На головну

Логічні основи ЕОМ

  1. I. Основи молекулярно-кінетичної теорії
  2. II. Вікові психологічні особливості дітей 3-4 років
  3. II. Основи наукових досліджень
  4. III. Методологічні основи історії
  5. III. Основи наукових знань
  6. IV. Гідрогеологічні розрахунки при будівельному водопониженні.
  7. IV. Методичні засади викладання предмета

Для опису того, як функціонують апаратні засоби комп'ютера дуже зручний математичний апарат алгебри логіки, оскільки основною системою числення в комп'ютері є двійкова, в якій використовуються цифри «1» і «0».

Одні і ті ж пристрої комп'ютера можуть застосовуватися для обробки і зберігання як числової інформації, представленої в двійковій системі числення, так і логічних змінних.

На етапі конструювання апаратних засобів алгебра логіки дозволяє значно спростити логічні функції, що описують функціонування схем комп'ютера, і, отже, зменшити число елементарних логічних елементів, з десятків тисяч яких складаються основні вузли комп'ютера.

У логічній схемі комп'ютера виділяють логічні елементи. логічний елементкомп'ютера - це частина електронної логічної схеми, яка реалізує елементарну логічну формулу.

Логічними елементами комп'ютерів є електронні схеми «І», «АБО», «НЕ», «І-НЕ», «АБО-НЕ». За допомогою цих схем можна реалізувати будь-яку логічну формулу, яка описує роботу пристроїв комп'ютера.

Кожен логічний елемент має своє умовне позначення, яке виражає його логічну формулу, але не вказує на те, яка саме електронна схема в ньому реалізована. Це спрощує запис і розуміння складних логічних схем.

Схема «І» реалізує кон'юнкцію двох або більше логічних значень. Умовне позначення структурної схеми «І» представлена ??на рис. 2.1.2.

Мал. 2.1.2. Схема «І»

На виході схеми «І» значення «1» буде тоді і тільки тоді, коли на всіх входах будуть «1». Коли хоча б на одному вході буде «0», на виході також буде «0».

Операція кон'юнкції на функціональних схемах позначається знаком «&» (читається як «амперсенд»), що є скороченим записом англійського слова and.

Схема «АБО» реалізує диз'юнкцію двох логічних значень. Умовне позначення схеми «АБО» представлено на рис. 2.1.3.

Мал. 2.1.3. Схема «АБО»

На виході схеми «АБО» значення «0» буде тоді і тільки тоді, коли на всіх входах будуть «0». Коли хоча б на одному вході буде «1», на виході також буде «1».

Операція диз'юнкції на функціональних схемах позначається знаком «1».

Схема «НЕ» (Інвертор) реалізує операцію заперечення. Умовне позначення схеми НЕ представлено на рис. 2.1.4.

Мал. 2.1.4. Схема «НЕ»

Якщо на вході схеми - «0», то на виході буде «1». Коли на вході - «1», на виході буде «0».

Схема «І-НЕ» складається з елемента «І» і інвертора і здійснює заперечення результату схеми «І». Умовне позначення схеми «І-НЕ» представлено на малюнку 2.1.5.

Мал. 2.1.5. Схема «І-НЕ»

На виході схеми «І-НЕ» значення «0» буде тоді і тільки тоді, коли на всіх входах будуть «1».

Схема «АБО-НЕ» складається з елемента «АБО» і інвертора і здійснює заперечення результату схеми «АБО». Умовне позначення схеми «АБО-НЕ» представлено на рис. 2.1.6.

Мал. 2.1.6. Схема «АБО-НЕ»

На виході схеми «АБО-НЕ» значення «1» буде тоді і тільки тоді, коли на всіх входах будуть «0».

Питання для самоконтролю

1. Що вивчає дисципліна інформатика?

2. Дайте визначення поняттю «інформація».

3. Форми подання інформації.

4. Перерахуйте властивості інформації.

5. Яка мінімальна одиниця виміру інформації?

6. Яка основна одиниця виміру інформації?

7. Як задаються похідні одиниці вимірювання інформації?

8. Дайте визначення поняттю «кількість інформації».

9. Як пов'язані між собою поняття «ентропія» і «інформація»?

10. Що вимірює синтаксична міра інформації?

11. Що вимірює семантична міра інформації?

12. Що вимірює прагматична міра інформації?

13. Дайте визначення поняттю «система числення».

14. Чим відрізняється позиційна система числення від непозиционной?

15. Наведіть приклади позиційної і непозиционной систем числення.

16. У якій системі числення при поданні числа використовуються літери латинського алфавіту?

17. Як представляються дані в комп'ютері?

18. Для чого використовується кодова таблиця?

19. Як кодуються символи в пам'яті комп'ютера?

20. Що собою являє таблиця ASCII кодів?

21. Як визначити числовий код символу?

22. Подання цілих позитивних і негативних чисел в прямому, зворотному і додатковому кодах.

23. Правила додавання і віднімання раціональних чисел в зворотному коді.

24. Правила додавання і віднімання раціональних чисел в додатковому коді.

25. Що вивчає алгебра логіки?

26. Що розуміється під висловом?

27. Перерахуйте основні логічні операції?

28. Для кожної логічної операції назвіть відповідні логічні зв'язки.

29. Для чого використовується таблиця істинності?

30. Для висловлювань А = «На вулиці світить сонце» і В = «Йде дощ» застосуєте операцію кон'юнкції. Яке нове висловлювання вийшло?

31. Для висловлювань А = «У мене в заліковці стоять одні п'ятірки» і В = «Я сумлінно виконую завдання» застосуєте операцію еквіваленціі. Яке нове висловлювання вийшло?

32. Як зображується логічна схема «І-НЕ»?

33. Як зображується логічна схема «АБО»?

34. Як зображується логічна схема «НЕ»?

35. Через які логічні операції можна реалізувати імплікації?

36. Через які логічні операції можна реалізувати еквіваленцію?

 Реалізація еквіваленціі через інверсію, диз'юнкцію і кон'юнкцію | площина
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати