На головну

Конкуренція і її види.

  1. Агентські послуги і їх види.
  2. Акцентуації і психопатії. Основні види.
  3. Аномалії облітерації жовткового протоки і урахуса. Види. Клініка, діагностика, ускладнення. Терміни та принципи хірургічного лікування.
  4. Бухгалтерська (фінансова) звітність, її значення і види. Склад бухгалтерської звітності. Порядок і терміни складання та подання фінансової звітності
  5. Питання 4. Досконала конкуренція
  6. Питання № 1. Економічна сутність, суб'єкти та об'єкти інвестицій, їх значення та види.
  7. Сприйняття: властивості і види.

I. Дайте визначення поняттям

Конкуренція - це

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Досконала конкуренція - це

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Монополістична конкуренція - це

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Недобросовісна конкуренція - це

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Монополія - ??це

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Олігополія - ??це

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

II. Питання для роздумів:

1. Якби на ринку не було конкуренції, то ...

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. На ринках яких товарів переважає монополістична конкуренція? Чому?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Чи можна стверджувати, високі витрати на рекламу гальмують розвиток виробництва?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III. Вирішіть задачу.

5.4 Для закріплення своїх знань, дайте відповідь на тест:

1. Що з нижче перерахованого не є умовою досконалої конкуренції

А) свобода входу на ринок

Б) свобода виходу з ринку

В) диверсифікація виробництва

Г) велике число продавців і покупців

2. Що з перерахованого не є ознакою тільки досконалої конкуренції

А) фірма не має ринкову владу

Б) фірма максимізує прибуток

В) фірма отримує економічний прибуток в довгостроковій перспективі

Г) лінія попиту являє собою лінію середньої виручки фірми

3. В умовах досконалої конкуренції ціна визначається перетином попиту і пропозиції

А) завжди

Б) ніколи

В) в короткостроковому періоді

Г) довгостроковому періоді

4. В умовах досконалої конкуренції ціна дорівнює мінімальним середнім витратам

А) в короткостроковому періоді

Б) в довгостроковому періоді

В) завжди

Г) ніколи

5. Прикладом природної монополії є

А) картель «Сім сестер»;

Б) журнал «Питання економіки»;

В) організація ОПЕК;

Г) космодром Байконур.

6. Ситуація, що наближає до досконалої конкуренції характерна для:

А) ринку зерна;

Б) ринку легкових автомобілів;

В) ринку послуг викладачів;

Г) ринку олівців.

7. До недоліків ринку досконалої конкуренції відноситься:

А) низький обсяг виробництва;

Б) високий рівень витрат на рекламу;

В) нестабільність цін;

Г) низький рівень витрат на НДДКР.

5.5. Контрольні питання:

А) Чим визначається структура ринку?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Б) Назвіть критерії для оцінки ринкової структури ринку:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В) Які ринкові структури в найбільшою мірою притаманні сучасній розвиненій економіці?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Г) Які умови виникнення досконалої конкуренції?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ФІРМА як суб'єкт РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ | Фірма в умовах недосконалої конкуренції

Державна освітня установа | Студента _____ курсу | Введення в економічну теорію | IV. тестові завдання | Потреби і ресурси | Ринкова економіка і альтернативні економічні системи | IV. тестові завдання | Попит - це | досконала конкуренція | Економічні кросворди 1. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати