На головну

Ринкова економіка і альтернативні економічні системи

  1. AD - AS »?лгісіндегі економікали? ?су ?алай ?орінеді?
  2. CRM-системи. Визначення, призначення та особливості.
  3. D) формування системи соціологічної освіти
  4. ERP -, MRP - системи. Визначення, призначення та особливості
  5. I етап реформи банківської сістемиотносітся до 1988-1990 рр. (Підготовчий).
  6. II Мікроекономіка
  7. II.I. Економіка.

I. Дайте визначення поняттям:

1. Економічна система - це

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Цивілізація - це

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Традиційна система - це

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Командно - адміністративна система - це

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Ринкова система - це

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Змішана економічна система - це

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Ринок - це

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Конкуренція - це

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Натуральне господарство - це

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Централізоване планування - це

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Принцип «невидимої руки» - це

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Перехідна економіка - це

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

II. Питання для роздумів.

1. Назвіть головні риси традиційної цивілізації. Чи відомі вам випадки з історії Росії чи інших країн, коли руйнування традиційної економічної системи супроводжувалося обуренням і навіть бунтами тих, хто був зацікавлений в її збереженні?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Чому без права приватної власності виробники товарів не можуть вільно вирішувати питання: Що робити? і Як виробляти? Ринкову економіку називають «Світом компромісів». Чому?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Чому централізоване директивне планування і приватна власність на фактори виробництва несумісні?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. До якої економічної системи можна віднести Росію під час Івана Грозного?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Квитки на рейси французької державної авіакомпанії
 «Ер Франс», що користується величезною підтримкою з боку держави, істотно дорожче, ніж на аналогічні рейси приватних британських авіакомпаній. З чим це може бути пов'язано?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. За часів командної системи в СРСР була широко поширена практика «приписок», коли звітні результати роботи підприємств штучно завищували. Що могло бути економічною причиною такої масової нечесності керівників підприємств і колгоспів?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III. тестові завдання

1. Для того, щоб визначити до якого типу належить економічна система, слід з'ясувати:

а) яким чином вибирається уряд в цій країні;

б) яким чином вирішуються питання, пов'язані з виробництвом і розподілом товарів та послуг;

в) вплив тих чи інших політичних партій країни;

г) використовуються в промисловості цієї країни передові технології.

2. До умов виникнення ринку відносяться:

а) суспільний поділ праці;

б) поява грошей;

в) економічна відособленість товаровиробників заснована на приватній власності;

г) виникнення централізованих держав;

д) зародження обміну.

3. Основна ознака, який відрізняє різні економічні системи:

а) цілі економічного розвитку;

б) державний тип власності;

в) рівень ефективності виробництва;

г) рівень добробуту нації.

4. Основним змістом поняття «власність» для економіста є:

а) користування і розпорядження благами;

б) володіння і управління благами;

в) отримання доходу;

г) присвоєння благ.

5. Негативною рисою приватної власності є:

а) майнова диференціація власників;

б) стимулювання підприємництва;

в) можливість жити на трудові доходи;

г) розвиток конкуренції.

6. Основні цілі приватизації в Росії:

а) зміцнення системи централізованого планування;

б) формування шару приватних власників - підприємців;

в) створення конкурентного середовища і демонополізація економіки;

г) перехід на галузевий принцип управління економікою.

7. Проблеми: що, як і для кого виробляти? - Можуть мати відношення:

а) тільки до адміністративно - командної системи;

б) тільки до ринкової системи;

в) тільки до відсталою економіці;

г) до будь-якої економічної системи.

8. З найбільшою вірогідністю можна стверджувати, що сьогодні в російській економіці:

а) уряд грає незначну роль;

б) в більшості випадків існує повна свобода конкуренції і підприємництва;

в) переважають риси традиційної та командної економіки;

г) є риси змішаної економіки.

9. Що з нижче перерахованого може розглядатися як ринкова діяльність:

а) рекламні оголошення в газеті;

б) приготування їжі в домашніх умовах;

в) надання державою допомоги по безробіттю;

г) закупівлі державою військової техніки;

д) вирощування овочів на присадибній ділянці для власного споживання;

е) «блошиний ринок»;

ж) вирощування полуниці на присадибній ділянці для продажу.

10. Який з перерахованих пунктів, на ваш погляд, характеризує інституційні причини існування «тіньової економіки» в будь-якій господарській системі сучасного світу:

а) витрати дотримання існуючих законів при веденні господарської діяльності нижче, ніж вигоди від досягнення своїх цілей;

б) витрати дотримання існуючих законів приведення господарської діяльності перевищує вигоди від досягнення своїх цілей;

в) держава не здатна забезпечити захист і вигоди від легальної діяльності;

г) людські пороки незнищенні.

11. Термін «змішана економіка» означає, що в економіці:

а) представлені найрізноманітніші галузі;

б) взаємодіють інтереси різних господарюючих суб'єктів;

в) є елементи як ринкової, так і командної економіки;

г) має змішаний капітал.

IV. Завдання / вправи

1. Уявіть, що ви присутні на диспуті між прихильником ринкової і прихильником централізовано - керованої економіки.

Перший з названих учасників стверджує: «Ринок - завжди і всюди найбільш ефективна форма господарства». Другий же заперечує: «Централізована система господарства ефективніше ринкової, тому що усуває хаос і невизначеність ринку».

Хто правий у цій суперечці, не ваш погляд з точки зору теорії транссакціонних витрат?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Наведемо цитату з Великого завіту (Второзаконня, гл. V): «... Не кради ... Не бажай жони ближнього свого, і не бажай дому ближнього твого, ні поля його, ні раба його, ані невільниці його, ані вола його, ні осла його, ні всякої худоби його, ні всього того, що є у ближнього твого ».

Що викладено в цих біблійних заповідях? Встановлення державою і викладені в письмовому вигляді склепіння державних законів?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V. Контрольні питання

1. Який взаємозв'язок понять «економічна система» і «цивілізація»?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Які елементи традиційної економічної системи існували в Росії ще на початку ХХ ст.?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Які основні риси традиційної економіки?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Які визначальні риси ринкової економіки?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Чому ринкову економіку називають «світом компромісів»?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Які головні риси соціалістичної системи?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. У чому полягають специфічні риси чистого капіталізму, змішаної та перехідної економіки?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Чому централізоване директивне планування і приватна власність на фактори виробництва несумісні?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. У чому полягають переваги та недоліки ринкової економіки?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Який тип власності є переважаючим в змішаній системі? Чому?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Ринок: попит, пропозиція і ціна рівноваги

I. Дайте визначення поняттям:

1. Попит - це

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Величина попиту -

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Крива попиту -

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Закон попиту -

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Ринковий попит -

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Ефект доходу -

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Ефект заміщення -

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Взаємозамінні товари -

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Взаємодоповнюючі товари -

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Товар Гіффена -

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Пропозиція -

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Крива пропозиції -

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Закон пропозиції -

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. Принцип спадної граничної корисності -

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15. Ринкова рівновага -

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16. Еластичність -

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

II. Питання для роздумів.

1. Що включає в себе ринковий механізм? Які умови роботи ринкового механізму?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Для задоволення своїх потреб домогосподарства купують товари. З усього запропонованого на ринку асортименту споживач приймає рішення на користь певної комбінації з цих товарів. Структура попиту кожного домашнього господарства досить індивідуальна і може сильно відрізнятися від інших домашніх господарств. Покажіть відмінності в структурі попиту двох домашніх господарств:

а) холостяка у віці 25 років, що цікавиться спортом і має дохід в 2000долларов в місяць;

б) батька сімейства в віці 40 років, що має двох дітей, певні політичні симпатії і місячний доход в 2000 доларів.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Як еластичність пропозиції за ціною залежить від фактора часу? Наведіть приклади.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Чи вірно дане твердження «Якщо попит на товар падає, нова рівноважна ціна будить завжди рости при інших рівних умовах»?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. В 1992 р в Москві за рік в найбільшою мірою подорожчав найдешевший спочатку продукт - риба (в 27,4 рази). На друге місце вийшов цукор (зростання цін в 19 разів) і на третє місце - молоко (зростання цін в 9,3 рази). Ціни ж на найдорожчий спочатку продукт - м'ясо підвищилися в найменшій мірі, лише в 3,1 рази. Чому так сталося?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Чому у виробництві модного одягу переважають сьогодні в світі невеликі, але високомеханізовані підприємства?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III. Завдання / вправи.

1. Завдання.

На споживчому ринку деякого товару можна виділити 2 групи споживачів. Індивідуальний попит першої групи споживачів. Індивідуальний попит першої групи споживачів (250 осіб) заданий рівнянням:

Qd = 10-2P;

другої групи (400 осіб) - рівнянням:

Qd2 = 5-4P

Визначте ринковий попит

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Завдання.

Раніше в нашій країні джинси вважалися молодіжним одягом - їх носили в основному юнаки і дівчата. Сьогодні джинси часто можна побачити не тільки на людях зрілого віку, але і на пенсіонерів. Відобразити це явище графічно - за допомогою кривої попиту і поясніть.

 
 


Р

(Ціна)


Q (кількість)

3. В ході опитування покупців були з'ясовані максимальні ціни, по якій люди готові купувати новий товар. Відповіді зведені в таблицю.

 Ціна, у. Е.
 Число і відповідей

Побудуйте криву ринкового попиту. Виконуватися чи для даного ринку закон попиту?

 
 


завдання

Використовуючи дані таблиці, дайте відповідь, що буде мати місце: надлишковий попит чи надлишкова пропозиція, коли: а) ціна дорівнює 12 руб., Б) ціна дорівнює 20 руб.?

 Ціна, руб.  Обсяг спросаМлн. шт. на рік  Обсяг пропозиції, млн. Шт. на рік
 
 


5. Завдання

Ціна змінилася на 3%, еластичність попиту дорівнює 1,2. Що показує коефіцієнт еластичності? Визначте процентну зміну попиту.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

завдання

Якщо ціна підвищилася на 10%, а число запропонованих до продажу товарів - на 15%, то чому дорівнює показник еластичності пропозиції?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Потреби і ресурси | IV. тестові завдання

Державна освітня установа | Студента _____ курсу | Введення в економічну теорію | IV. тестові завдання | Попит - це | ФІРМА як суб'єкт РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ | Конкуренція і її види. | Фірма в умовах недосконалої конкуренції | досконала конкуренція | Економічні кросворди 1. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати