Головна

Основні визначення і завдання автоматизації виробництва

  1. A) немає, тому що гроші є наслідком і приналежністю будь-якого товарного виробництва;
  2. B) товарне господарство з сучасними технічними засобами виробництва.
  3. D) основні ознаки права.
  4. Http://detec.itgo.com/po.htm Сайт детективної літератури: Едгар По як родоначальник детектива (до проблеми жанрового визначення).
  5. I СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПО ПРОФІЛЬНИМ РОЗДІЛІВ
  6. I. Аналіз виробництва і реалізації продукції
  7. I. Внесення відомостей в форму ДМВ-1 при використанні методу визначення митної вартості за ціною угоди із ввезених товарів

механізацією виробничого процесу (ПП) називають застосування енергії неживої природи в ПП або його складових частинах, повністю керованих людьми, і здійснюване з метою скорочення трудових витрат, поліпшення умов виробництва.

автоматизацією ПП називають застосування енергії неживої природи в ПП або його складових частинах для їх виконання і управління ними без безпосередньої участі людей. Розрізняють 3 рівня автоматизації:

1) часткова автоматизація обмежується автоматизацією окремих операцій технологічного процесу (ТП), наприклад, з використанням верстатів з ЧПУ.

2) комплексна автоматизація - це автоматизація ПП з використанням автоматичних систем машин: автоматичних ліній (АЛ), гнучких виробничих систем (ГВС).

3) повна автоматизація - вищий ступінь автоматизації, при якій всі функції контролю і управління виробництвом виконуються автоматами.

Ступінь автоматизації визначається необхідною часткою участі оператора в управлінні цим процесом. Чим менше цей час, тим вище ступінь автоматизації.

автомат - Самостійно діючий пристрій або сукупність пристроїв, що виконують за заданою програмою без безпосередньої участі людини процеси отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів і інформації.

Послідовність виконуваних автоматом запрограмованих дій називають робочим циклом. Якщо для відновлення робочого циклу потрібне втручання людини, то такий пристрій називається полуавтоматом.

Процес, обладнання або виробництво не потребують присутності людини протягом певного проміжку часу для виконання ряду повторюваних робочих циклів, називають автоматичним. Якщо частина процесу виконується автоматично, а інша частина вимагає присутності оператора, то такий процес називається автоматизованим.

під безлюдним режимом роботи розуміють такий ступінь автоматизації, при якій верстат, виробнича дільниця, цех або весь завод можуть працювати автоматично протягом однієї виробничої зміни (8ч) під час відсутності людини.

Переваги автоматичних виробничих систем:

1) високу швидкодію;

2) стабільно високу якість продукції;

3) можливість роботи в важких, шкідливих і небезпечних для людини умовах

4) економічне використання матеріалів і енергії.

Підвищення продуктивності праці при автоматизації досягається:

1) більш повним використанням календарного часу: автомат 365 х 24 = 8740 годин; людина 2550 годин, тобто 30%.

2) підвищення швидкості протікання процесів;

3) внаслідок вивільнення обслуговуючого персоналу.

Автоматичне виробництво потребує більш кваліфікованому, технічно грамотному обслуговуванні.

 І ВИРОБНИЦТВ | Основні характеристики виробничого процесу
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати