лих  0,1  0,2  0,15
 Імовірність недостатньої кваліфікації обслуговуючого персоналу  0,05  0,05  0,1
 Передбачувана ступінь шкоди в результаті стихійних лих,% від вартості будівництва
 Передбачувана ступінь шкоди в результаті недостатньої кваліфікації обслуговуючого персоналу,% від вартості будівництва
 Передбачувана ступінь шкоди внаслідок помилок проектування,% від вартості будівництва

Завдання №13.

Визначити відносну величину ризику кожного з чотирьох можливих варіантів зберігання продукції, і на цій основі вибрати більш прийнятний з них, виходячи з нижченаведених даних (дані в мільйонах карбованців):

 Найменування  1 варіант  2 варіант  3 варіант  4 варіант
1 2 3 4 5
 Імовірність можливих розкрадань, нестач продукції  0,05  0,05  0,1  0,1
 Ймовірності псування продукції внаслідок настання стихійних лих  0,1  0,1  0,05  0,05
 Можлива неодержаний прибуток внаслідок першого ризикової події  2,5  3,0  1,0  2,5
 Можлива неодержаний прибуток внаслідок другого ризикової події  7,5  9,0  3,0  7,5
 Передбачувана сума всього прибутку, яку фірма прогнозувала отримати в цьому періоді  100,0  115,0  90,0  105,0

 Методичні рекомендації щодо виконання наукових студентських робіт. | тестові завдання

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ | ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ | Вимоги до результатів освоєння дисципліни. | Тема 6. Організація ризик-менеджменту. | Практичні заняття і семінари | Тема 3. Методологія ризик-менеджменту. | Тема 5. Ризик банкрутства як основний прояв фінансових ризиків. | Орієнтовна тематика наукових доповідей як однієї з форм самостійної роботи студентів. | Перелік контрольних питань до іспиту | Самостійна робота. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати