Головна

Попит - це

  1. Мережа під Win9x - найпоширеніше і само собою напрошується рішення. До того ж надзвичайно просте.
  2. N Пайка хвилею припою є найпоширенішим методом групової пайки. Вона полягає в тому, що плата прямолінійно переміщається через гребінь хвилі припою.
  3. А) Еластичність попиту за ціною.
  4. А. Вивчення попиту
  5. Аналіз прогнозного та фактичного попиту на ринку за періодами і оцінка причин відхилення фактичного попиту від прогнозованого.
  6. Аналіз ринку - міжнародна складова і вітчизняна складова в сфері попиту та пропозиції.
  7. Аналогічна вимога поширюється і на перехід з режиму одиночних ходів на режим послідовних ходів.

а) потреби населення в даному благо;

б) потреби, підкріплені платоспроможністю покупців;

в) бажання людей мати ті чи інші благами;

г) дохід, пов'язаний із заощадженнями.

8. Ринок сигналізує про збільшення попиту на товари шляхом:

а) падіння попиту;

б) зростання цін;

в) збільшення заощаджень;

г) стиснення кредиту.

9. Закон пропозиції при зростанні цін і інших рівних умовах проявляється:

а) в зміну пропозиції;

б) в зростанні величини пропозиції;

в) в скороченні обсягу пропозиції;

г) в зростанні попиту.

10. Закони попиту і пропозиції діють на:

а) товарному ринку;

б) ринку ресурсів;

в) валютному ринку;

г) будь-якому ринку.

11. Збільшення пропозиції товарів і послуг призведе:

а) до осту цін;

б) до зниження цін;

в) до зростання попиту на них;

г) до скорочення їх виробництва.

12. Еластичність пропозиції залежить від:

а) сезонних коливань попиту на товари;

б) змін доходу споживачів;

в) зміни ціни на ринку;

г) проміжку часу, протягом якого виробник пристосовує пропозицію до нової ціни.

13. Якщо пропозиція скоротилася на 10% у відповідь на 5% - ве зниження ціни, то можна стверджувати, що пропозиція на даному ринку характеризується:

а) високою еластичністю;

б) нееластичністю;

в) абсолютної нееластичністю;

г) одиничною еластичністю.

14. Визначте, на які товари попит є еластичним, на які - нееластичним, на підставі еластичності за ціною:

а) хліба - 0,2

б) вина - 1,3

в) шоколаду - 0,8

V. Контрольні питання

1. Що означає зміна в попиті і які чинники на нього впливають?

___

2. У чому відмінність між зміною в попиті і зміні величини попиту і як це зображується на графіку?

___

3. Чи можуть продукти харчування ставитися до категорії престижних товарів? Якщо «так», то які?

___

4. Які товари є по відношенню до велосипеда доповнюють, а які замінюють;

___

5. Чому в усьому світі при багатьох булочних існують власні пекарні?

___

6. Які фактори, що викликають зсув кривої пропозиції?

___

7. Чи може крива пропозиції бути горизонтальної?

___

8. Чому фірми в усьому світі постійно шукають ринки товарів, які є новинками і викликають великий інтерес покупців?

___

9. Чому незмінність цін в командній економіці СРСР не сприяла зростанню пропозиції дефіцитних товарів?

___

10. До якої величиною ближче коефіцієнт еластичності попиту на сіль: до нуля або до двох?

___IV. тестові завдання | ФІРМА як суб'єкт РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Державна освітня установа | Студента ___ курсу | Введення в економічну теорію | IV. тестові завдання | Потреби і ресурси | Ринкова економіка і альтернативні економічні системи | Конкуренція і її види. | Фірма в умовах недосконалої конкуренції | досконала конкуренція | Економічні кросворди 1. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати