Головна

A) За часів античної філософії.

  1. Аналітична філософія як провідне протягом сучасної західної філософії.
  2. Антропологічна проблема в російської філософії.
  3. Бог, людина і світ в середньовічній християнській філософії.
  4. Боротьба номіналізму і реалізму в середньовічній філософії.
  5. Буття як вихідна категорія філософії.
  6. В античній і російської поезії

76. Сутність міфологічного погляду на світ:

A) У нерозчленованій, неподільності, цілісності світобачення.

77. Принципи інь і янь характерні для:

A) Старокитайської філософії.

78. Хто є засновником школи даосів?

A) Лао-цзи.

79. Священні тексти Стародавньої Індії:

A) Веди.

80. Веди - це:

A) Гімни.

b).

81. Автор ідеї про "Граді Божому" і "Граді земному":

A) А. Августин.

b).

82. З ім'ям якого давньогрецького філософа пов'язано матеріалістичний напрямок в філософії?

A) Демокріт.

83. Концепція Геракліта:

A) Про загальне зміні і суперечливості всього сущого.

84. Філософ, який сформулював апорії, в яких він розвивав ідеї суб'єктивної діалектики:

A) Зенон.

85. "Пізнай самого себе", - таке філософське кредо:

A) Геракліта.

86. Хто з філософів є автором ідеї про "ідеальну державу"?

A) Платон.

87. Автор філософського вчення про "матерії" та "форми":

A) Аристотель.

88. Яке з тверджень належить Піфагору?

A) Всі речі суть числа.

89. Головний предмет роздумів християнських філософів:

a).

B) Бог.

90. Дискусія між реалістами і номіналістами відбувалася в:

A) Середньовічної філософії.

91. Проблема універсалій поставлена ??в:

A) Середньовічної філософії.

92. Хто з східних філософів є автором ідеї про "подвійну істину"?

A) Ібн-Рушд.

93. Представник арабомовних філософії:B) епохи Відродження. | A) Аль-Кінді.

A) Аль-Кінді. | A) Всеєдність в ім'я Богочеловечества. | A) слов'янофіли. | A) Ведические філософські тексти | A) Конфуцій | A) Макіавеллі | A) законі заперечення заперечення | A) Г. В. Плеханов | A) Що робити? | A) нірвана |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати