На головну

Питання № 49 Морально-психологічний клімат в службовому колективі, його основні елементи.

  1. C. Питання про класифікацію.
  2. D) основні ознаки права.
  3. I. ПИТАННЯ, виникають у сучасному світі
  4. I. ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ
  5. I. ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ
  6. I. Основні богословські положення
  7. I. Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки

До основних елементів морального клімату службового колективу відносять середу його функціонування, тобто соціально-виробничі, соціально-економічні, соціально-освітні, соціально-професійні, соціально-психологічні, соціально-культурні, соціально-моральні умови діяльності його членів.

Визначити моральний клімат того чи іншого службового колективу - це значить виявити фактори, які або перешкоджають вдосконалення відносин між його членами, або, навпаки, розвивають найбільш продуктивні форми взаємовідносин, а саме: високу моральність, професіоналізм, відповідальність, компетентність та ін.

У той же час складаються неформальні відносини визначаються в більшій мірі моральністю і психологією мотивації вчинку окремого члена колективу, пануючими поглядами серед його членів, індивідуальними рисами характеру і темпераменту кожної особистості, громадською думкою, виробленим більшістю членів колективу по відношенню до якогось результату діяльності, вчинку, особистості. Тут же дуже яскраво проявляються симпатії і антипатії, виявляються сформовані звички, навички, вміння, що переважають смаки, реакція на вульгарність, жадібність, порушення дисципліни та інші негативні явища.

Дуже важливо тому вже на ранній стадії формування морального клімату колективу виявити всі позитивні і негативні фактори, так як домінуючі групи таких чинників в своїй абсолютній більшості або активно сприяють моральної зрілості колективу і його членів, або, навпаки, надають істотний негативний вплив на членів колективу, а значить, і на результати їх роботи. Звідси перед керівником службового колективу виникає проблема розвитку одних чинників і зниження впливу інших для підтримки належного морального клімату, створення морально-психологічної сумісності його членів.

«Морально-психологічний клімат в колективі» Кодексу професійної етики працівника органів внутрішніх справ Російської Федерації, затвердженого Наказом МВС Росії № 1138 від 24.12.2008 р, містить наступні положення.

1. Керівник і співробітники зобов'язані підтримувати сприятливий морально-психологічний клімат в службовому колективі, що виражається в позитивному емоційно-моральному стані, високий моральний дух співробітників, їхнє ставлення до моральних цінностей і ступеня мотиваційної готовності до виконання оперативно-службових завдань.

2. Сприятливий морально-психологічний клімат в службовому колективі характеризується:

· Правильним розумінням співробітниками цілей діяльності органів внутрішніх справ і свого підрозділу;

· Здатністю і готовністю спільними зусиллями добиватися виконання поставлених завдань;

· Ступенем комфортності роботи, соціального самопочуття колективу;

· Рівнем розвитку взаємовідносин, заснованих на чесності та принциповості в поєднанні з товариської взаємодопомогою і повагою;

· Позитивними службовими традиціями, згуртовує колектив.

3. З метою підтримки сприятливого морально-психологічного клімату в колективі співробітнику слід:

· Сприяти встановленню в колективі ділових, товариських взаємовідносин;

· Підтримувати обстановку взаємної вимогливості і нетерпимості до порушень службової дисципліни і законності;

· Дотримуватися субординації, бути виконавчим, беззаперечно виконувати накази і розпорядження, проявляючи розумну ініціативу, вже через декілька хвилин доповідати керівництву про їх виконання;

· Володіти морально-психологічною стійкістю, витриманістю, бути відповідальним за свої вчинки і слова;

· Надавати всебічне сприяння керівництву в мобілізації особового складу підрозділу на виконання оперативно-службових завдань;

· Брати активну участь в роботі громадських формувань співробітників, критично і справедливо оцінюючи проступки по службі.

4. Для співробітника неприпустимі дії, здатні заподіяти шкоду морально-психологічного клімату в колективі, включаючи:

· Обговорення наказів, рішень і дій старших начальників, що реалізуються в межах їх повноважень;

· Поширення чуток, пліток і іншої неперевіреної інформації сумнівного характеру;

· Упереджене і необ'єктивне ставлення до колег;

· Запобігання перед начальниками;

· Претензії на особливе ставлення до себе і незаслужені привілеї;

· Обіцянки, виконання яких перебуває під сумнівом;

· Прояви лестощів, лицемірства, настирливості, брехні і лукавства;

· Перебільшення своєї значущості та професійних можливостей.

 Питання № 48 Стадії становлення службового колективу ОВС. | Питання № 50 Управління моральними відносинами в службовому колективі.

Питання № 1. Предмет етики. Визначення етики, моралі і моральності. | предмет етики | Питання №4 Діалектика загального та особливого, суб'єктивного і об'єктивного, форми і змісту, сутності і явища в моралі. | Питання № 5. Золоте правило моральності. | Питання № 6. Значення моралі. Моральний вимір особистості і суспільства. | Питання № 7. Парадокси моральної оцінки і моральної поведінки. | Питання № 8. Парадокс абсолютно доброї і абсолютно злої волі. | Питання №9 Структура моралі. | Питання № 10 Найважливіші соціальні функції моралі. | Питання № 12 Внутріособистісні регулятори людських вчинків. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати