На головну

Методичні вказівки студентам

  1. I. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт
  2. I. Методичні вказівки з підготовки
  3. I. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  4. I. ЦІЛЬОВА ВСТАНОВЛЕННЯ І ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  5. III МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
  6. IV. Методичні засади викладання предмета
  7. VII. Методичні рекомендації викладачам
 Розділи і теми для самостійного вивчення  Види і зміст самостійної роботи
 Розділ I. Вступ до педагогічну антропологію- Людина як предмет наукового вивчення - Педагогічна антропологія як методологія педагогіки - Історія розвитку педагогічної антропології - Система антропологічних поглядів К. Д. УшинськогоРозділ II. Психолого-педагогічний аспект антропологічного знання- Індивід, індивідуальність, особистість - Вікова педагогіка - Соціально-педагогічні тіпи- Антропологически неприйнятні моделі педагогічної взаємодії  Скласти кросворд Розробити тест скласти загальну таблицю включає науковий напрямок і основні антропологічні ідеї. Твір-роздум на тему «Щоб організм дитини була здорова і працездатний, вихователь повинен ...» Скласти блок-схему «Я-концепція» Скласти по кожному віковому періоду таблицю: психологічні новоутворення, труднощі та педагогічна робота щодо їх попередження і подолання. Розробити тест Твір-роздум на тему «Школа - безпечне місце для дитини?»

Розробка презентації на тему лекції *

Необхідно розробити презентацію в програмі MS Power Point по темі лекції (на вибір студента). Структура презентації:

 № кадру  зміст кадру  Примітки
 Презентація на тему лекції «........» курсу «Теоретична педагогіка» .Разработал студент 2 курсу ДО ... / ... группиФІОДата розробки. Колір шрифту повинен бути контрастним щодо фону кадру. Застосовувані кольору повинні бути психологічно комфортними для зорового сприйняття. Розмір шрифту - не менше 14pt.
 Структура ресурсу. Студент самостійно визначає кількість і назва закінчених в смисловому плані частин ресурсу, які будуть представлені (план лекції).
 3 .... n  Тексти визначень, переліки функцій, властивостей, ознак і т. П, структурні блок-схеми. Наявність гіперпосилань вітається і підвищує оцінку ресурсу.
 Закл.  Заключний кадр повинен містити перелік джерел, за якими можна більш детально вивчити подану тему. У переліку має бути зазначено 5 джерел. Три джерела - назви підручників (книг) з точним зазначенням сторінок, на яких розкривається зміст представленої теми. Два інших джерела - посилання на Інтернет-ресурси по представленої темі.

 * Кількість кадрів презентації студент визначає самостійно, однак змістовна частина презентації (кадри 3 .... n) повинна містити не менше 7 кадрів.Семінар-диспут № 7. Проблеми дитинства в сучасному світі | КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

ПЕДАГОГІЧНА АНТРОПОЛОГИЯ | ББК Ч 31 (075.8) | Цілі і завдання вивчення дисципліни | Розподіл годин за темами та видами навчальної роботи | Тема 3. Історія розвитку педагогічної антропології | Тема 5. Антропологічна характеристика вікових етапів розвитку | Тема 7. Антропологічні моделі і технології освіти | Семінар № 4. Система антропологічних поглядів К. Д. Ушинського | Методичні рекомендації викладачеві |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати