На головну

Питання № 47 Поняття, характерні риси та соціальні функції службового колективу правоохоронних органів.

  1. C. Питання про класифікацію.
  2. I. ПИТАННЯ, виникають у сучасному світі
  3. I. ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ
  4. I. ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ
  5. I. Призначення і характерні риси правових актів, видаваних ОФСБ.
  6. I. Поняття мистецтва і його соціальні функції. Види і жанри.
  7. I. Поняття мистецтва і його соціальні функції. Види і жанри.

Службовий колектив - це стійка група людей об'єднаних єдиними соціально-значущими цілями і створені на правовій основі.

Характерні риси:

1) наявність єдності цілей і професійної волі всіх членів СК

2) взаємодія, координація, взаємодопомога, законність

3) формування та підтримання певного морального клімату

4) умови для вдосконалення у членів колективу профессіональтних навичок і умінь, високою загальної та професійної культури.

Соціальні функції:

1) економіко-виробнича - шляхом активного використання наданих в його розпорядження основних засобів та матеріальних ресурсів для досягнення поставлених цілей;

2) соціально-політична - шляхом формування у членів колективу певних ідеологічних установок, шанобливого ставлення до органів і атрибутиці державної влади, трудової активності, творчого ставлення до праці, почуття гордості за належність до професії співробітника правоохоронних органів;

3) морально-педагогічна (виховна) - шляхом розвитку певного рівня знань, навичок, умінь, досягнення високої загальної, правової та спеціальної (професійної) культури, почуття відповідальності і гордості за виконувану роботу, шляхом викорінення в свідомості людей застарілих моральних поглядів, корисливості, міщанства і т.д.

 Питання № 46 Концепція морально допустимого поведінки співробітників правоохоронних органів. | Питання № 48 Стадії становлення службового колективу ОВС.

Питання № 1. Предмет етики. Визначення етики, моралі і моральності. | предмет етики | Питання №4 Діалектика загального та особливого, суб'єктивного і об'єктивного, форми і змісту, сутності і явища в моралі. | Питання № 5. Золоте правило моральності. | Питання № 6. Значення моралі. Моральний вимір особистості і суспільства. | Питання № 7. Парадокси моральної оцінки і моральної поведінки. | Питання № 8. Парадокс абсолютно доброї і абсолютно злої волі. | Питання №9 Структура моралі. | Питання № 10 Найважливіші соціальні функції моралі. | Питання № 12 Внутріособистісні регулятори людських вчинків. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати