На головну

A) Аль-Кінді.

  1. A) Аль-Кінді.

94. Кого в філософії мусульманського Сходу називали другим учителем:

A).

B) Аль-Фарабі.

95. Представник філософії Нового часу:

A). Френсіс Бекон.

96. Автор вчення про "Монада":

A) Г. Лейбніц.

97. Німецький філософ, який зробив найбільший внесок в розвиток основних принципів діалектики:

A) Гегель.

98. У якому столітті жив Іммануїл Кант?

A) У XVIII - XIX столітті.

99. Німецька класична філософія починається з:

A) Канта.

100. Автор "Німецькій ідеології":

A) Маркс.

101. Автор фундаментальної праці "Капітал":

A) Маркс.

102. Ідея "надлюдини" присутній у філософії:

A) Ніцше.

103. Хомяков, Киреевский, Аксаков належать до:

A) слов'янофіли.

104. Автор "Слов повчань":

A) Абай.

105. Автор роботи "Три істини":

A) Шакар.

106. Представник казахської філософії:

A) Абай.

b).

107. Однією з підстав казахської національної філософії є:

A) мифоритуальній підставу.

108. Який принцип ліг в основу слов'янофільства?

A) Любов до слов'янства.

109. Що означає термін "всеєдність" в філософії В. С. Соловйова?

A) Вчення про сутність Єдиного.

b)

110. Представник філософії "російського космізму":

A) К. Ціолковський.

111. Вкажіть основну рису російської філософії:

A) Морально-релігійний характер.

112. Соловйов, Флоренський відносяться до:

A) Релігійної філософії.

113. Хомяков і Киреевский - це:A) За часів античної філософії. | A) слов'янофіли.

A) Аль-Кінді. | A) Всеєдність в ім'я Богочеловечества. | B) епохи Відродження. | A) Ведические філософські тексти | A) Конфуцій | A) Макіавеллі | A) законі заперечення заперечення | A) Г. В. Плеханов | A) Що робити? | A) нірвана |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати