На головну

Бирск 2010

  1. Східно-Сибірський економічний район
  2. Давня сибірська платформа
  3. Західно-Сибірська епіпалеозойской плита
  4. Західно-Сибірський економічний район
  5. Імунопрофілактика сибірської виразки
  6. Коротка характеристика Сибірського федерального округу.

УДК 811.111'24 Друкується за рішенням

ББК 81. 432.1- 9 редакційно-видавничої ради

П-69 Бірської державної

соціально-педагогічної академії

Рецензенти: Ю. В. Горшунов проф., Док. філол. наук,

кафедра англійської філології (БірГСПА)

Кафедра англійської мови

та методики її викладання (БірГСПА)

Автор-упорядник:

Рахманова І. Ю. - канд. філол. наук, доцент кафедри англійської філології БірГСПА

П-69Рахманова І. Ю. Практикум з теоретичної фонетики для студентів III курсу. - Бирск: Бирск. держ. соц.- пед. акад., 2010. - 94 с.

В даному навчально-методичному посібнику представлені матеріали, які допоможуть студентам III курсу подолати труднощі, що виникають при вивченні курсу «Теоретична фонетика». Посібник містить список літератури для підготовки до семінарських занять з курсу, плани семінарських занять, плани занять КСР (контроль самостійної роботи), література для СРС (самостійна робота студентів), тренувальні тести, забезпечені ключами.

© Рахманова І. Ю. 2010

© Бірськ державна

соціально-педагогічна

академія 2010

ЗМІСТ

Предисловие................................................................................4

1. Методичні рекомендації студентам ........................................ 5

2. Список літератури .............................................. ..................... 7

3. Тематичний план лекцій курсу «Теоретична фонетика» .............. 9

4. Тематичний план семінарських занять ....................................... 11

5. Плани занять КСР ............................................. ...................... 22

6. Самостійна робота студентів (СРС) ..................................... 23

Питання до іспиту «Теоретична фонетика» ............................ 26

Критерії оцінки знань студентів на іспиті ............................ 27

Теми курсових робіт ............................................... .............. 28

Теми випускних кваліфікаційних робіт ................................. 28

11. Інноваційне забезпечення дисципліни .................................. 29

12. Тестові завдання .............................................. .................... 30

13. Ключі до тестових завдань ............................................ ........ 87

ПЕРЕДМОВА

Дане навчально-методичний посібник призначений для студентів III курсу факультетів іноземних мов, а також може бути використано викладачами, які ведуть курси теоретичної та практичної фонетики англійської мови, аспірантами-філологами.

Посібник складається з 13 розділів. Матеріал посібника допомагає студентам при підготовці до семінарських занять, орієнтує в галузі літератури за даним курсом, допомагає краще засвоїти теоретичний матеріал курсу і організувати свою самостійну роботу.

Тренувальні тестові завдання допомагають студентам краще підготуватися до підсумкових контрольних робіт. Ключі до завдань дозволяють студентам самостійно проконтролювати свої знання з курсу «Теоретична фонетика».

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ | Методичні рекомендації СТУДЕНТАМ

Phonetics as a Branch of Linguistics | Problems of Phonostylistics | Seminar 6 | САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ | The need to teach the comprehension of spoken English. pp. 1-11 | ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ | Problems of Phonostylistics | Phoneme | The System of English Consonant and Vowel Phonemes | Syllabic and Accentual Structure of English Words |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати