На головну

Фірма в умовах недосконалої конкуренції

  1. A) це грошовий капітал, наданий у позику на умовах повернення, за плату у вигляді відсотків;
  2. N При розробці ТП необхідно враховувати принцип суміщення технічних, економічних і організаційних завдань, що вирішуються в даних виробничих умовах.
  3. Quot; Прогнозування якості ремісії при відновлювальної терапії хворих на шизофренію в умовах стаціонару "- Л., 1986.
  4. VIII. Додаткові вимоги до розробки родовищ, що залягають в складних гірничо-геологічних та інших природних умовах
  5. А) Монополістичній конкуренції.
  6. А) Поведінка фірми в умовах досконалої конкуренції
  7. Адаптивність в умовах змін.

I. Дати визначення поняттям:

Недосконала конкуренція - це

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Монополія - ??це

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Олігополія - ??це

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Монополістична конкуренція - це

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Монопсонія - це

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Олігопсонія - це

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Поліпсонія - це

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

II. Питання для роздумів:

1. Чи є монополія «злом» або «благом» для суспільства? Хто виграє і хто програє в результаті встановлення монополії?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Чому монополіст не може призначити будь-яку ціну і зробити будь-яку кількість товарів, яке захоче?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Які суспільні витрати недосконалої конкуренції яким чином їх можна зменшити?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III. Вирішіть задачу

1. В галузі діють три фірми однакового розміру. Граничні витрати кожної фірми однакові, постійні і рівні 298 руб.

Попит на продукцію галузі представлений наступними даними: Ціна, руб. за од. 1500 1200 900 600 300

Обсяг попиту, тис. Шт.300 600 900 1200 1500

Якщо фірми об'єднуються в картель і ділять ринок порівну, якою буде рівноважна ціна і скільки продукції зробить кожна фірма?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.4. Дайте відповіді на тест

1. Прикладом монопсонії, обмеженою олігополією, є

А) ринок наркотиків

Б) бізнес Чичикова з «Мертвих душ» М. В. Гоголя

В) работоргівля Х1Хв.

Г) бізнес Мефістофеля в поемі Гете «Фауст»

2. Монополістична конкуренція виникає на ринках тих товарів, де еластичність попиту

А) як правило, низька

Б) дорівнює 1

В) як правило, висока

Г) може бути якою завгодно

3. Прикладом монопсонії, обмеженою олігополією, є

А) ринок наркотиків

Б) Бізнес Чичикова з «Мертвих душ» М. В. Гоголя

В) работоргівля Х1Хв.

Г) бізнес Мефістофеля в поемі Гете «Фауст»

4. Ринкова структура, при якій домінує невелика кількість продавців, це - _________________________________________

5. Розставте ринкові структури по наростанню труднощі входження на ринок:

чиста монополія

недосконала конкуренціяКонкуренція і її види. | досконала конкуренція

Державна освітня установа | Студента _____ курсу | Введення в економічну теорію | IV. тестові завдання | Потреби і ресурси | Ринкова економіка і альтернативні економічні системи | IV. тестові завдання | Попит - це | ФІРМА як суб'єкт РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ | Економічні кросворди 1. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати