Головна

Контрольний термінологічний опитування (усний або письмовий)

  1. C. Питання про класифікацію.
  2. I. ПИТАННЯ, виникають у сучасному світі
  3. I. ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ
  4. I. ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ
  5. II. Приблизний перелік питань для співбесіди
  6. IV. Методи опитування в соціологічному дослідженні.
  7. IV. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ

Рух, атрибут, детермінізм, діалектика, індетермінізм, модус, розвиток, самоорганізація, синергетика.

Семінар 3. «Природа мислення. Мова і мислення»

· Підготовка повідомлень на семінарі з наступних питань:

· Контрольний термінологічний опитування (усний або письмовий):

Знак, мислення, поняття, прагматика, розум, міркування, розум, семантика, синтаксис, судження, мова.

Внеаудиторная самостійна робота по розділу «Філософська онтологія»Розділ 2. Історичні типи філософії. Філософські традиції та сучасні дискусії. | Розділ 4. Епістемологія (теорія пізнання)

Кваліфікація (ступінь) випускника | Загальна трудомісткість дисципліни становить 3 залікових одиниць (108 годин) | освітні технології | Самостійна робота студентів | Компетентнісно-орієнтовані оціночні засоби | Розділ 5. Філософія і методологія науки | Розділ 6. Соціальна філософія та філософія історії | Розділ 7. Філософська антропологія | Розділ 2. Історичні типи філософії. Філософські традиції і сучасність. | Розділ 3. Філософська онтологія |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати