На головну

II модуль

  1. N Сучасне обладнання для очищення має блочно-модульну конструкцію з програмним управлінням.
  2. Архітектура сучасних комп'ютерів. Основні пристрої комп'ютера, їх функції та взаємозв'язок. Магістрально-модульний принцип побудови комп'ютера,
  3. ПИТАННЯ N 10. Магістрально-модульний принцип архітектури сучасних персональних
  4. Глава 14. МОДУЛЬНЕ НАВЧАННЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ І ФОРМА ОСВІТИ ДОРОСЛИХ
  5. Граничної називається частота, при якій модуль реактивного опору дорівнює резистивного опору.
  6. За кредитно-модульною системою навчання

теми:

Соціальне ринкове господарство як ресурсна база соціальної держави

Поняття та ознаки правової держави

політична демократія

Соціальна політика соціальної держави: основні цілі, напрямки та механізми

Основи соціального захисту населення в Російській Федерації

За результатами поточного контролю, проведеного в ході аудиторних занять, в кожному модулі студент може отримати максимально 15 балів (За роботу на практичних (семінарських) заняттях, за результатами контролю самостійної роботи студентів)

2-й рубіжний контрольпроводитися у формі:

теоретичних завдань;

тестування з пройдених тем.

Разом за результатами рубіжного контролю студент може отримати максимальну кількість 15 балів

Підсумкова атестація проводиться у формі заліку з максимальною кількістю балів - 40.

Дисципліна вважається не освоєної, якщо на етапі проміжної атестації навчається набрав менше 15 балів і (або) підсумковий рейтинг студента з дисципліни за семестр становить менше 61 бали.

Допускається проведення додаткових консультативно-практичних занять, в формі відпрацювання тільки тих семінарських тим, які були пропущені студентом по серйозним поважним причин. Отримані при цьому бали йдуть в рейтинг.

Якщо за підсумками 2-х рубіжних контролів набрано менш 60 балів, який навчається обов'язково повинен пройти проміжну атестацію у формі заліку.

Якщо навчається при вивченні дисципліни за підсумками 2-х рубіжних контролів набрав максимальну кількість балів (60), Викладач має право оцінити його роботу за семестр в 100 балів (додавши 40) І проставити оцінку «відмінно» за залік автоматично.

 VIII. Соціалізація ринкової економіки означає | Основний нормативний матеріал

РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ | Лекція 7. Політична демократія | Заняття 1. Сутність і принципи соціальної держави | Заняття 2. Моделі соціальної держави | Заняття 3. Російська Федерація як соціальна держава | Заняття 4. Економічна основа соціальної держави | Заняття 6. Поняття та ознаки правової держави | Заняття 7. Політична демократія | Заняття 9. Основи соціального захисту населення в Російській Федерації | структура СРС |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати